Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine)

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-096
Anmälare: En konsument
Motpart: Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock 'n' Roll Magazine)
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock 'n' Roll Magazine) fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att slippa framtida kontakt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne för fem år sedan var med i en tävling för bästa klädsel och vann då däribland en prenumeration på Rock ’n’ Roll Magazine. Tidningen var inget anmälaren var intresserad av så den gavs bort. Efter att prenumerationen upphört så började företagets försäljare att kontakta anmälaren. Detta har hänt […] Läs mer »

Phonera Företag AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom hon inte har kopplats till en agent när hon har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 8 mars 2017. Företagets uppgifter Phonera Företag AB har inte inkommit med ett yttrande […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Com Hem AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 21 mars 2017. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en […] Läs mer »

Loxytel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Loxytel AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt mycket otrevligt. Samtalet ringdes den 21 mars 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

Sensor Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Sensor Alarm i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt genom att spela på rädslor för inbrott redan i inledningsfasen […] Läs mer »

Nordeal AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordeal AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt. Likväl vill inte företagets agent förstå att anmälaren har NIX. […] Läs mer »

Ängemarkens fastighetsbyrå AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ängemarkens fastighetsbyrå AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Ängemarkens fastighetsbyrå AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den […] Läs mer »

ACE Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ace försäkringar i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Ace försäkringar igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 mars […] Läs mer »

Allra

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Allra igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 28 mars 2017. Uppgifter […] Läs mer »

Ampiliomedia

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ampiliomedia i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt. Samtalet ringdes den 17 mars 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »