Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Uttalandedatum: 20170908
Diarienummer: 17-230
Anmälare: En konsument
Motpart: Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister . Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner vidare att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att han tidigare avregistrerat sig för dylika utskick från företaget, i enlighet med instruktionerna i SMS-meddelandet. Trots detta har han fortsatt att erhålla SMS-meddelanden […] Läs mer »

Dunder Casino /MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att han tidigare försökt avregistrerat sig från att motta dylika utskick från företaget, i enlighet med instruktionerna i SMS-meddelandet men att det inte fungerat. […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare avregistrerat sig för dylika utskick från företaget. Trots detta har hon fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs […] Läs mer »

Super Lenny Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad. Företagets uppgifter Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad. Företagets uppgifter Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är […] Läs mer »

Mobajl AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Mobajl AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 4 juli 2017. Anmälaren uppger även att han inte heller hittar hur man kan kontakta företaget. Företagets uppgifter Anmälaren är medlem i SMS.se och har därmed samtyckt […] Läs mer »

ViaConto Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ViaConto Sweden AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 8 juni 2017. När anmälaren nyttjar den avregistreringsfunktion som medföljer dessa meddelanden fungerar inte detta. Operatörens kundtjänst säger att det är en betaltjänst dvs. […] Läs mer »

Fingers and toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fingers and toes skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att motta marknadsföring från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 18 maj […] Läs mer »

Gymgrossisten.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit via sms kontaktad av Gymgrossisten.com i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig från företagets utskick, dock utan framgång. Den senaste kontakten ägde rum den 11 juni 2017. Företagets uppgifter Gymgrossisten.com […] Läs mer »

Junkyard AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Junkyard AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Junkyard AB har uppgivit att vid ett byte av sms-leverantör så har ett fel begåtts som innebar att avregistreringsfunktionen från företagets sms-lista inte fungerade. Anmälaren […] Läs mer »