Viasat AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-147
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han ett upprepat antal gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han tidigare har bett företaget att inte ringa honom. Det senaste samtalet ringdes den 22 mars 2018. Företagets uppgifter Anmälaren uppger att denne är med i NIX-Telefon vilket han inte är. Företaget har därför haft […] Läs mer »

Vinguiden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden via SMS-meddelanden i marknadsföringssyfte trots att hon inte samtyckt till dylika utskick. Anmälaren anger vidare att hon skickat både STOPP och STOP som svar på de SMS-meddelanden som företaget skickat men företaget har trots detta fortsatt att skicka SMS till anmälarens telefon. De aktuella […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han har bett företaget att sluta ringa. Trots detta har företaget fortsatt att ringa anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 23 april 2018. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarma har uppgivit att de blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har Viasat AB åter ringt anmälarna. Det senaste samtalet ringdes under april månad. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Echenique-Ciganda AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han under ett par månaders tid blivit uppringd av en utländsk kvinna som ringer från Windows i Washington i USA. Hon verkar prata om att det är virus och/eller fel på anmälarens system, som hon enkelt kan ordna ifall anmälaren går in i sitt system via hennes instruktioner, vilket […] Läs mer »

Lantliv

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av tidningen Lantlivs telefonförsäljare även fast han har bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget fortsatt att ringa anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 25 februari 2018. Anmälaren gör även gällande att företaget ringer varje dag, alla tider på dygnet och även […] Läs mer »

Naturskyddsföreningen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Naturskyddsföreningen. E-posten ha skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren anger vidare att företaget fortsatt att kontakta honom trots att han tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 9 […] Läs mer »

Mybonus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han från MyBonus.com erhållit mail till sin privata mailadress. Anmälaren kontaktade då företagets kundservice som hävdade att ”E-postmeddelandet har du fått i egenskap av befattningshavare eller kontaktperson på ditt företag. Uppgifterna kommer från officiella företagsregister.” Anmälaren anger att det inte stämmer då han inte har bolagskopplingar och den aktuella […] Läs mer »

Mobile Group AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mobile Group AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 17 januari 2018. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att bindningstiden på anmälarens Telenor-abonnemang hade gått ut. Anmälaren talade […] Läs mer »

FinansPro Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FinansPro Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företagets agent påstod under telefonsamtalet att man ringt anmälaren tidigare och fått i uppdrag av anmälaren att undersöka om det går […] Läs mer »