Nordiska Bevakningsgruppen

Uttalandedatum: 20190601
Diarienummer: 19-120
Anmälare: En konsument
Motpart: Nordiska Bevakningsgruppen
Frågeställning: Oetisk marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner även att Nordiska Bevakningsgruppen brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nordiska Bevakningsgruppen ringt honom. Företagets agent sade att anmälarens personnummer var ute och valsade på internet och var bland annat på internetsidan www.merinfo.se. Sen undrade företagets agent vad anmälaren hade tänkt göra åt saken och det verkade som att företagets agent ville ge anmälaren ett erbjudande av något slag. […] Läs mer »

Atlas Nutrition

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Atlas hälsokost som sagt att hon varit kund hos företaget. Detta stämmer men var 10–15 år sedan. Anmälaren uttalade direkt i telefonsamtalet att hon inte vill ha något men företagets agent sa att företaget skulle skicka hem ett gratispaket till anmälaren. Anmälaren sa nej och […] Läs mer »

Sportförlaget i Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Sportförlaget i Norden AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 10 januari 2019. Företagets uppgifter Sportförlaget i Norden AB har angett att anmälaren har handlat en del produkter från företaget, senst i september […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

SaveEnerg AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt otrevligt samt varit mycket påstridig. Samtalet ringdes den 28 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Fria Tider i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under januari och februari månad 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var […] Läs mer »

Nordiska Profilsystem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal […] Läs mer »

Svenskt Mäklarcentrum AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) […] Läs mer »

Happy Green AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »

Happy Green AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »