IG

Uttalandedatum: 20180304
Diarienummer: 17-472
Anmälare: En konsument
Motpart: IG
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Aggressiv marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att IG inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon, då det inte går att fastslå att företaget ringt det aktuella telefonsamtalet och därför agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av IG i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. I samtalet den 6 december 2017 säger en kvinna med dålig engelska att hon ringer från IG och påstår att det inte är ett försäljningssamtal varefter hon försöker sälja ett Trading-konto. Anmälaren […] Läs mer »

Xpandera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Xpandera AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Xpandera AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 7 december […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Erik Olsson Fastighetsförmedling åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 27 november […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 5 december 2017. Anmälaren betonar att det sedan innan inte finns någon kundrelation mellan honom och den fastighetsmäklare […] Läs mer »

Vital plus (+)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Vital plus (+) i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Vital plus (+) igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Com Hem AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 23 november 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 21 november 2017. Företagets agent var under aktuellt telefonsamtal mycket otydlig med företagets namn, men anmälaren får […] Läs mer »

Fibercenter

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fibercenter ring upp honom i marknadsföringssyfte och att företagets agent gett anmälaren intrycket av att han ringde från Telia. Först efter att anmälaren ställt en direktfråga om vilket företag han representerade framkom att det inte var Telia han ringde ifrån utan Fibercenter. Företagets uppgifter Fibercenter har underlåtit att yttra […] Läs mer »

One CC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av ONE CC AB i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att ONE CC AB ska ta bort hennes telefonnummer från ringlistan. Det senaste samtalet ring­des den 15 november 2017. Företagets uppgifter ONE CC AB medger att företaget ringt anmälaren vid några tillfällen. […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Fria Tider i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 19 oktober 2017. Företagets uppgifter Fria Tider har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister […] Läs mer »