Nordiska Profilsystem AB

Uttalandedatum: 20190513
Diarienummer: 19-007
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordiska Profilsystem AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordiska Profilsystem AB brutit mot god marknadsföringssed eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Nordiska Profilsystem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälarens telefonnummer var infört i NIX-Telefon och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner slutligen att Nordiska Profilsystem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man inte respekterat anmälarens begäran att inte bli återkontaktad i marknadsföring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon har bredband från Com Hem AB (Com Hem). Företaget ringer en gång i kvartalet för att bedriva merförsäljning och sälja på henne telefoni, kanalpaket etc. Ett flertal samtal har ringts till anmälaren och vissa dagar, flera samtalsförsök per dag. Till slut svarar anmälaren. Anmälaren har även mailat företaget […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB, som han är tv-kund hos, i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör gällande att han konstant får telefonsamtal från Com Hem AB om ett erbjudande om att få bredband och varenda gång (händer ca en […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att företaget ringt ett telefonnummer som sedan den 18 november 2013 är spärrat i NIX-Telefon. Anmälaren står som ägare på abonnemanget men telefonen används av en annan person i hushållet. Företaget har kontaktat denne och berättat att man är i området och att det var dags att se över rengöring […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordiska Bevakningsgruppen AB i marknadsföringssyfte den 31 januari 2019. Företagets agent erbjöd att skydda anmälarens personnummer. Företagets agent nämnde de sista fyra siffrorna i anmälarens telefonnummer. Företagets agent angav även att han visste anmälarens postadress. Utifrån telefonsamtalet lät det som att det fanns en fara […] Läs mer »

Telenor Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han blivit uppringd av Telenor Sverige AB trots att han tidigare meddelat företaget både per telefon och genom ett väldigt argt mail att han inte vill bli uppringd av företaget. Anmälaren är kund vid företaget. Det senaste telefonsamtalet ringdes den 31 januari 2019. Företagets uppgifter Telenor Sverige AB anger […] Läs mer »

Dermafutura Italia s.r.l, Torino

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dermafutura Italia s.r.l. i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att företaget skickat varor till honom som han inte velat ha. När anmälaren velat skicka tillbaka varorna […] Läs mer »

Permanent Bilskydd PBS AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Permanent Bilskydd PBS AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 12 december 2018. Anmälaren fick intrycket av att företagets agent ringde från Toyota och att Toyota missat […] Läs mer »

Mydentist Europe AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mydentist Europe AB varje arbetsdag i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han aldrig varit kund hos företaget. När anmälaren sa åt företaget att sluta ringa slängde företagets agent telefonen i örat på honom och dagen efter […] Läs mer »

Key Capital AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Key Capital AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 20 november 2018. Anmälaren gör även gällande att hon mottagit flera uppringningar under några veckor. När […] Läs mer »