Viasat AB

Uttalandedatum: 20190805
Diarienummer: 19-053
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantag till reglerna för NIX-Telefon förelegat

  Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 4 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 25 oktober 2018. Företagets uppgifter Anledningen till […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 januari 2016. Företagets uppgifter Aktuellt telefonnummer har […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vid dessa telefonsamtal har företagets agent påstått att anmälaren är kund hos företaget och att företaget kan erbjuda anmälaren fler kanaler trots att anmälaren varje gång påpekat att […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent talat osanning för att sälja företagets produkter. Vid aktuellt telefonsamtal frågade anmälaren förtagets agent varför hon ringt anmälaren när han inte är kund hos […] Läs mer »

Open Universe

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Open Universe, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 17 september 2015. Företagets uppgifter Open […] Läs mer »

Dagens Nyheter

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Dagens nyheter ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen men trots detta blir hon inte kvitt dessa telefonsamtal. Anmälaren har meddelat företaget såväl under dessa telefonsamtal som […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att denne med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att denne inte ville ha oadresserad reklam. Anmälarens skylt har suttit på brevlådan i 6 år och sitter fortfarande kvar lika synlig som innan. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har angett […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han erhållit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att han tidigare meddelat Svenska Postkodlotteriet att han inte vill bli kontaktad. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 14 mars 2019. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har från sin utredning kunnat se att anmälaren spärrat sig på företagets hemsida den […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått direktreklam från Svenska Postkodlotteriet. Detta trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom och trots att han aktivt själv gått in och spärrat reklam från Svenska Postkodlotteriet via ett formulär på företagets hemsida. Företagets uppgifter Företaget har i sin utredning funnit att anmälaren spärrat sig […] Läs mer »

Sportförlaget i Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Sportförlaget i Norden AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 10 januari 2019. Företagets uppgifter Sportförlaget i Norden AB har angett att anmälaren har handlat en del produkter från företaget, senst i september […] Läs mer »