Super Lenny Casino (MT Secure Trade Ltd)

Uttalandedatum: 20170825
Diarienummer: 17-231, 17-232, 17-233, 17-234 samt 17-235
Anmälare: En konsument
Motpart: Super Lenny Casino (MT Secure Trade Ltd)
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenternas mobiltelefoner utan att dessa på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad. Företagets uppgifter Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad. Företagets uppgifter Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är […] Läs mer »

Mobajl AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Mobajl AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 4 juli 2017. Anmälaren uppger även att han inte heller hittar hur man kan kontakta företaget. Företagets uppgifter Anmälaren är medlem i SMS.se och har därmed samtyckt […] Läs mer »

ViaConto Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ViaConto Sweden AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 8 juni 2017. När anmälaren nyttjar den avregistreringsfunktion som medföljer dessa meddelanden fungerar inte detta. Operatörens kundtjänst säger att det är en betaltjänst dvs. […] Läs mer »

Fingers and toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fingers and toes skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att motta marknadsföring från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 18 maj […] Läs mer »

Gymgrossisten.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit via sms kontaktad av Gymgrossisten.com i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig från företagets utskick, dock utan framgång. Den senaste kontakten ägde rum den 11 juni 2017. Företagets uppgifter Gymgrossisten.com […] Läs mer »

Junkyard AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Junkyard AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Junkyard AB har uppgivit att vid ett byte av sms-leverantör så har ett fel begåtts som innebar att avregistreringsfunktionen från företagets sms-lista inte fungerade. Anmälaren […] Läs mer »

Din Bil Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Din Bil Sverige AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad. Företagets uppgifter Din Bil Sverige AB beklagar det inträffade. Anmälaren var hos företaget för service av en bil som var registrerad på en annan person. Anmälaren […] Läs mer »

ComeOn! (Co-Gaming Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ComeOn! (Co-Gaming Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att skicka SMS-meddelanden till hans mobiltelefon. Det senaste meddelandet togs emot den 19 maj 2017. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Bonprix

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Bonprix skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att skicka SMS-meddelanden till hans mobiltelefon. Det senaste meddelandet togs emot den 11 maj 2017. Företagets uppgifter Bonprix har […] Läs mer »