Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 20190812
Diarienummer: 19-131, 19-132, 19-133 samt 19-134
Anmälare: En konsument
Motpart: Eld & Ventilation i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring i Dnr 19-131, Dnr 19-132 samt Dnr 19-134 eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som aggressivt eller otrevligt

Anmälarnas uppgifter Anmälaren har uppgivit att man blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att man har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i Dnr 19-131 anger att företagets agent agerat på ett aggressivt och obehagligt sätt. Anmälarna i Dnr 19-132 samt Dnr 19-134 anger att företagets agent uppträtt […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han har blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Vidare har anmälaren uppgivit att han blivit kontaktad trots att han begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste […] Läs mer »

Viasat AB

  Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 4 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 25 oktober 2018. Företagets uppgifter Anledningen till […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 januari 2016. Företagets uppgifter Aktuellt telefonnummer har […] Läs mer »

Saveenergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Saveenergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 12 april 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört […] Läs mer »

Helsenor

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon ett flertal gånger blivit uppringd av Helsenor i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 29 mars 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Ventulus Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ventulus Norden AB för att prata rengöring av ventilation, trots att anmälaren har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget erbjuder kostnadsfria inspektioner i syfte att sälja in sin produkt, dvs. rengöring. Anmälaren har även angett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vid dessa telefonsamtal har företagets agent påstått att anmälaren är kund hos företaget och att företaget kan erbjuda anmälaren fler kanaler trots att anmälaren varje gång påpekat att […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent talat osanning för att sälja företagets produkter. Vid aktuellt telefonsamtal frågade anmälaren förtagets agent varför hon ringt anmälaren när han inte är kund hos […] Läs mer »

Skandiamäklarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Skandiamäklarna i marknads­förings­syfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Skandiamäklarna åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes i mars 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »