Telia

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 15-740
Anmälare: En konsument
Motpart: Telia
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Telia brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att Telia även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Telia, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 22 december 2015. Företagets uppgifter Telia har skickat ett mail till anmälaren den 22 december 2015. Företaget kan inte se att det under denna tid legat […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har mottagit adresserat reklamutskick trots att han har reklamspärr. På dessa reklamutskick framgick det vidare inte någon adresskälla. Det senaste reklamutskicket mottogs den 3 maj 2015. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet (Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB) har låtit framföra följande. Inför ett adresserat utskick tar företagets leverantör av adresser för […] Läs mer »

Dog Rescue

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Dog Rescue i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under samtalet kunde inte agenten besvara varifrån denne fått anmälarens telefonnummer. Samtalet ringdes den 28 juni 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Vinnarum Casino

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Vinnarrum Casino, trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Vinnarrum Casino ska avregistrera honom från framtida utskick. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har […] Läs mer »

Fame AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fame AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 juni 2015. Företagets uppgifter Fame AB har på uppdrag av Harrys medgett att man skickat SMS-meddelandet. Företaget motsätter sig dock att man gjort fel. Fame AB […] Läs mer »

PostNord

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av PostNord via aviseringar om tjänsten ”Riktiga vykort”. Aviseringarna sänds i marknadsföringssyfte till anmälarens mobiltelefon, trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad. Företagets uppgifter PostNord har medgett att man låtit sända aviseringar till anmälarens mobiltelefon. Aviseringar är en standardfunktion i Andriodmobiltelefoner. I […] Läs mer »

EF

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att EF skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 26 oktober 2015. Företagets uppgifter EF har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhörde en person som är kund hos EF. Därmed anser EF att det föreligger ett […] Läs mer »

Cellbes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Cellbes skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 7 oktober 2015. Företagets uppgifter Cellbes har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhörde en person som är kund hos Cellbes. Därmed anser Cellbes att det föreligger ett […] Läs mer »

mySafety Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av mySafety Försäkringar i marknadsföringssyfte den 5 augusti 2015. Anmälaren hävdar att hon blev uppringd under sin semester och blev informerad att hon varit kund hos företaget i 10 år och kunde förlänga avtalet med företaget. Anmälaren hade inte underlagen med sig och valde att tro […] Läs mer »

mySafety Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av mySafety Försäkringar i marknadsföringssyfte den 5 augusti 2015. Anmälaren hävdar att hon blev uppringd under sin semester och blev informerad att hon varit kund hos företaget i 10 år och kunde förlänga avtalet med företaget. Anmälaren hade inte underlagen med sig och valde att tro […] Läs mer »