Tele15

Uttalandedatum: 20190604
Diarienummer: 19-091
Anmälare: En konsument
Motpart: Tele15
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Påstridig. Obeställda varor. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Tele15 brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Tele15 brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner även att Tele15 brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som otrevligt. DM-nämnden finner därtill att företaget har agerat i strid mot god sed genom att skicka en faktura till anmälaren på en obeställd vara. DM-nämnden finner slutligen att Tele15 brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Ztorylabs AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten ett flertal gånger, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 oktober 2017. Företagets uppgifter Ztorylabs AB […] Läs mer »

Telework

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telework i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företaget använt försäljningsmetoder som varit mycket oseriösa. Samtalet ringdes den 5 april 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han sedan tre månader tillbaka blivit uppringd ett flertal gånger per vecka och dag av Santander Consumer Bank. Anmälaren har bett företaget att inte ringa honom. De omtalade samtalsförsöken har skett varje gång anmälaren haft en annons på blocket trots att han skrivit att han inte vill ha med […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Notar, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Notar har uppgivit att företaget följer de etiska reglerna rörande oadresserad direktreklam men att man i detta fall använt sig av en […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarnas uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes under juni månad 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret. Företagets uppgifter Consida Rådgivning AB medger att […] Läs mer »

Ny hemsida

Välkommen till DM-nämndens nya hemsida. Vi hoppas att du har överseende med att vi fortfarande kan behöva utveckla och förbättra sidan, även om den redan nu blivit tillgänglig för dig som besökare. Av samma anledning kan det förekomma mindre störningar eller konstigheter i utseendet på sidan. Det innehåll som finns under till exempel ”Avgjorda ärenden” […] Läs mer »