Fingers and Toes

Uttalandedatum: 20180625
Diarienummer: 18-122
Anmälare: En konsument
Motpart: Fingers and Toes
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fingers and Toes brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare Fingers and Toes även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner vidare att Fingers and Toes brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att företaget Fingers and Toes skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren ett flertal gånger i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Restaurang Trädgårn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Restaurang Trädgårn via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 2 mars 2018. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Unibet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Unibet via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 13 februari 2018. Företagets uppgifter Unibet […] Läs mer »

Expekt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Expekt skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad, samt angett att han är spelberoende. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd / Skattamindre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 mars 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

ComeOn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ComeOn skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även angett att det inte funnits en fungerande avregistreringsfunktion. Det senaste SMS-meddelandet togs emot den 20 mars 2018. Företagets uppgifter ComeOn har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd/Skattamindre

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Magnusson Mäkleri Täby AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Magnusson Mäkleri Täby AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren svarade, per SMS, på det SMS-meddelande som inkom den 17 mars 2018 och tydliggjorde ännu en gång att hon inte önskade motta mer reklamutskick […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under mars månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Kyrkskatt har inte inkommit med ett yttrande till DM-nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Byggbutiken i Svedala

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Byggbutiken i Svedala skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 23 januari 2018. Anmälaren gör även gällande att det inte fanns möjlighet att via SMS avsäga sig kommande SMS reklam. Företagets uppgifter Byggbutiken i […] Läs mer »