NextMedia

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-046 samt 18-047
Anmälare: En konsument
Motpart: NextMedia
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att aktuell tidning ej utgjort marknadsföring utan ett redaktionellt material som faller in under Tryckfrihetsförordningen. Med anledning härav lämnas dessa ärenden i sin helhet utan vidare bedömning

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått adresserad direktreklam hemskickad av NextMedia, trots att de inte har något kundförhållande till företaget och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälarna har dessutom, vid tidigare tillfällen, begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida utskick. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat […] Läs mer »

Byggbutiken i Svedala

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Byggbutiken i Svedala skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 23 januari 2018. Anmälaren gör även gällande att det inte fanns möjlighet att via SMS avsäga sig kommande SMS reklam. Företagets uppgifter Byggbutiken i […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Notar Farsta/Sköndal skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta eller haft någon kontakt med aktuellt företag innan. Meddelandet togs emot den 25 oktober 2017. Företagets uppgifter Det är riktigt att företaget skickat bifogade upplysningar till anmälaren. Det är tillåtet att […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet, trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid tidigare tillfällen, begärt att Svenska Postkodlotteriet ska avregistrera honom från framtida utskick. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i […] Läs mer »

Bisnode Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bisnode Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget ville enligt anmälaren sälja något gällande AAA/AA-bedömning. Anmälaren har vid tidigare tillfällen begärt att inte bli kontaktad igen och då explicit blivit lovad att företaget ska ta bort honom […] Läs mer »

Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare informerat företaget att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat honom. Meddelandet togs emot den 24 januari 2018. Företagets […] Läs mer »

Dekra Automotive AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra Automotive AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom gjort gällande att utskicket utformats som en påminnelse för att försöka lura konsumenter att betala för en besiktning hos […] Läs mer »

Themobilegroup

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Themobilegroup i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att erhålla telefonsamtal från företaget. Det […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Nordiska bevakningsgruppen i marknadsföringssyfte, trots att denne visat att denne inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 februari 2018. Under samtalet försökte företagets agent att få fram anmälarens personnummer och skrämde upp anmälaren att denne […] Läs mer »

Nordic Gaming Group N.V.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordic Gaming Group N.V. i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Nordic Gaming Group N.V. åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 februari 2018. […] Läs mer »