HusmanHagberg AB

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-344
Anmälare: En konsument
Motpart: HusmanHagberg AB
Frågeställning: Utge information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom HusmanHagberg AB inte utgett begärd information

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av HusmanHagberg AB i marknadsföringssyfte. När anmälaren angav att han tänkte anmäla företaget ville företagets agent inte uppge information om vare sig företaget eller mer precist dess organisationsnummer. Företagets agent erbjöd sig att ge telefonnumret till hennes chef men avbröt sedan samtalet ganska abrupt. Anmälaren upplevde […] Läs mer »

Göta Energi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi AB i marknadsföringssyfte. Anmälaren har vidare angett att han vid varje samtal sagt att han inte är intresserad. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren. Under samtalet uppfattade anmälaren företagets agent som aggressiv och påstridig. Det senaste samtalet ringdes den 3 oktober 2018. Företagets […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte. Företagets agent sa att han ringde från Telia. Företagets agent skickade sedermera även SMS som anmälaren skulle skriva på. Anmälaren lovade ingenting. Företagets agent ringde därefter upp anmälaren och under nästan 20 minuter så hotade han anmälaren ett flertal gånger […] Läs mer »

Sambla

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Sambla i marknadsföringssyfte. Under dessa samtal har s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 13 november 2018. Vidare har anmälaren uppgivit att hon blivit kontaktad trots att hon begärt att […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företaget kontaktat honom 2-3 gånger per dag i tre veckor och att han vid flera tillfällen bett företaget att inte ringa honom igen. Trots detta har […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företagets agent ringt upp henne för att erbjuda ett elavtal. Anmälaren svarade att hon ville ha erbjudandet skriftligt för att tänka över det och då […] Läs mer »

Telge Energi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telge Energi AB vid flera tillfällen i marknadsföringssyfte. Nämligen den 4 oktober 2018 och två gånger vardera den 17 oktober samt den 19 oktober 2018. Anmälaren är sedan flera månader tillbaka inte längre kund hos företaget och under den tid då han var kund hos […] Läs mer »

Your-look-for-less

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat då anmälaren fortsatt att motta reklamutskick per mail. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 2 oktober […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit han har blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Först blev anmälaren uppringd klockan 11.43 och då efterfrågar företaget efter en Ulf Holmström vilket ej finns på aktuellt abonnemang. Anmälaren ber företaget att då ta bort anmälaren från företagets […] Läs mer »

Tre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 november 2018. Anmälaren har även angett att företagets agent angett att man inte ringt i försäljningssyfte utan endast med […] Läs mer »