Open Universe

Uttalandedatum: 20190614
Diarienummer: 19-048
Anmälare: En konsument
Motpart: Open Universe
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Open Universe inte brutit mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat, då ett giltigt skäl angetts till varför aktuellt utskick gjorts

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Open Universe, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 17 september 2015. Företagets uppgifter Open […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han erhållit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att han tidigare meddelat Svenska Postkodlotteriet att han inte vill bli kontaktad. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 14 mars 2019. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har från sin utredning kunnat se att anmälaren spärrat sig på företagets hemsida den […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett upprepat antal tillfällen erhållit adresserad direktreklam i brevlådan trots att hon uttryckligen bett företaget att inte göra dessa utskick till henne. Det senaste utskicket gjordes den 28 mars 2019. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått direktreklam från Svenska Postkodlotteriet. Detta trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom och trots att han aktivt själv gått in och spärrat reklam från Svenska Postkodlotteriet via ett formulär på företagets hemsida. Företagets uppgifter Företaget har i sin utredning funnit att anmälaren spärrat sig […] Läs mer »

Nordiska Profilsystem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från ICA Banken trots att han är med i NIX adresserat och inte är kund hos ICA Banken. Anmälaren gör även gällande att han tidigare begärt att företaget inte ska skicka reklam till honom. Under mars 2018 så bad anmälaren företaget att stryka honom från […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte mottagit adresserad reklam från Telia Sverige (Telia) trots att han motsatt sig det hos företaget. I ett telefonsamtal den 1 mars 2018 motsatte sig anmälaren tydligt framtida marknadsföring från Telia. Anmälaren betonar att han inte har ett befintligt kundförhållande med Telia. Såväl den 5 mars som […] Läs mer »

Nordiska Profilsystem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Nordiska Profilsystem avseende balkonginglasning trots att han inte har något kundförhållande till företaget och trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Att det är en systematisk kampanj med syfte att nå så många som möjligt styrks av att anmälaren också […] Läs mer »

Svensk Fordonsgaranti AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har fått adresserad direktreklam hemskickad av Svensk Fordonsgaranti AB, trots att han inte har något kundförhållande till Svensk Fordonsgaranti AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Utskicket saknar dessutom information om adresskälla. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress […] Läs mer »

Svensk Fordonsgaranti AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svensk Fordonsgaranti AB, trots att han inte har något kundförhållande till Svensk Fordonsgaranti AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 3 september 2015. […] Läs mer »