Fälld

Power Cleaning Sweden AB

Uttalandedatum: 2019-12-19Diarienummer: 19-279Anmälare: En konsumentMotpart: Power Cleaning Sweden ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: POWER Cleaning Sweden AB har brutit 21 § marknadsföringslagen eftersom de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från POWER Cleaning Sweden AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

POWER Cleaning Sweden AB har uppgett att reklamen delats ut av misstag i det aktuella fallet.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

POWER Cleaning Sweden AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. POWER Cleaning Sweden AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.                                                    

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare