Mathem i Sverige AB

Uttalandedatum: 20180222
Diarienummer: 17-452
Anmälare: En konsument
Motpart: Mathem i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mathem i Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner därtill att Mathem i Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att Mathem i Sverige AB visserligen agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Däremot har detta berott på den mänskliga faktorn och åtgärdats tillfredsställande i linje med god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Mathem i Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 14 november 2017. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har han fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Fingers and toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fingers and toes skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 12 december 2017. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne men företaget har trots detta återkontaktat henne. Företagets uppgifter Fingers and toes bekräftar anmälarens […] Läs mer »

SuperMarioShoppen.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att SuperMarioShoppen.se skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 16 december 2017. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett företaget, såväl per e-post, telefon och facebook, att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget […] Läs mer »

WesternUnion Sverige

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av WesternUnion Sverige via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon inte begärt att bli kontaktad. Vidare har anmälaren uppgivit att hon vid ett antal tillfällen varit i kontakt med företaget om att hon inte vill bli kontaktad och av företagets agenter blivit […] Läs mer »

SuperLenny Casino

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av SuperLenny Casino via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon inte begärt att bli kontaktad. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMSet ankom den 1 december 2017. […] Läs mer »

Skandiamäklarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Skandiamäklarna skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 1 december 2017. Företagets uppgifter Skandiamäklarna har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller […] Läs mer »

Svenska Mäklarhuset

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svenska mäklarhuset skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 22 november 2017. Företagets uppgifter Svenska mäklarhuset har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka […] Läs mer »

Junkyard AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Junkyard AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 november 2017. Anmälaren har försökt att avregistrera sig via länken i de SMS-meddelanden han erhållit men trots detta fortsätter han att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Företagets […] Läs mer »

Intersport

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Intersport via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Intersport har uppgivit att företaget inte kontaktar kunder som inte begärt att bli kontaktade. Företaget har en avregistreringsfunktion i alla digitala utskick (e-post och sms) samt […] Läs mer »

Nattklubb Kristall

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Kristall skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 13 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Företagets […] Läs mer »