Eurosko

Uttalandedatum: 20170505
Diarienummer: 16-218
Anmälare: En konsument
Motpart: Eurosko
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eurosko brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Eurosko brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Eurosko skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 27 april 2016. Företagets uppgifter Eurosko har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller […] Läs mer »

Marquise Club

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Marquise Club via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:en inte funnits en fungerande möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS:et ankom den 30 december […] Läs mer »

DinSyn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av DinSyn via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:et inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Anmälaren ringde då upp företaget ifråga. Företagets agent bad […] Läs mer »

Telia Company

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Telia Company skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 14 januari 2017. Anmälaren anger även att hon inte kan stoppa de aktuella SMS-utskicken då dessa inställningar inte är åtkomliga henne som kund, och Telia Company har […] Läs mer »

Vinguiden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden, ett företag hon aldrig varit kund hos eller använt dess tjänster, via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget bett Vinguden att inte ta kontakt med henne per […] Läs mer »

Junkyard AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Junkyard AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 25 december 2016. Företagets uppgifter Junkyard AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Ecodooria

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot SMS-meddelanden från Ecodooria där erbjudandet skickades till hennes privata mobiltelefon, men innehållet i meddelandet var riktat till bostadsföreningen där hon sitter i styrelsen. Anmälaren tog emot e-posten den 11 november 2016. Företagets uppgifter Ecodooria har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämndens bedömning Marknadsföring […] Läs mer »

Go-Gaming Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Co-Gaming Ltd. skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 23 november 2016. Företagets uppgifter Co-Gaming Ltd. har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

ComeOn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ComeOn skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har även angett att det inte går att avregistrera sig från att motta fler SMS-meddelanden. Det senaste meddelandet togs emot den 29 oktober 2016. Företagets uppgifter ComeOn har underlåtit att yttra […] Läs mer »

CasinoRoom

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att CasinoRoom skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 2 december 2016. Företagets uppgifter CasinoRoom har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka […] Läs mer »