Fria Tider

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-399
Anmälare: En konsument
Motpart: Fria Tider
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Fria Tider återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner vidare att Fria Tider brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Fria Tider i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 19 oktober 2017. Företagets uppgifter Fria Tider har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Erik Olsson fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 2 oktober 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson fastighetsförmedling ett flertal gånger i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Erik Olsson fastighetsförmedling igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Santander Consumer Bank trots att han inte har något kundförhållande till företaget. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Santander Consumer Bank ska avregistrera honom från framtida utskick. Trots detta har han fortsatt att erhålla utskick från företaget. Företagets uppgifter Santander […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet trots att han sedan några år tillbaka meddelat företag att han inte vill motta dess reklam. Den 7 september 2017 var anmälaren i kontakt med företagets kundtjänst som bad om ursäkt för att företaget skickat reklam trots att företaget noterat att […] Läs mer »

Teleman AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en orderbekräftelse på telefonabonnemang med ett annat bolag än det anmälaren har. Bolaget samarbetar med ett annat bolag, Telephonia Telecom AB, som gjorde samma sak i januari 2017. Anmälaren har kontaktat Teleman AB för annullering av bekräftelsen. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Företagets […] Läs mer »

Enklare

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Enklare i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 27 oktober 2017. Företagets uppgifter Enklare bekräftar anmälarens uppgifter att företaget har kontaktat honom trots att han uttryckligen motsatt sig detta. Troligtvis har […] Läs mer »

Nattklubb Kristall

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Kristall skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 13 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Företagets […] Läs mer »

Nattklubb Estelle

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Estelle skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 6 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Avregistreringsfunktionen […] Läs mer »

Enklare

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Enklare i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 27 oktober 2017. Företagets uppgifter Enklare bekräftar anmälarens uppgifter att företaget har kontaktat honom trots att han uttryckligen motsatt sig detta. Troligtvis har […] Läs mer »