Att göra en anmälan

Anmälningsformulär

Att tänka på
  • DM-nämnden dömer aldrig ut några skadestånd eller viten
  • DM-nämnden tar inte upp anmälningar som rör gratistidningar
  • DM-nämnden har inte möjlighet att ta upp anmälningar som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda
Detta vill jag anmäla ... *
Fyll i dina uppgifterna *
Har du tidigare bett företaget att inte kontakta dig? *
Har du tidigare varit i direkt kontakt, till exempel via brev, e-post eller telefon, med företaget du anmäler och bett dem att inte kontakta dig igen?
Fyll i uppgifterna till det företag du vill anmäla *
När inträffade händelsen du vill anmäla? *
Tänk på att du inte kan anmäla sådant som inträffat för mer än 3 månader sedan.
Vänligen kontrollera att du högst upp valt vilken typ av ärende du vill anmäla.