Vägledande uttalande

Uttalandedatum: 20160415
Diarienummer: .
Anmälare: En konsument
Motpart: .
Frågeställning: Vägledande uttalande rörande kontakt av styrelseledamöter i föreningar via telefon
DM-nämndens beslut: .

Vägledande uttalande I detta vägledande uttalande beskriver DM-nämnden god sed vid telefonsamtal i marknadsföringssyfte till styrelseledamöter i föreningar, vilka ledamöters telefonnummer är registrerade i NIX-Telefon samtidigt som det uppringande företaget inte har haft eller har någon affärsmässig relation till ledamoten. Sammanfattning Det är tillåtet för marknadsförare att via telefon kontakta styrelseledamöter i en förening utan […] Läs mer »

Vägledande uttalande

Vägledande uttalande I detta vägledande uttalande beskriver DM-Nämnden god sed vid hantering av konsumenters samtycke till att ta emot obeställd reklam från ett företag med vilken konsumenten, som finns i ett NIX-register, tidigare inte har haft någon affärsmässig relation. Sammanfattning När konsumenter, som anmält sig till ett NIX-register, har en kundrelation till eller kontakt  med […] Läs mer »

Vägledande uttalande – Samhällsinformation eller marknadsföringsåtgärd?

Samhällsinformation eller marknadsföringsåtgärd? Frågeställningen gäller huruvida ett utskick som informerar om nyetablerade verksamhet ska avses som en marknadsföringsåtgärd eller samhällsinformation. Att avgöra denna fråga är viktig för att kunna bedöma om de etiska reglerna vid direktmarknadsföring av oadresserad direktreklam är tillämpliga. Inledning Inledningsvis kan det konstateras att det inte finns någon legal definition av vad […] Läs mer »