1264inkomna anmälningar 2019

DM nämnden – för dig som fått felriktad eller oönskad reklam

Vad kan DM-nämnden hjälpa dig med?

DM-nämnden är näringslivets egen instans för att säkerställa den personliga integriteten i alla typer av marknadsföring.

Som konsument kan du anmäla om du fått felriktad eller oönskad reklam eller om du anser att dina personuppgifter använts på ett felaktigt sätt för direktmarknadsföringsändamål.

Här kan du göra din anmälan

Har du fått direktreklam trots att du satt en dekal med ”Nej tack till reklam” på postlådan, fått adresserad reklam trots att du lagt in en spärr mot det eller blivit uppringd trots att du finns med i NIX-telefon? Kanske har du fått annan direktmarknadsföring som du anser har brutit mot branschens etiska regler.

Gör en anmälan
Så arbetar nämnden

När en anmälan har kommit in till DM-nämnden tilldelas den ett så kallat diarienummer. Därpå granskar sekreteraren om ärendet faller inom nämndens uppgifter och ställer sedan samman den information och det...

Läs mer om DM nämnden