Ztorylabs AB

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-390 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Ztorylabs AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ztorylabs AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren är kund till företaget. DM-nämnden finner dock att Ztorylabs AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick inte visat sig föreligga

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten ett flertal gånger, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 oktober 2017. Företagets uppgifter Ztorylabs AB […] Läs mer »

Telework

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telework i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företaget använt försäljningsmetoder som varit mycket oseriösa. Samtalet ringdes den 5 april 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han sedan tre månader tillbaka blivit uppringd ett flertal gånger per vecka och dag av Santander Consumer Bank. Anmälaren har bett företaget att inte ringa honom. De omtalade samtalsförsöken har skett varje gång anmälaren haft en annons på blocket trots att han skrivit att han inte vill ha med […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Notar, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Notar har uppgivit att företaget följer de etiska reglerna rörande oadresserad direktreklam men att man i detta fall använt sig av en […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarnas uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes under juni månad 2015. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret. Företagets uppgifter Consida Rådgivning AB medger att […] Läs mer »

Ny hemsida

Välkommen till DM-nämndens nya hemsida. Vi hoppas att du har överseende med att vi fortfarande kan behöva utveckla och förbättra sidan, även om den redan nu blivit tillgänglig för dig som besökare. Av samma anledning kan det förekomma mindre störningar eller konstigheter i utseendet på sidan. Det innehåll som finns under till exempel ”Avgjorda ärenden” […] Läs mer »