Bofab AB

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-093
Anmälare: En konsument
Motpart: Bofab
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Uppringning från dolt telefonabonnemang
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bofab AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att det inte är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde avseende dolt telefonabonnemang. Vid denna bedömning kan det inte anses visat att Bofab AB handlat i strid mot god direktmarknadsföringssed på denna punkt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Bofab AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare angett för Bofab AB att hon inte vill bli kontaktad av företaget. Trots detta har […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Effective Communication DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Effective Communication DNR AB åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 26 januari 2018. […] Läs mer »

Allra Försäkringa AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring AB ett flertal gånger per dag även fast han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Det senaste telefonsamtalet ringdes den 12 juni 2018. Företagets uppgifter Företaget anger att man försökt nå anmälaren per telefon vid tre olika tillfällen. Det första tillfället […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent under telefonsamtalet varit påstridig. Telefonsamtalet skedde den 25 april 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört […] Läs mer »

PBS Permanentbilskydd AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PBS permanentbilskydd AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör vidare gällande att företagets agent under telefonsamtalet ville sälja stöldmärkning till anmälarens bil. Företaget påtalade att anmälaren redan tidigare hade stöldmärkning på en annan bil. Anmälaren var tveksam […] Läs mer »

ICA Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av ICA Försäkringar i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att tidigare ha bett företaget att inte kontakta henne. Anmälaren har även uppgivit att hon ett flertal gånger inte kopplats till en agent när hon svarat, ett s.k. ”tyst […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han ett upprepat antal gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han tidigare har bett företaget att inte ringa honom. Det senaste samtalet ringdes den 22 mars 2018. Företagets uppgifter Anmälaren uppger att denne är med i NIX-Telefon vilket han inte är. Företaget har därför haft […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han har bett företaget att sluta ringa. Trots detta har företaget fortsatt att ringa anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 23 april 2018. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarma har uppgivit att de blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har Viasat AB åter ringt anmälarna. Det senaste samtalet ringdes under april månad. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Echenique-Ciganda AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han under ett par månaders tid blivit uppringd av en utländsk kvinna som ringer från Windows i Washington i USA. Hon verkar prata om att det är virus och/eller fel på anmälarens system, som hon enkelt kan ordna ifall anmälaren går in i sitt system via hennes instruktioner, vilket […] Läs mer »