Seniortelefoni

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-406
Anmälare: En konsument
Motpart: Seniortelefoni
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Seniortelefoni brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner vidare att Seniortelefoni brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande trots påminnelse från nämnden.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av Seniortelefoni i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 september 2017. Under samtalet har anmälarens mamma blivit pålurad att byta operatör från Telia till Seniortelefoni. Uppgifter […] Läs mer »

SverigesEnergi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sveriges Energi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 augusti 2017. Anmälaren har även gjort gällande att företaget fortsatt att ringa honom trots hans begäran […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Fria tider i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 25 oktober 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Sveriges Energi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sveriges Energi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Sveriges Energi Elförsäljning AB åter ringt anmälaren ett upprepat antal gånger. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Bonnier Business Media Sales AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett upprepat antal gånger av Bonnier Business Media Sales AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Bonnier Business Media Sales AB igen. Trots detta har företaget […] Läs mer »

Allra Försäkring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring i marknadsföringssyfte. Företagets agent började omgående marknadsföra företagets produkter vid detta telefonsamtal och det är med svårighet som anmälaren kan avbryta företagets agent för att själv tala. Anmälaren upplever företagets agent som närmast aggressiv. Samtalet ringdes den 6 oktober 2017. Företagets uppgifter Allra […] Läs mer »

SST Net

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SST NET i marknadsföringssyfte. Företagets agent påstod sig ringa från 3 alternativt ringa avseende hans abonnemang hos 3. Anmälaren är kund hos 3 varför han lät företagets agent prata vidare. Företagets agent ville att man skulle gå igenom anmälarens abonnemang hos 3 och företagets agent […] Läs mer »

Freedom Finance Kreditservice AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett upprepat antal gånger av Freedom Finance Kreditservice AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Freedom Finance Kreditservice AB igen. Trots detta har företaget åter ringt […] Läs mer »

Räntesänkarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Räntesänkarna i marknadsföringssyfte. När anmälaren sa att hon inte var intresserad började företagets agent fräsa sarkastiskt ”Lycka till att få ett lån utan oss, med dina skulder” och la därefter på luren i örat på anmälaren. Samtalet ringdes den 2 oktober 2017. Företagets uppgifter Räntesänkarna […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 oktober 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 29 mars 2017. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling motsätter […] Läs mer »