SaveEnerg AB

Uttalandedatum: 20190517
Diarienummer: 19-057
Anmälare: En konsument
Motpart: SaveEnergy AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande/påstridig. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SaveEnergy AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att SaveEnergy AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som otrevligt. DM-nämnden finner därtill att SaveEnergy AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt otrevligt samt varit mycket påstridig. Samtalet ringdes den 28 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Fria Tider i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under januari och februari månad 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var […] Läs mer »

Nordiska Profilsystem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon har bredband från Com Hem AB (Com Hem). Företaget ringer en gång i kvartalet för att bedriva merförsäljning och sälja på henne telefoni, kanalpaket etc. Ett flertal samtal har ringts till anmälaren och vissa dagar, flera samtalsförsök per dag. Till slut svarar anmälaren. Anmälaren har även mailat företaget […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB, som han är tv-kund hos, i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör gällande att han konstant får telefonsamtal från Com Hem AB om ett erbjudande om att få bredband och varenda gång (händer ca en […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att företaget ringt ett telefonnummer som sedan den 18 november 2013 är spärrat i NIX-Telefon. Anmälaren står som ägare på abonnemanget men telefonen används av en annan person i hushållet. Företaget har kontaktat denne och berättat att man är i området och att det var dags att se över rengöring […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordiska Bevakningsgruppen AB i marknadsföringssyfte den 31 januari 2019. Företagets agent erbjöd att skydda anmälarens personnummer. Företagets agent nämnde de sista fyra siffrorna i anmälarens telefonnummer. Företagets agent angav även att han visste anmälarens postadress. Utifrån telefonsamtalet lät det som att det fanns en fara […] Läs mer »

Telenor Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han blivit uppringd av Telenor Sverige AB trots att han tidigare meddelat företaget både per telefon och genom ett väldigt argt mail att han inte vill bli uppringd av företaget. Anmälaren är kund vid företaget. Det senaste telefonsamtalet ringdes den 31 januari 2019. Företagets uppgifter Telenor Sverige AB anger […] Läs mer »

Dermafutura Italia s.r.l, Torino

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dermafutura Italia s.r.l. i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att företaget skickat varor till honom som han inte velat ha. När anmälaren velat skicka tillbaka varorna […] Läs mer »

Permanent Bilskydd PBS AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Permanent Bilskydd PBS AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 12 december 2018. Anmälaren fick intrycket av att företagets agent ringde från Toyota och att Toyota missat […] Läs mer »