Svenska Mäklarhuset

Uttalandedatum: 20180125
Diarienummer: 17-453
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Mäklarhuset
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska mäklarhuset brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Svenska mäklarhuset brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svenska mäklarhuset skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 22 november 2017. Företagets uppgifter Svenska mäklarhuset har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka […] Läs mer »

Junkyard AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Junkyard AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 november 2017. Anmälaren har försökt att avregistrera sig via länken i de SMS-meddelanden han erhållit men trots detta fortsätter han att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Företagets […] Läs mer »

Intersport

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Intersport via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Intersport har uppgivit att företaget inte kontaktar kunder som inte begärt att bli kontaktade. Företaget har en avregistreringsfunktion i alla digitala utskick (e-post och sms) samt […] Läs mer »

Nattklubb Kristall

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Kristall skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 13 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Företagets […] Läs mer »

Nattklubb Estelle

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Estelle skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 6 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Avregistreringsfunktionen […] Läs mer »

UNHCR

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att UNHCR skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 6 september 2017. Anmälaren gör även gällande att företaget inte har en avregistreringsfunktion i SMS-meddelandet. Företagets uppgifter UNHCR har uppgivit att anmälaren har […] Läs mer »

Stadens Pizza Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Stadens Pizza Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 29 september 2017. Företagets uppgifter Stadens Pizza Sverige AB har angett att företaget säljer mat online […] Läs mer »

B2 Bredband AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att B2 Bredband AB skickat sms-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte utan att tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig. Det senaste meddelandet togs emot den 11 augusti 2017. Företagets uppgifter B2 Bredband AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Möjlighet att avregistrera sig från utskick God […] Läs mer »

Hudoteket

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Hudoteket skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad, trots detta har hon erhållit fler meddelanden. Det senaste meddelandet togs emot den 25 augusti 2017. Företagets uppgifter Hudoteket beklagar […] Läs mer »

KappAhl

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Kappahl skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 2 augusti 2017. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad och avregistrerat sig via företagets avregistreringsfunktion. Trots detta har hon fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från […] Läs mer »