Mälarenergi AB

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-127
Anmälare: En konsument
Motpart: Mälarenergi
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. För många samtalsförsök
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mälarenergi AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då Mälarenergi AB inte genomfört mer än tre samtalsförsök per dygn till anmälaren

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Miljonlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget har under telefonsamtalen ringt och erbjudit bättre elavtal än anmälarens befintliga. Trots att anmälaren tackat nej till detta fortsätter företaget att åter ringa anmälaren. Den 10 maj 2017 ringde företaget anmälaren […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Vidare har anmälaren uppgivit att han blivit kontaktad […] Läs mer »

SJMK Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av SJMK Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 juni 2017. Anmälaren har även uppgett att hon under telefonsamtalet begärde att få veta vilket register hennes telefonnummer finns med i men det kunde inte företagets […] Läs mer »

Teleperformance nordic

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Teleperformance nordic i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att Teleperformance nordics telemarketingföretag ska ta bort hennes telefonnummer från ringlistan. Företaget har då sökt en person som inte finns på det aktuella telefonnumret. Det senaste samtalet ring­des den 17 maj 2017. Företagets uppgifter Teleperformance nordic medger […] Läs mer »

Akono AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Akono AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren gör även gällande att företagets agent hävdat att man haft rätt att ringa anmälaren oaktat om han avböjt eller inte. Den senaste kontakten ägde rum den 9 […] Läs mer »

All Sales AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av All sales AB Öresund i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 27 juni 2017. Företagets uppgifter All sales AB Öresund har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att […] Läs mer »

Klubbmobil

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Klubbmobil i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren menar vidare att företaget gett bilden av att man ringt från företaget 3 medan de i själva verket knappt har med det företaget att göra. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Svensk Låneförmedling

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man blivit uppringd av Svensk Låneförmedling i marknads­förings­syfte, trots att de har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. De senaste samtalen ringdes i maj månad 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret. Företagets uppgifter Svensk Låneförmedling har underlåtit […] Läs mer »

Räntesänkarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd ett flertal gånger av Räntesänkarna. Under det senaste telefonsamtalet vägrade företagets agent att uppge sitt efternamn eller namn på sin närmaste chef. Företagets uppgifter Räntesänkarna har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Utge information Genom att ange kontaktuppgifter till företaget får konsumenten möjlighet […] Läs mer »

ETC Utveckling Aktiebolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ETC Utveckling Aktiebolag kontaktat henne per telefon. Under samtalet har företagets agent sagt att man ringer från Microsoft och att det är någon som försöker att hacka sig in i anmälarens dator, och att företaget måste hjälpa henne med detta. Anmälaren upplever detta samtal som stressande. Företagets uppgifter ETC […] Läs mer »