EMG Management Group

Uttalandedatum: 20180412
Diarienummer: 18-036
Anmälare: En konsument
Motpart: EMG Management Group
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att EMG Management Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner att EMG Management Group även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att EMG Management Group brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har mottagit SMS-reklam från Nattklubben Park Lane i Göteborg till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att eftersom företaget byter utskicksnummer varje vecka går det inte att blockera utskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 19 november […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Alert Alarm skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att det inte finns information om hur hon avregistrerar sig från reklamutskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 29 januari 2018. Företagets uppgifter Alert Alarm har underlåtit […] Läs mer »

Cykelringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Cykelringen skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 28 juli 2017. Företagets uppgifter Cykelringen har anfört att anmälaren personligen har uppgivit sitt mobilnummer i företagets butik för […] Läs mer »

Casumo Services Limited

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Casumo Services Limited skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 14 september 2017. Företagets uppgifter Casumo Services Limited anger att informationen i ärendet är för bristfällig för […] Läs mer »

Mathem i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Mathem i Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 14 november 2017. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har han fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Fingers and toes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fingers and toes skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 12 december 2017. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne men företaget har trots detta återkontaktat henne. Företagets uppgifter Fingers and toes bekräftar anmälarens […] Läs mer »

SuperMarioShoppen.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att SuperMarioShoppen.se skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 16 december 2017. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett företaget, såväl per e-post, telefon och facebook, att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget […] Läs mer »

WesternUnion Sverige

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av WesternUnion Sverige via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon inte begärt att bli kontaktad. Vidare har anmälaren uppgivit att hon vid ett antal tillfällen varit i kontakt med företaget om att hon inte vill bli kontaktad och av företagets agenter blivit […] Läs mer »

SuperLenny Casino

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av SuperLenny Casino via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon inte begärt att bli kontaktad. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMSet ankom den 1 december 2017. […] Läs mer »

Skandiamäklarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Skandiamäklarna skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 1 december 2017. Företagets uppgifter Skandiamäklarna har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller […] Läs mer »