Xlash

Uttalandedatum: 20190610
Diarienummer: 19-116
Anmälare: En konsument
Motpart: Xlash
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Xlash brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Xlash brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner vidare att Xlash brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Xlash skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 12 mars 2019. Anmälaren gör även gällande att företaget återkontaktat henne trots att hon ett flertal gånger meddelat företaget om att hon inte vill motta fler SMS-utskick. Företagets […] Läs mer »

Vacker Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Vacker Sverige AB skickat ett flertal SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. I SMS-meddelandet skickat den 12 februari 2019 fanns det heller inget sätt att avregistrera sig från vidare utskick. Anmälaren skickade därför ett mail till företaget den 13 februari 2019 och […] Läs mer »

Dressmann AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dressmann AB, ett företag där han är kund, har skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte. I meddelandet som han mottog den 5 mars kunde man avsäga sig framtida utskick genom att skicka SMS med texten dressmann stopp. Anmälaren gjorde så den 5 mars 2019 och hoppades slippa utskick. […] Läs mer »

Åhléns AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren anger att hon den 24 januari erhöll ett SPAM-SMS från Åhléns AB (Åhléns) Den 4 januari 2019 erhöll hon återigen ett SPAM-SMS från företaget. Anmälaren såg då till att avregistrera sitt mobilnummer. Bekräftelse fick hon 15 minuter senare per SMS där Åhléns uppmanar henne att om hon vill ändra sina uppgifter ska […] Läs mer »

Fitness Meals Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fitness Meals Stockholm AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 22 januari 2019. Anmälaren anger att han i över ett år fått ”erbjudanden” från tjänsten ”Mega Meals” (tidigare ”Fitness Meals”). Anmälaren använde tjänsten […] Läs mer »

Manhem Bostad

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Manhem Bostad skickat SMS till anmälarna trots att de inte samtyckt till dylik kontakt. De aktuella SMS-meddelandena från företaget togs emot under december månad 2018. Företagets uppgifter Manhem Bostad har inte inkommit med ett yttrande till Nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Dressman AS

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dressman AS skickat reklam via SMS till anmälaren fastän han inte samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget åter kontaktat honom. Anmälaren gör även gällande att den avregistreringsinstruktion som finns i de aktuella SMS-meddelandena inte fungerat. Anmälaren mottog det […] Läs mer »

City Gross Matkasse AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tidigare har varit kund hos matkasseföretaget City Gross. Under sin tid som kund fick han ofta direktreklam via SMS till sin telefon. Under sommaren 2018 avslutade anmälaren sitt abonnemang hos företaget. Företaget skickade därefter, måndagen den 13 augusti 2018, ett SMS i direktmarknadsföringssyfte som anmälaren enligt instruktionen i […] Läs mer »

STHLM Fastighetsbyrå

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att STHLM Fastighetsbyrå skickat ett SMS-meddelande till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  I SMS:et undrade företaget om anmälaren funderade på att sälja sin bostad samt erbjöd anmälaren en gratis bostadsvärdering. Anmälaren har aldrig varit i kontakt med företaget. Meddelandet togs emot den […] Läs mer »

H & M Hennes % Mauritz GBC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) skickat ett flertal SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren anger att när hon lade till medlemskap i H&M Club till sitt tidigare konto hos företaget valde hon särskilt i inställningarna att hon inte ville ha några reklamutskick. Trots detta mottog […] Läs mer »