Burda Nordic A/S

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 18-058
Anmälare: En konsument
Motpart: Burda Nordic A/S
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Uppringning från dolt telefonabonnemang. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Burda Nordic A/S brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner att det påtalade samtalet stred mot god sed vid direkt marknadsföring, eftersom Burda Nordic A/S använt ett dolt telefonnummer som medfört att konsumenten inte kunnat läsa av det telefonnummer som Burda Nordic A/S använt. DM-nämnden finner vidare att Burda Nordic A/S brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd från ett dolt telefonnummer av Burda Nordic A/S i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt anmälaren utan att det föreligger en kundrelation. Samtalet ringdes den […] Läs mer »

Mylano

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mylano i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget sålde på honom en vara som företagets agent kontinuerligt under telefonsamtalet menade var gratis. Det enda anmälaren […] Läs mer »

FT News Group

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FT News Group i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 9 januari 2018. Under samtalet kunde inte företagets agent uppge hur han fått […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under februari månad 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer infördes i spärregistret. […] Läs mer »

Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 januari 2018. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Fria Tider i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget, såväl skriftligen som per telefon begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Fria Tider åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 30 januari […] Läs mer »

Active Leads

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte av flera bolag som han inte haft eller vill ha kontakt med. På frågan varför företagen ringer anmälaren svarar de att de köpt listor från Active Leads. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad igen. Denna begäran har dock inte medfört önskad effekt. […] Läs mer »

ProtectMe International AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Protect Me International AB i marknadsföringssyfte den 5 december 2017. Under telefonsamtalet började företagets säljare genast prata om hur anmälarens personnummer ligger ute på nätet oskyddat. Företagets uppgifter Protect Me International AB beklagar att anmälaren har upplevt att telefonsamtalen stridit mot god sed vid direktmarknadsföring […] Läs mer »

ProtectMe International AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av ProtectMe International AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 23 november 2017. Under samtalet sa företagets agent att anmälarens personnummer ligger ute på internet och […] Läs mer »

One CC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE CC AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 9 november 2017.  Anmälaren gör även gällande att företagets agent felaktigt angett att anmälaren indirekt […] Läs mer »