DM-nämndens ledamöter

DM-nämnden består av följande ledamöter:

  • Per Eklund, ordf. DM-nämnden (f d Hovrättsråd samt f d ledamot Marknadsdomstolen)
  • Niklas Briselius, Sveriges Annonsörer
  • Anna-Lena Edeland, Bisnode Sverige AB (SWEDMA)
  • Jonas Ogvall, Svensk Digital Handel
  • Tina Wahlroth, Kontakta (Föreningen NIX-Telefon)
  • Eva-Marie Åkesson, Åkesson Advice (SWEDMA)

Som DM-nämndens sekreterare fungerar Axel Tandberg, jurist SWEDMA.