Accord Alliance Ltd

Uttalandedatum: 20180625
Diarienummer: 18-148, 18-149 samt 18-150
Anmälare: En konsument
Motpart: Accord Alliance Ltd/Skattamindre
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Accord Alliance LTD / Skattamindre brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenter utan att de på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Accord Alliance LTD / Skattamindre brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Sasam AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Sasam AB ringt dem och under telefonsamtalen agerat på ett sätt som var ämnat att vilseleda konsumenterna. De aktuella telefonsamtalen från företaget togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Sasam AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning DM-nämndens bedömning Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om […] Läs mer »

Fingers and Toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att företaget Fingers and Toes skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren ett flertal gånger i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Restaurang Trädgårn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Restaurang Trädgårn via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 2 mars 2018. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Unibet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Unibet via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 13 februari 2018. Företagets uppgifter Unibet […] Läs mer »

Expekt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Expekt skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad, samt angett att han är spelberoende. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd / Skattamindre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 mars 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

ComeOn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ComeOn skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även angett att det inte funnits en fungerande avregistreringsfunktion. Det senaste SMS-meddelandet togs emot den 20 mars 2018. Företagets uppgifter ComeOn har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd/Skattamindre

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Magnusson Mäkleri Täby AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Magnusson Mäkleri Täby AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren svarade, per SMS, på det SMS-meddelande som inkom den 17 mars 2018 och tydliggjorde ännu en gång att hon inte önskade motta mer reklamutskick […] Läs mer »