Likvidum AB

Uttalandedatum: 20181112
Diarienummer: 18-294
Anmälare: En konsument
Motpart: Likvidum AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Likvidum AB ringt till anmälaren trots dennes tidigare begäran att slippa dylika telefonsamtal från företaget. Därtill finner DM-nämnden att Likvidum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agenter ett antal gånger agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han då och då blir uppringd av Likvidum AB trots att han vid varje tillfälle bett företaget att aldrig ringa honom igen. Anmälaren har även bett företaget att man ska stryka honom från företagets ringlista. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. När anmälaren bett företaget att upphöra med […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit kontaktade av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna i Dnr 18–300 samt Dnr 18–303 har även angett att företagets agent agerat på ett sätt som är vilseledande.  Anmälaren i Dnr 18–302 har angett att han tidigare bett företaget […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de eller någon av dess anhöriga blivit kontaktade av Eld & ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har även gjort gällande att företagets agenter agerat på ett sätt som varit vilseledande. Därtill har anmälarna angett att företaget, utan […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit automatiskt uppringd av Effective Commincations DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att s.k. tysta samtal har förekommit, eftersom företaget ringt honom utan att han kopplas till en agent. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Comera AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren blockerade det första numret som Comera AB ringde ifrån men företaget ringde senare från ett snarlikt nummer som anmälaren också blockerade. Denna process upprepades en gång till. Vid aktuellt telefonsamtal […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 augusti 2018. Under samtalet var företagets agent påstridig. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat […] Läs mer »

Sasam AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Sasam AB ringt dem och under telefonsamtalen agerat på ett sätt som var ämnat att vilseleda konsumenterna. De aktuella telefonsamtalen från företaget togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Sasam AB arbetar med B2B försäljning med bl.a.  operatörerna Tre, Tele2, Telenor, Telia och slutligen Teloteket. Under den perioden […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett upprepat antal tillfällen blivit kontaktad av Comera AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 maj 2018. Anmälaren anger att han deltog i en tävling på Aftonbladets hemsida som han avbröt när det kom […] Läs mer »

Tre/Fintel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 13 februari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har initialt inte svarat men då påringningarna har fortsatt har anmälaren sökt och fått fram att det är Viafone Sweden AB som ligger bakom de aktuella telefonsamtalen. Vid ett […] Läs mer »