Junkyard AB

Uttalandedatum: 20170810
Diarienummer: 17-197
Anmälare: En konsument
Motpart: Junkyard AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Junkyard AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget har återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Junkyard AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Junkyard AB har uppgivit att vid ett byte av sms-leverantör så har ett fel begåtts som innebar att avregistreringsfunktionen från företagets sms-lista inte fungerade. Anmälaren […] Läs mer »

Din Bil Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Din Bil Sverige AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad. Företagets uppgifter Din Bil Sverige AB beklagar det inträffade. Anmälaren var hos företaget för service av en bil som var registrerad på en annan person. Anmälaren […] Läs mer »

ComeOn! (Co-Gaming Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ComeOn! (Co-Gaming Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att skicka SMS-meddelanden till hans mobiltelefon. Det senaste meddelandet togs emot den 19 maj 2017. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Bonprix

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Bonprix skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att skicka SMS-meddelanden till hans mobiltelefon. Det senaste meddelandet togs emot den 11 maj 2017. Företagets uppgifter Bonprix har […] Läs mer »

Nattklubb Estelle

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Nattklubb Estelle skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under maj månad 2017. Företagets uppgifter Nattklubb Estelle har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Solidaritet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Solidaritet skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att det inte fungerat att avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste meddelandet togs emot den 24 maj 2017. Företagets uppgifter Solidaritet har inte inkommit med ett yttrande […] Läs mer »

TeliaCompany AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att TeliaCompany AB skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken då inställningar för att möjliggöra detta inte varit åtkomliga för henne. Meddelandet togs emot den 13 mars 2017. Företagets uppgifter TeliaCompany AB […] Läs mer »

Lendify

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Lendify via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Lendify har uppgivit att anmälaren godkänt SMS-utskick via en länk. Dock verkar det som att företagets publicist misslyckats med att följa de rutiner företaget har som […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Notar Liljeholmen via SMS med erbjudande om gratis värdering i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Notar Liljeholmen har bekräftat anmälarens uppgifter att man skickat erbjudande till henne via SMS. När Notar förmedlade en lägenhet till […] Läs mer »

Stadium Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Stadium Sverige AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har dessutom begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har han fortsatt att motta marknadsföring från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 24 maj 2017. Företagets uppgifter […] Läs mer »