Ventus Norden

Uttalandedatum: 20170721
Diarienummer: 17-116 samt 17-117
Anmälare: En konsument
Motpart: Ventus Norden
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsumenters begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ventus Norden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt konsumenter vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Ventus Norden även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälarna trots att de uttryckligen begärt att inte bli kontaktade igen. DM-nämnden finner vidare att Ventus Norden brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Ventus Norden åter ringt anmälarna. Samtalen ringdes under april månad 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Canal Digital

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Canal Digital i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 april 2017. Under samtalet påstod agenten att en privatperson måste anmäla sig till NIX-telefon varje år varför företaget […] Läs mer »

Zensum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte trots att han låtit meddela att han inte vill motta telefonsamtal från företaget samt uttryckligen meddelat att han vill bli borttagen från företagets listor. Oaktat detta ringer företaget upp anmälaren igen. Anmälaren anger vidare att företagets agenter är väldigt otrevliga och […] Läs mer »

Mälardalens ventilation

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mälardalens ventilation i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Mälardalens ventilation igen. Det senaste samtalet ringdes den 13 februari 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

SverigesEnergi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av SverigesEnergi i marknadsföringssyfte trots att han ett upprepat antal gånger uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 3 april 2017. Företagets uppgifter SverigesEnergi har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. På hennes adress har man postboxar i porten och på hennes postbox står det ”ej reklam eller gratistidningar” på namnraden sedan lång tid […] Läs mer »

Vinguiden.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden.com via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen per mail. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSet inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Företagets uppgifter Vinguiden skickar inte marknadsföring till […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av Alert Alarm via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Avsändaren stöder dessutom inte […] Läs mer »

Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne för fem år sedan var med i en tävling för bästa klädsel och vann då däribland en prenumeration på Rock ’n’ Roll Magazine. Tidningen var inget anmälaren var intresserad av så den gavs bort. Efter att prenumerationen upphört så började företagets försäljare att kontakta anmälaren. Detta har hänt […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam AB betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, […] Läs mer »