Comera AB

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-180
Anmälare: En konsument
Motpart: Comera AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte utifrån uppgifterna i ärendet går att fastslå att Comera AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots påstådd uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett upprepat antal tillfällen blivit kontaktad av Comera AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 maj 2018. Anmälaren anger att han deltog i en tävling på Aftonbladets hemsida som han avbröt när det kom […] Läs mer »

Tre/Fintel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 13 februari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har initialt inte svarat men då påringningarna har fortsatt har anmälaren sökt och fått fram att det är Viafone Sweden AB som ligger bakom de aktuella telefonsamtalen. Vid ett […] Läs mer »

SverigesEnergi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av SverigesEnergi i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 18 juli 2018. Anmälaren har även angett att företaget inte kunnat uppge varifrån man fått anmälarens uppgifter. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens […] Läs mer »

SverigesEnergi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SverigesEnergi i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 31 juli 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 11 september 2015. Företagets uppgifter SverigesEnergi har bekräftat att […] Läs mer »

Kombispel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Kombispel ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även bett företaget att inte kontakta honom igen men trots detta så ringer företaget åter upp anmälaren. Under telefonsamtalet den 10 maj 2018 sa företagets agent […] Läs mer »

Effective Communication Dnr AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Det senaste samtalet ringdes den 9 augusti 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Sensor Försäkring Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sensor Försäkring Norden AB.  Anmälaren anger att företaget ringt honom mellan två till fyra gånger per dag i över två veckors tid.  Det senaste telefonsamtalet ringdes den 23 augusti 2018. Företagets uppgifter Sensor Försäkring Norden AB anger att man inte kan hitta någon data som […] Läs mer »

Effective Communication Dnr AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han dagligen blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 29 augusti 2018. Företagets uppgifter Effective Communication Dnr AB har bekräftat att man […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Fortum i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har då ringt upp företagets kundtjänst och bett om att man ska ta bort anmälarens telefonnummer och inte ringa mer. Trots detta fortsätter företaget att kontakta anmälaren. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »