Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2019-12-04Diarienummer: 19-255Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt DM-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att den anmälda incidenten skett på grund av ett misstag vid postutdelningen och att Svensk Direktreklam i övrigt är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i branschen. Svensk direktreklam har vidare bett om ursäkt och har uppmärksammat utdelaren på den inträffade incidenten.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Svensk Direktreklam har inte motsatt sig uppgift om att oadresserad direktreklam delats ut till anmälaren trots Nej tack-skylt.

Svensk Direktreklam har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström                                 

Sekreterare