Nej tack till reklam

De hushåll som inte vill ha oadresserad direktreklam kan tacka nej genom att sätta upp en skylt på dörren med texten ”Nej tack, ingen reklam” eller liknande. Sådana skyltar respekteras av utdelningsföretag som är medlemmar i SWEDMA liksom av Postens brevbärare. Både SWEDMA och Posten AB har träffat överenskommelser med Konsumentverket om att respektera sådana skyltar.

Överenskommelsen mellan SWEDMA och Konsumentverket lyder:
”SWEDMA åtar sig att bland sina medlemmar, bl a genom information och i utbildning, verka för att de vid distribution av oadresserad kommersiell direktreklam ej utdelar eller låter utdela sådan reklam till hushåll som genom skylt på dörren eller annat sätt tydligt klargjort att de inte önskar sådan reklam.”

Överenskommelsen mellan Posten AB och Konsumentverket lyder:
”För oadresserad kommersiell gruppreklam åtar sig Posten att tillhandahålla sina kunder ett distributionssystem, där sådan reklam ej utdelas till enskilda hushåll som genom skylt på dörren eller på annat sätt klargjort att de ej önskar att få sådan reklam.”

Information
Konsumentverket har åtagit sig att informera konsumenterna om möjligheten att avböja mottagande av oadresserad direktreklam.

Anmälan
Om du vill anmäla ett företag som du anser bryter mot överenskommelsen om ”Nej tack till reklam”, använder du vårt webbformulär.