Spin station

Uttalandedatum: 20170316
Diarienummer: 17-023, 17-024, 17-025 samt 17-026
Anmälare: En konsument
Motpart: Spin Station
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Spin station brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelanden skickades till konsumenterna utan att de på förhand samtyckt till utskicket.
DM-nämnden finner vidare att Spin station brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att WCH Trading AB skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelanden togs emot under maj månad 2013. Företagets uppgifter Spin station har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att […] Läs mer »

Telia Company

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Telia Company skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 14 januari 2017. Anmälaren anger även att hon inte kan stoppa de aktuella SMS-utskicken då dessa inställningar inte är åtkomliga henne som kund, och Telia Company har […] Läs mer »

Vinguiden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden, ett företag hon aldrig varit kund hos eller använt dess tjänster, via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget bett Vinguden att inte ta kontakt med henne per […] Läs mer »

Junkyard AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Junkyard AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 25 december 2016. Företagets uppgifter Junkyard AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Ecodooria

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot SMS-meddelanden från Ecodooria där erbjudandet skickades till hennes privata mobiltelefon, men innehållet i meddelandet var riktat till bostadsföreningen där hon sitter i styrelsen. Anmälaren tog emot e-posten den 11 november 2016. Företagets uppgifter Ecodooria har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämndens bedömning Marknadsföring […] Läs mer »

The Body Shop

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av The Body Shop via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter The Body Shop beklagar att anmälaren fortsatt att erhålla oönskade sms-meddelanden från företaget. Företaget utreder nu vad som skett i detta fall. The Body […] Läs mer »

Streetroom

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Streetroom via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren anger att han tidigare har handlat hos företaget. Det stod dock ingenting i företagets köpevillkor om direktreklam via sms. Företagets uppgifter Streetroom har uppgivit att företaget efter […] Läs mer »

TM Helsingborg AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av TM Helsingborg AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget, per mail, uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter TM Helsingborg AB skickar SMS-meddelanden i väldigt sparsam omfattning. Under 2016 skickades tre. I dessa meddelanden framgår det en tydlig funktion för […] Läs mer »

Nordicink

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Nordicink via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Nordicink anför att anmälaren tidigare har handlat hos företaget. I företagets villkor anges hur Nordicink behandlar personuppgifter samt att de även kan användas till medlemserbjudanden. Däribland […] Läs mer »

Go-Gaming Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Co-Gaming Ltd. skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 23 november 2016. Företagets uppgifter Co-Gaming Ltd. har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »