Fälld

Länsförsäkringar

Uttalandedatum: 2020-01-10Diarienummer: 19-301Anmälare: En konsumentMotpart: LänsförsäkringarFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Länsförsäkringar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar har underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Länsförsäkringar har underlåtit att inkomma med ett yttrande om den anmälda incidenten. DM-nämnden kommer därför göra en bedömning baserad på anmälarens uppgifter.

Länsförsäkringar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad post till anmälaren trots en Nej tack-skylt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

         

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström                                 

Sekreterare