Bingolotto

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-379
Anmälare: En konsument
Motpart: Bingolotto
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bingolotto brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som inte samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner därtill att Bingolotto brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att Bingolotto även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Bingolotto skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 1 augusti 2017. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Företagets uppgifter Bingolotto har uppgivit att anmälaren historiskt varit prenumerant hos Folkspel avseende bingolotter, vilket […] Läs mer »

OKQ8 AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att OK-Q8 AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 14 augusti 2017. Anmälaren gör även gällande att han tidigare begärt att inte bli kontaktad men att han trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från […] Läs mer »

LuckyDino Gaming Limited

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att LuckyDino Gaming Limited skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 29 augusti 2017. Företagets uppgifter LuckyDino Gaming Limited har uppgivit att det aktuella SMS-meddelandet kommer från en samarbetspartner till företaget. Det är således inte […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att Länsförsäkringar fastighetsförmedling skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 22 augusti 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något med dessa […] Läs mer »

Co-Gaming Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Co-Gaming Ltd. skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 28 augusti 2017. Företagets uppgifter Co-Gaming Ltd. har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS […] Läs mer »

Restaurang Kristall

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Restaurang Kristall skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken trots att anmälaren vid ett tidigare tillfälle begärt att inte bli kontaktad. Meddelandet togs emot den 8 september 2017. Företagets uppgifter Restaurang […] Läs mer »

Casumo Services Limited

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Casumo Services Limited skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 14 september 2017. Företagets uppgifter Casumo Services Limited har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens […] Läs mer »

Hamlin Online Solutions LLC

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Hamlin Online Solutions LLC skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 21 september 2017. Företagets uppgifter Hamlin Online Solutions LLC har inte inkommit med ett yttrande till […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under augusti samt september månad 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något […] Läs mer »