Vaksala Glas AB

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-266
Anmälare: En konsument
Motpart: Vaksala Glas AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vaksala Glas AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner däremot att Vaksala Glas AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svensk konsthandel skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att aktuellt SMS-meddelande saknat information om hur man avregistrerar sig. SMS-meddelandet togs emot den 3 maj 2018. Företagets uppgifter Svensk Konsthandel utgör ett systerföretag till Vaksala Glas […] Läs mer »

Vinguiden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden via SMS-meddelanden i marknadsföringssyfte trots att hon inte samtyckt till dylika utskick. Anmälaren anger vidare att hon skickat både STOPP och STOP som svar på de SMS-meddelanden som företaget skickat men företaget har trots detta fortsatt att skicka SMS till anmälarens telefon. De aktuella […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Sasam AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Sasam AB ringt dem och under telefonsamtalen agerat på ett sätt som var ämnat att vilseleda konsumenterna. De aktuella telefonsamtalen från företaget togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Sasam AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning DM-nämndens bedömning Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om […] Läs mer »

Fingers and Toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att företaget Fingers and Toes skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren ett flertal gånger i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Restaurang Trädgårn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Restaurang Trädgårn via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 2 mars 2018. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Unibet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Unibet via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 13 februari 2018. Företagets uppgifter Unibet […] Läs mer »

Expekt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Expekt skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad, samt angett att han är spelberoende. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd / Skattamindre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 mars 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

ComeOn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ComeOn skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även angett att det inte funnits en fungerande avregistreringsfunktion. Det senaste SMS-meddelandet togs emot den 20 mars 2018. Företagets uppgifter ComeOn har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens […] Läs mer »