Com Hem AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-193
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Skyldighet att lämna ut information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Com Hem AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten i dennes egenskap av näringsidkare. Därmed lämnas anmälan i övrigt utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att denne inte i förväg samtyckt till detta. Därtill gör anmälaren gällande att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad men att anmälaren trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 19 […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att Länsförsäkringar fastighetsförmedling skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 22 augusti 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något med dessa […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under augusti samt september månad 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat sms-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under augusti samt september månad 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något […] Läs mer »

Stadium Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Stadium Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 3 juli 2017. Företagets uppgifter Stadium Sverige AB har angett att en annan kund haft anmälarens mobilnummer registrerat varför anmälaren har erhållit SMS-utskick. Sedan Stadium Sverige […] Läs mer »

SF Bio AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att SF Bio AB skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att motta marknadsföring från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 9 juni […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att han tidigare avregistrerat sig för dylika utskick från företaget, i enlighet med instruktionerna i SMS-meddelandet. Trots detta har han fortsatt att erhålla SMS-meddelanden […] Läs mer »

Dunder Casino /MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att han tidigare försökt avregistrerat sig från att motta dylika utskick från företaget, i enlighet med instruktionerna i SMS-meddelandet men att det inte fungerat. […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare avregistrerat sig för dylika utskick från företaget. Trots detta har hon fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs […] Läs mer »