Affärsvärlden

Uttalandedatum: 20190614
Diarienummer: 19-042
Anmälare: En konsument
Motpart: Affärsvärlden
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Affärsvärlden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att Affärsvärlden brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Affärsvärlden, trots att hon inte lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare angett att hon varken är kund eller kommer att vara kund hos företaget varför Affärsvärlden inte har hennes personuppgifter att behandla enligt GDPR. Företagets uppgifter Affärsvärlden har underlåtit att […] Läs mer »

Affärsvärlden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Affärsvärlden, trots att hon inte lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare angett att hon varken är kund eller kommer att vara kund hos företaget varför Affärsvärlden inte har hennes personuppgifter att behandla enligt GDPR. Företagets uppgifter Affärsvärlden har underlåtit att […] Läs mer »

Onlinepizza Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger vidare att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 8 mars 2019. Företagets uppgifter Företaget anger att man har […] Läs mer »

Happy Green AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »

Happy Green AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »

Borås Elhandel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Borås Elhandel AB. E-posten har skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 oktober 2018. Företagets uppgifter Borås Elhandel AB bekräftar att företaget skickat mail till en jobbadress. E-postutskicket […] Läs mer »

KAIS Mora IF

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte under flera år tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få.  Anmälaren har flera gånger bett föreningen som står bakom aktuell ungdomsturnering att upphöra med dessa utskick till honom, dock utan resultat. Anmälaren gör även gällande att det inte går att avanmäla sig […] Läs mer »

Borås Elhandel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Borås Elhandel AB. E-posten har skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 oktober 2018. Företagets uppgifter Borås Elhandel AB bekräftar att företaget skickat mail till en jobbadress. E-postutskicket […] Läs mer »

Dagens nyheter, Dagens Industri

Anmälarens uppgifter Aktuellt ärende avser två separata anmälningar mot dels Dagens nyheter (DN) och dels Dagens Industri (DI). DN: Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har vidare angett att han vid starten av en prenumeration 2012 upplyste Dagens nyheter (DN) om att […] Läs mer »

Electrolux AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av AB Electrolux trots att han den 2 maj 2018 tydligt meddelat företaget att hans personuppgifter aldrig får användas för reklam eller marknadsundersökningar. Trots detta fick anmälaren mail av dylikt slag från företaget. Anmälaren gör även gällande att det inte funnits ett sätt […] Läs mer »