Fitness Meals Stockholm AB

Uttalandedatum: 20190405
Diarienummer: 19-037
Anmälare: En konsument
Motpart: Fitness Meals Stockholm AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fitness Meals Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Fitness Meals Stockholm AB även stred mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att Fitness Meals Stockholm AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fitness Meals Stockholm AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 22 januari 2019. Anmälaren anger att han i över ett år fått ”erbjudanden” från tjänsten ”Mega Meals” (tidigare ”Fitness Meals”). Anmälaren använde tjänsten […] Läs mer »

Manhem Bostad

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Manhem Bostad skickat SMS till anmälarna trots att de inte samtyckt till dylik kontakt. De aktuella SMS-meddelandena från företaget togs emot under december månad 2018. Företagets uppgifter Manhem Bostad har inte inkommit med ett yttrande till Nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Dressman AS

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dressman AS skickat reklam via SMS till anmälaren fastän han inte samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget åter kontaktat honom. Anmälaren gör även gällande att den avregistreringsinstruktion som finns i de aktuella SMS-meddelandena inte fungerat. Anmälaren mottog det […] Läs mer »

City Gross Matkasse AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tidigare har varit kund hos matkasseföretaget City Gross. Under sin tid som kund fick han ofta direktreklam via SMS till sin telefon. Under sommaren 2018 avslutade anmälaren sitt abonnemang hos företaget. Företaget skickade därefter, måndagen den 13 augusti 2018, ett SMS i direktmarknadsföringssyfte som anmälaren enligt instruktionen i […] Läs mer »

STHLM Fastighetsbyrå

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att STHLM Fastighetsbyrå skickat ett SMS-meddelande till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  I SMS:et undrade företaget om anmälaren funderade på att sälja sin bostad samt erbjöd anmälaren en gratis bostadsvärdering. Anmälaren har aldrig varit i kontakt med företaget. Meddelandet togs emot den […] Läs mer »

H & M Hennes % Mauritz GBC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) skickat ett flertal SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren anger att när hon lade till medlemskap i H&M Club till sitt tidigare konto hos företaget valde hon särskilt i inställningarna att hon inte ville ha några reklamutskick. Trots detta mottog […] Läs mer »

BRL Electronics

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att BRL Electronics skickat upprepade SMS till anmälaren med marknadsföring för företaget. Anmälaren anger vidare att han inte anmält sig till någon marknadsföring per SMS. Anmälaren har därtill följt företagets anvisningar i de aktuella SMS-meddelandena för att slippa dessa SMS. Trots detta har anmälaren fortsatt att få SMS med reklam […] Läs mer »

Intersport AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon den 12 oktober 2018 fick ett SMS från Intersport avseende en REA. I meddelandet angavs även ”Avreg: INT STOPP till 71550.” Då anmälaren inte ville ha mer reklam från företaget följde hon företagets avregistreringsinstruktion. Fredagen den 19 oktober 2018, en vecka senare fick anmälaren trots korrekt utförd avregistrering […] Läs mer »

Svensk Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svensk Fastighetsförmedling skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 31 augusti 2018. Företagets uppgifter Svensk Fastighetsförmedling har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

LampGallerian

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att LampGallerian skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren anger även att ett felaktigt telefonnummer för avregistrering angetts av företaget varför det inte går att stoppa fler utskick. SMS-meddelandet togs emot den 22 november 2018. Företagets uppgifter LampGallerian har angett […] Läs mer »