Ruotsin Suomalainen

Uttalandedatum: 20170908
Diarienummer: 17-202
Anmälare: En konsument
Motpart: Ruotsin Suomalainen
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att utskicken stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Ruotsin Suomalainen fortsatt att skicka aktuell tidning till anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa dessa utskick. DM-nämnden finner vidare att Ruotsin Suomalainen brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen fått tidningen Ruotsi Suomalainen i sin brevlåda trots att han har NIX-adresserat och trots att han till företaget uttryckligen, såväl per post, mail och telefon, begärt att inte få fler utskick av tidningen. Den senaste kontakten ägde rum den 26 juni 2017. Företagets uppgifter Ruotsin […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. I samtalet den 5 januari 2017 uppträdde företagets agent aggressivt och påstod att anmälaren har en för hög ränta på sitt blancolån. Anmälaren har inget blancolån och hon avslutade därför samtalet […] Läs mer »

Allra Försäkring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Allra försäkring i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Allra försäkrings telemarketingföretag ska ta bort hans telefonnummer från ringlistan. Det senaste samtalet ring­des den 20 juni 2017. Företagets uppgifter Allra försäkring medger att man ringt anmälaren. Företaget har försökt nå anmälaren per telefon vid fyra […] Läs mer »

Ringson AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ringson AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 april 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agenter angett felaktig information och däribland sagt att NIX inte […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 24 maj 2017. Under telefonsamtalet hävdade företagets agent att hon jobbade på och var anställd av Bredbandsbolaget. Företagets […] Läs mer »

Bixia

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bixia i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 16 juni 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agent inte lyssnat på vad han sagt om att hans telefonnummer […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Vidare har anmälaren uppgivit att han blivit kontaktad […] Läs mer »

SJMK Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av SJMK Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 juni 2017. Anmälaren har även uppgett att hon under telefonsamtalet begärde att få veta vilket register hennes telefonnummer finns med i men det kunde inte företagets […] Läs mer »

Teleperformance nordic

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Teleperformance nordic i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att Teleperformance nordics telemarketingföretag ska ta bort hennes telefonnummer från ringlistan. Företaget har då sökt en person som inte finns på det aktuella telefonnumret. Det senaste samtalet ring­des den 17 maj 2017. Företagets uppgifter Teleperformance nordic medger […] Läs mer »

Mälarenergi AB, Västerås

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mälarenergi AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget har under telefonsamtalen ringt och erbjudit bättre elavtal än anmälarens befintliga. Trots att anmälaren tackat nej till detta fortsätter företaget att åter ringa anmälaren. Den 10 maj 2017 ringde företaget […] Läs mer »