Notar

Uttalandedatum: 20171124
Diarienummer: 17-274
Anmälare: En konsument
Motpart: Notar
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Notar brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att Notar brutit mot god sed genom att inte inkomma med yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Notar trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Notar har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att […] Läs mer »

Bredbandsbolaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bredbandsbolaget i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 20 september 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Identitetsbevakning

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Identitetsbevakning i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 28 september 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 29 september 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 11 augusti 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Mayhem AB Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mayhem AB Limited. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 september 2017. Företagets uppgifter Mayhem AB Limited har underlåtit att yttra […] Läs mer »

Vinklubben/My taste AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Vinklubben/My taste AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Vinklubben/My taste AB beklagar att företaget stört anmälaren med e-post utskick. Företaget har gått igenom sina listor och anmälarens adress är nu borttagen. Anledningen till att Vinklubben, […] Läs mer »

Svenska Djurapoteket

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Djurapoteket, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Svenska Djurapoteket motsätter sig inte att man har skickat det aktuella e-postmeddelandet. Företaget låter dock lyfta fram att Svenska Djurapoteket i varje utskick har tydliga instruktioner om hur […] Läs mer »

Sellpy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sellpy, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 22 juli 2017. Företagets uppgifter Sellpy har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot […] Läs mer »