PostNord AB

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 19-018, 19-019, 19-020, 19-021, 19-022 samt 19-023
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de erhållit oadresserade marknadsföringsutskick från PostNord AB. Detta trots att anmälarna har dekaler på sina dörrar som anger att de inte önskar motta reklam. Utskicken gjordes under januari månad 2019. Företagets uppgifter Företaget är medvetet om att Nej Tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och man har instruerat […] Läs mer »

Save Energy AB

Anmälarnas uppgifter Anmälaren i Dnr 19-014 har angett att hon blivit uppringd av en agent från Save Energy AB som angav att företaget ville erbjuda henne en ventilationskontroll. Företagets agent sa att kontrollen var gratis och att det inte handlade om att sälja något. Anmälaren ifrågasatte varför företagets agent ringde henne trots att hon registrerat […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit de har blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har bett företaget att inte kontakta de igen men trots detta så har företaget åter ringt upp anmälarna. De aktuella telefonsamtalen skedde under december månad 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Sensor Försäkring Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sensor Försäkring Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 17 januari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte mottagit adresserad reklam från Telia Sverige (Telia) trots att han motsatt sig det hos företaget. I ett telefonsamtal den 1 mars 2018 motsatte sig anmälaren tydligt framtida marknadsföring från Telia. Anmälaren betonar att han inte har ett befintligt kundförhållande med Telia. Såväl den 5 mars som […] Läs mer »

Stadsnätsbolaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte mottagit telefonsamtal ett upprepat antal gånger angående fiberanslutning trots att han meddelat att han inte är intresserad. Anmälaren gör även gällande att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren. Den senaste kontakten från företaget togs den 21 […] Läs mer »

Viggo Mobil

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viggo Mobil i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 18 december 2018. Anmälaren gör även gällande att företagets agent inte velat uppge att hon jobbat på […] Läs mer »

UNIQ Dialog

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av företaget i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 12 december 2018. Företaget har ringt anmälaren upp till tre gånger per […] Läs mer »

VitaeLab AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av VitaeLab AB i marknadsföringssyfte. Företagets agent kunde inte utge den information som anmälaren bad om avseende agentens arbetsgivare. Inte heller visste företagets agent vilket telefonnummer han ringde ifrån. Anmälaren upplevde företagets agent som såväl aggressiv som hotfull. Det aktuella telefonsamtalet genomfördes den 17 januari 2019. […] Läs mer »

City Gross Matkasse AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tidigare har varit kund hos matkasseföretaget City Gross. Under sin tid som kund fick han ofta direktreklam via SMS till sin telefon. Under sommaren 2018 avslutade anmälaren sitt abonnemang hos företaget. Företaget skickade därefter, måndagen den 13 augusti 2018, ett SMS i direktmarknadsföringssyfte som anmälaren enligt instruktionen i […] Läs mer »