Integritetspolicy

Integritetspolicy

DM-nämnden arbetar för att tillse en god marknadsetik avseende direktmarknadsföring. Hit kan du som konsument eller juridisk person vända dig för att, via nämndens anmälningsformulär på hemsidan eller per e-post, anmäla företag som inte följt näringslivets regler för etisk direkt eller interaktiv marknadsföring. När du anmäler ett företag till DM-nämnden eller mejlar nämnden kommer du att lämna personuppgifter till oss.

I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du anmäler företag eller i övrigt är i kontakt med DM-nämnden. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. För att ta del av hela vår integritetspolicy kan du ladda ner den som en pdf.