ONE Contact

Uttalandedatum: 20180518
Diarienummer: 17-404 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: ONE Contact
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Förekomst av s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna visats vara tillämpligt i form av ett samtycke till dylik kontakt. DM-nämnden finner dock att det tysta samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom ONE contact ringt upp anmälaren utan att koppla telefonsamtalet till en agent

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE contact i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att han inte kopplats till en agent när han svarat, ett s.k. ”tyst samtal”. Samtalet ringdes den 31 […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Effective Communication DNR AB i marknads­förings­syfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har uppgivit att de kontaktats av företaget i marknadsföringssyfte trots att de begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Effective Communication DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under maj månad 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret. Företagets uppgifter Effective Communication DNR AB […] Läs mer »

Medox

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Medox i marknadsföringssyfte den 2 februari 2018. Anmälaren uppfattade samtalet som vilseledande då företagets agent, trots att det fanns ett tydligt försäljningssyfte, inte angav detta utan enbart sa att företaget arbetade med hälsa varefter en utfrågning inleddes avseende anmälarens hälsa. Företagets uppgifter Medox anger att […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hans mamma blivit uppringd av Pec Sweden AB i marknadsföringssyfte den 15 februari 2018, medan han stod bredvid. Anmälaren uppfattade samtalet som ytterst felaktigt då hans mamma ett flertal gånger fick förklara att hon inte ville köpa produkten och att hon var så sjuk att hon inte orkade läsa. […] Läs mer »

VitaeLab AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VitaeLab AB i marknadsföringssyfte trots att han ett flertal gånger uttryckligen meddelat att han inte vill bli kontaktad. Oaktat detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 februari 2018. Företagets uppgifter VitaeLab AB anger att företaget är noga med att säkerställa […] Läs mer »

Bisnode Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bisnode Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget ville enligt anmälaren sälja något gällande AAA/AA-bedömning. Anmälaren har vid tidigare tillfällen begärt att inte bli kontaktad igen och då explicit blivit lovad att företaget ska ta bort honom […] Läs mer »

Themobilegroup

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Themobilegroup i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att erhålla telefonsamtal från företaget. Det […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Nordiska bevakningsgruppen i marknadsföringssyfte, trots att denne visat att denne inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 februari 2018. Under samtalet försökte företagets agent att få fram anmälarens personnummer och skrämde upp anmälaren att denne […] Läs mer »

Nordic Gaming Group N.V.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordic Gaming Group N.V. i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Nordic Gaming Group N.V. åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 februari 2018. […] Läs mer »