Lantliv

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-064
Anmälare: En konsument
Motpart: Lantliv
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Tid för telefonsamtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att tidningen Lantliv inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då aktuellt telefonsamtal var riktat till annan person i anmälarens hushåll vilken är kund hos företaget varför företaget har haft rätt att ringa. Vidare finner DM-nämnden det inte visat att telefonsamtalen skett senare än klockan 21.00

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av tidningen Lantlivs telefonförsäljare även fast han har bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget fortsatt att ringa anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 25 februari 2018. Anmälaren gör även gällande att företaget ringer varje dag, alla tider på dygnet och även […] Läs mer »

Mobile Group AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mobile Group AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 17 januari 2018. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att bindningstiden på anmälarens Telenor-abonnemang hade gått ut. Anmälaren talade […] Läs mer »

FinansPro Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FinansPro Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företagets agent påstod under telefonsamtalet att man ringt anmälaren tidigare och fått i uppdrag av anmälaren att undersöka om det går […] Läs mer »

Carolinas Matkasse AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han åtskilliga gånger blivit uppringd av Carolinas Matkasse AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 6 […] Läs mer »

Förebygg Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Förebygg Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agenter är oseriösa då de med aggressiva marknadsföringsknep försöker pracka på brandvarnare/brandskydd och/eller informationsmaterial via […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tre gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att hon informerat företaget tidigare om att hon inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att kontakta henne. Den 19 mars 2018 blev […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tre gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att hon informerat företaget tidigare om att hon inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att kontakta henne. Den 19 mars 2018 blev […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Svenska Postkodlotteriet i marknads­förings­syfte, trots att de tidigare begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. De senaste utskicken ankom under mars månad 2018. Företagets uppgifter Novamedia Sverige AB driver bland annat Svenska Postkodlotteriet åt Svenska Postkodföreningen som innehar lotteritillstånd (”Postkodlotteriet”). Postkodlotteriet anger att […] Läs mer »

Tryggsam i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tryggsam i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även informerat företaget om att hon inte vill bli kontaktad.  Trots det fortsätter företaget att kontakta henne per telefon. Det senaste samtalet ringdes den 18 januari 2018. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 9 februari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 14 februari 2014. […] Läs mer »