Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt

Uttalandedatum: 20180524
Diarienummer: 18-106, 18-107, 18-108, 18-109, 18-110, 18-111, 18-112, 18-113, 18-114, 18-116 samt 18-117
Anmälare: En konsument
Motpart: Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenter utan att de på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under mars månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Kyrkskatt har inte inkommit med ett yttrande till DM-nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Byggbutiken i Svedala

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Byggbutiken i Svedala skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 23 januari 2018. Anmälaren gör även gällande att det inte fanns möjlighet att via SMS avsäga sig kommande SMS reklam. Företagets uppgifter Byggbutiken i […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Notar Farsta/Sköndal skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta eller haft någon kontakt med aktuellt företag innan. Meddelandet togs emot den 25 oktober 2017. Företagets uppgifter Det är riktigt att företaget skickat bifogade upplysningar till anmälaren. Det är tillåtet att […] Läs mer »

Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare informerat företaget att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat honom. Meddelandet togs emot den 24 januari 2018. Företagets […] Läs mer »

Com Hem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att denne inte i förväg samtyckt till detta. Därtill gör anmälaren gällande att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad men att anmälaren trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Företaget har inte heller velat lämna ut […] Läs mer »

Ingo

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Ingo skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 22 november 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare meddelat företaget att hon inte vill bli kontaktad men att företaget inte hörsammat detta då fler utskick gjorts. […] Läs mer »

EMG Management Group

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har mottagit SMS-reklam från Nattklubben Park Lane i Göteborg till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att eftersom företaget byter utskicksnummer varje vecka går det inte att blockera utskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 19 november […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Alert Alarm skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att det inte finns information om hur hon avregistrerar sig från reklamutskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 29 januari 2018. Företagets uppgifter Alert Alarm har underlåtit […] Läs mer »

Cykelringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Cykelringen skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 28 juli 2017. Företagets uppgifter Cykelringen har anfört att anmälaren personligen har uppgivit sitt mobilnummer i företagets butik för […] Läs mer »

Casumo Services Limited

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Casumo Services Limited skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 14 september 2017. Företagets uppgifter Casumo Services Limited anger att informationen i ärendet är för bristfällig för […] Läs mer »