Kombilotteriet

Uttalandedatum: 20181220
Diarienummer: 18-365
Anmälare: En konsument
Motpart: Kombilotteriet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon, samt s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna var tillämpligt.
DM-nämnden finner att det tysta samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Kombilotteriet inte får anses ha gjort tillräckligt för att se till att ytterligare sådana samtal inte rings

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Kombilotteriet i marknadsföringssyfte, trots att hon har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett av samtalen från företaget inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 30 oktober 2018. […] Läs mer »

Likvidum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Likvidum i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent hade en smått aggressiv och väldigt påflugen attityd. Trots att anmälaren upplyste företagets agent om att han inte var intresserad av företagets tjänster, så fortsatte […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 oktober 2018. Företagets agent ställde frågor om huruvida det är hon som har hand om elavtalet hemma […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 oktober. Företagets […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 13 september 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 4 november 2013. Företagets uppgifter Länsförsäkringar […] Läs mer »

ONE Contact

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE Contact i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 7 september 2018. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Dagens Industri

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dagens Industri som ville sälja en prenumeration på Dagens Industri trots att han är med i NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han, när han sa upp sitt konto, begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Likvidum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han då och då blir uppringd av Likvidum AB trots att han vid varje tillfälle bett företaget att aldrig ringa honom igen. Anmälaren har även bett företaget att man ska stryka honom från företagets ringlista. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. När anmälaren bett företaget att upphöra med […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit kontaktade av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna i Dnr 18–300 samt Dnr 18–303 har även angett att företagets agent agerat på ett sätt som är vilseledande.  Anmälaren i Dnr 18–302 har angett att han tidigare bett företaget […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de eller någon av dess anhöriga blivit kontaktade av Eld & ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har även gjort gällande att företagets agenter agerat på ett sätt som varit vilseledande. Därtill har anmälarna angett att företaget, utan […] Läs mer »