Svensk Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 20171125
Diarienummer: 17-267
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Fastighetsförmedling
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Svensk Fastighetsförmedling även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner vidare att Svensk Fastighetsförmedling brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Svensk Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Svensk Fastighetsförmedling åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 1 september 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Cellip

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Cellip i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Cellip åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 17 augusti 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Bredbandsbolaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bredbandsbolaget i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 20 september 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Identitetsbevakning

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Identitetsbevakning i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 28 september 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 29 september 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 augusti 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Svenska Postkodlotteriet åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 juni 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

SverigesEnergi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit uppringd av SverigesEnergi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 29 juni 2017. Företagets uppgifter SverigesEnergi Elförsäljning AB har anfört att företaget ringt anmälaren i två olika syften de senaste sex […] Läs mer »

mySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av mySafety i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 juni 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agent varit påstridig. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen […] Läs mer »

Tidningen Fria Tider (FT News Group OÜ)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tidningen Fria Tider (FT News Group OÜ) i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att hon inte kopplats till en agent när hon svarat, ett s.k. ”tyst […] Läs mer »