Erik Olsson Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 20170423
Diarienummer: 16-633
Anmälare: En konsument
Motpart: Erik Olsson Fastighetsförmedling
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Erik Olsson Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Erik Olsson Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Erik Olsson Fastighetsförmedling igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den […] Läs mer »

Boxmedia AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Boxmedia AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 11 november 2016. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Shisab Entreprenad AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Shisab Entreprenad AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet agerade företagets agent på ett sätt som fick anmälaren att tro att den tjänst företaget sålde var ett krav […] Läs mer »

Phonera

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Phonera i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Phonera igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 11 november 2016. Uppgifter […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Qall i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företaget angett att Qall är i samma nät som anmälarens operatör, att företaget kommer att sänka hennes telefonkostnader samt […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid tidigare kontakter med företaget begärt att inte bli kontaktad av Reciva AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 23 november 2016. […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Qall Telecom AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid tidigare kontakter med företaget begärt att inte bli kontaktad av Qall Telecom AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 28 […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet och att företagets agent agerat agressivt. Samtalet ringdes den 22 november 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen […] Läs mer »

Gold Oak AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Gold Oak AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 16 november 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Balansekonomi Svenska AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Balansekonomi  Svenska AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 18 november 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »