SnusNet.com (EMG Management Group AB)

Uttalandedatum: 20180906
Diarienummer: 18-212, 18-213, 18-214, 18-215, 18-216, 18-217, 18-218, 18-219, 18-220, 18-221, 18-222, 18-223, 18-224, 18-225, 18-226, 18-227, 18-228, 18-229, 18-230, 18-231, 18-232, 18-233, 18-234, 18-235, 18-237, 18-238, 18-239, 18-240, 18-241, 18-242, 18-243, 18-244, 18-245, 18-246, 18-247, 18-248, 18-249, 18-250, 18-251, 18-252, 18-253, 18-254, 18-255, 18-256, 18-257, 18-258, 18-259, 18-260, 18-261, 18-262, 18-263 samt 18-264
Anmälare: En konsument
Motpart: SnusNet.com (EMG Management Group AB)
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SnusNet.com (EMG Management Group AB) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenterna utan att de på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att SnusNet.com (EMG Management Group AB) brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att SnusNet.com (EMG Management Group AB) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under maj månad 2018. Företagets uppgifter SnusNet.com (EMG Management Group AB) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under maj månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Fortum trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Anmälaren tydliggjorde vid avtalsingåendet med bolaget att han inte ville ha erbjudanden varken per SMS eller e-post. På grund av att bolaget inte följt detta, har anmälaren sagt upp avtalet […] Läs mer »

Vaksala Glas AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svensk konsthandel skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att aktuellt SMS-meddelande saknat information om hur man avregistrerar sig. SMS-meddelandet togs emot den 3 maj 2018. Företagets uppgifter Svensk Konsthandel utgör ett systerföretag till Vaksala Glas […] Läs mer »

Vinguiden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden via SMS-meddelanden i marknadsföringssyfte trots att hon inte samtyckt till dylika utskick. Anmälaren anger vidare att hon skickat både STOPP och STOP som svar på de SMS-meddelanden som företaget skickat men företaget har trots detta fortsatt att skicka SMS till anmälarens telefon. De aktuella […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Skattamindre skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Skattamindre har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Sasam AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Sasam AB ringt dem och under telefonsamtalen agerat på ett sätt som var ämnat att vilseleda konsumenterna. De aktuella telefonsamtalen från företaget togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Sasam AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning DM-nämndens bedömning Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om […] Läs mer »

Fingers and Toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att företaget Fingers and Toes skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även meddelat företaget tidigare att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren ett flertal gånger i marknadsföringssyfte. Det senaste SMS-meddelandet togs emot […] Läs mer »

Restaurang Trädgårn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Restaurang Trädgårn via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 2 mars 2018. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Unibet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Unibet via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det inte funnits någon fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS-meddelandet ankom den 13 februari 2018. Företagets uppgifter Unibet […] Läs mer »