Rakexperten Nordic Online Service

Uttalandedatum: 20170127
Diarienummer: 16-559
Anmälare: Ett företag
Motpart: Rakexperten Nordic Online Service
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det enligt de etiska reglerna för e-postmarknadsföring till näringsidkare endast är tillåtet att skicka en e-post till en näringsidkare utan aktivt samtycke ifall meddelandet är relevant för personen i dennes yrkesroll. DM-nämnden finner vidare att Rakexperten Nordic Online Service brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Rakexperten Nordic Online Service där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot e-posten den 2 november 2016. Företagets uppgifter Rakexperten Nordic Online Service har underlåtit att inkomma med ett yttrande. […] Läs mer »

VIQ Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VIQ Sweden AB ett upprepat antal gånger i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 3 augusti 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

PEC

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit felaktigt bemött under telefonsamtalet av företagets agent genom att agenten agerat hotfullt. Samtalet ringdes den 15 augusti 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

Sales Family

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Sales Family i marknadsförings­syfte den 19 juli 2016. Under telefonsamtalet anser hon att företagets agent inte har informerat henne fullt ut samt att man inte skickat uppföljande information på det sätt som man lovade. Företagets uppgifter Sales Family har uppgett att företaget kontaktat anmälaren. Telefonsamtalet […] Läs mer »

Bangerhead AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Bangerhead AB (Bangerhead.se) via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Bangerhead AB (Bangerhead.se) har uppgivit att det i företagets köpevillkor framgår att företaget skickat påminnelser om företagets största utförsäljningar. Detta kan emellertid stängas av […] Läs mer »

If Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av If Försäkringar i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 1 augusti 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Allra Finans

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Allra Finans i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har under samtalen begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälarna. Det senaste samtalet ringdes under augusti (Dnr 16-352) respektive september månad 2016. (Dnr 16-446) […] Läs mer »

Com Hem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ComHem i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 september 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

Phonera

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Phonera i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 16 augusti 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »