Göta Energi

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-390
Anmälare: En konsument
Motpart: Göta Energi
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå att Göta Energi brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon. Inte heller går det att fastslå att företaget agerat i strid mot god sed genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företaget kontaktat honom 2-3 gånger per dag i tre veckor och att han vid flera tillfällen bett företaget att inte ringa honom igen. Trots detta har […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företagets agent ringt upp henne för att erbjuda ett elavtal. Anmälaren svarade att hon ville ha erbjudandet skriftligt för att tänka över det och då […] Läs mer »

Telge Energi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telge Energi AB vid flera tillfällen i marknadsföringssyfte. Nämligen den 4 oktober 2018 och två gånger vardera den 17 oktober samt den 19 oktober 2018. Anmälaren är sedan flera månader tillbaka inte längre kund hos företaget och under den tid då han var kund hos […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit han har blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Först blev anmälaren uppringd klockan 11.43 och då efterfrågar företaget efter en Ulf Holmström vilket ej finns på aktuellt abonnemang. Anmälaren ber företaget att då ta bort anmälaren från företagets […] Läs mer »

Tre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 november 2018. Anmälaren har även angett att företagets agent angett att man inte ringt i försäljningssyfte utan endast med […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna i Dnr 18–304, Dnr 18–358 samt Dnr 18-362 har uppgivit att de blivit kontaktade av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i Dnr 18–304 anger också att företaget inom loppet av 20 timmar ringt honom sex gånger. Detta hände även för ca 4–5 […] Läs mer »

Sensor Alarm Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han blivit kontaktad i direktmarknadsföringssyfte av Sensor Alarm Norden trots att han tydligt markerat med en NIX-spärr att han inte vill motta dylika telefonsamtal. Anmälaren avslutade telefonsamtalet med att undanbe sig vidare kontakt från företaget i framtiden. Samtalet ringdes den 14 november 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit hon har blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har bett företaget att inte kontakta henne igen men trots detta så ringer företaget åter upp anmälaren ett flertal gånger. Det senaste samtalet ringdes den 9 oktober 2018. Uppgifter från […] Läs mer »

Tre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd för Tre i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 maj 2018. Under samtalet angav företagets agent att NIX-telefon inte fungerar utan man måste klaga hos NIX kundtjänst. Anmälaren […] Läs mer »

Max Marketing Gruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Max Marketing Gruppen i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 24 oktober 2018. Företaget påstod att man använde NIX-registret och anledningen till att företaget ringde anmälaren var för […] Läs mer »