Energibolaget i Sverige AB

Uttalandedatum: 20131105
Diarienummer: 637/13, 638/13, 639/13, 640/13, 641/13, 642/13, 643/13, 644/13, 645/13, 646/13, 647/13, 648/13, 649/13, 650/13, 651/13, 652/13, 653/13, 654/13, 655/13, 656/13, 657/13, 658/13 samt 659/13 (totalt 23 st)
Anmälare: En konsument
Motpart: Energibolaget i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via mobiltelefon till konsumenter
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Energibolaget i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom telefonsamtalen ringdes till konsumenters mobiltelefonnummer utan att deras samtyckt till detta.

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Energibolaget i Sverige AB ringt upp deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Samtalen ringdes under augusti månad 2013. Företagets uppgifter Energibolaget i Sverige AB har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälarnas på deras mobiltelefon. Energibolaget i Sverige AB anser att direktmarknadsföring […] Läs mer »

B2 Bredband AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av B2 Bredband AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 september 2013. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 24 juli 2012. Företagets uppgifter B2 Bredband […] Läs mer »

Läkarmissionen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har tagit emot direktadresserad reklam från Läkarmissionen riktad till hans sedan den 1 juli 2013 avlidne mor. Anmälaren upplever det som mycket stötande att ta emot reklam adresserad till den avlidna. Företagets uppgifter Läkarmissionen har i sitt yttrande angivit att man anser att det är olyckligt att utskicket […] Läs mer »

Resurs Bank AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från Resurs Bank AB där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter. Företagets uppgifter Resurs Bank AB angav att av misstag hade adresskällan inte lämnats ut i samband med reklamutskicket och att företaget inte hade för avsikt att bryta mot god sed […] Läs mer »

Iphoneproffsen i Habo AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Iphoneproffsen i Habo AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 17 september 2013. Företagets uppgifter Iphoneproffsen i Habo AB har uppgivit att företaget anlitar en mediebyrå som hanterar marknadsföringen å företagets vägnar i syfte att […] Läs mer »

Yves Rocher Suède AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Yves Rocher Suède AB skickat sms-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 12 augusti 2013. Företagets uppgifter Yves Rocher Suède AB har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhör en kund hos företaget. Vidare har Yves Rocher […] Läs mer »

MySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av MySafety i marknadsföringssyfte trots att hon anmält till företaget att man inte ska ringa till henne. Det senaste samtalet ringdes den 4 juni 2013. Företagets uppgifter MySafety har angivit att man har kontaktat anmälaren genom en samarbetspartner, gratisbio.se. Enligt företaget har anmälaren, genom sitt medlemskap […] Läs mer »

MySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av My Safety i marknadsföringssyfte trots att han anmält till företaget att man inte ska ringa till honom. Det senaste samtalet ringdes den 3 september 2013. Företagets uppgifter My Safety har uppgivit att företaget har sedan år 2009 tagit över kundregistret som ägdes av företaget Nyckel […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Viafone Sweden AB ringt upp deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Vidare har anmälarna meddelat företaget att de inte önskar att bli kontaktad igen, trots detta fortsatte påringningarna. Samtalen ringdes under september månad 2013. Företagets uppgifter Viafone Sweden AB har uppgivit att […] Läs mer »

Trygg-Hansa

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Trygg Hansa ringt upp hennes mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Vidare har anmälaren meddelat företaget att hon inte önskar att bli kontaktad igen, trots detta fortsatte påringningarna. Samtalen ringdes under september månad 2013. Företagets uppgifter Trygg Hansa har medgivit att man har […] Läs mer »