Dagens Nyheter

Uttalandedatum: 20190613
Diarienummer: 19-113
Anmälare: En konsument
Motpart: Dagens Nyheter
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dagens nyheter inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Dagens nyheter brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Dagens nyheter ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen men trots detta blir hon inte kvitt dessa telefonsamtal. Anmälaren har meddelat företaget såväl under dessa telefonsamtal som […] Läs mer »

SaveEnergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 mars 2019. Företaget ville under aktuellt telefonsamtal erbjuda en gratis ventilationskontroll. Anmälaren ifrågasatte samtalet då han är […] Läs mer »

SaveEnergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 mars 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

SaveEnergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren. Det senaste […] Läs mer »

MobileGroup Nordic AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av MobileGroup Nordic AB (MobileGroup). Företagets agent sa vid aktuellt telefonsamtal att företaget samarbetade med Tre och att han kunde hjälpa anmälaren att sänka sin månadskostnad genom att skriva över en del av kostnaden hos tre till Avarda. Dock är det så att Tre inte alls […] Läs mer »

Ringson

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ringson i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Ringson åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 19 mars 2019. Anmälaren har även angett att s.k. […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 5 mars 2019. Under telefonsamtalet tjatade företagets agent om att rengöra spisfläkten till ett hutlöst […] Läs mer »

Sportförlaget i Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Sportförlaget i Norden AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 10 januari 2019. Företagets uppgifter Sportförlaget i Norden AB har angett att anmälaren har handlat en del produkter från företaget, senst i september […] Läs mer »