Likvidum AB

Uttalandedatum: 20181112
Diarienummer: 18-294
Anmälare: En konsument
Motpart: Likvidum AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Likvidum AB ringt till anmälaren trots dennes tidigare begäran att slippa dylika telefonsamtal från företaget. Därtill finner DM-nämnden att Likvidum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agenter ett antal gånger agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han då och då blir uppringd av Likvidum AB trots att han vid varje tillfälle bett företaget att aldrig ringa honom igen. Anmälaren har även bett företaget att man ska stryka honom från företagets ringlista. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. När anmälaren bett företaget att upphöra med […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit kontaktade av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna i Dnr 18–300 samt Dnr 18–303 har även angett att företagets agent agerat på ett sätt som är vilseledande.  Anmälaren i Dnr 18–302 har angett att han tidigare bett företaget […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de eller någon av dess anhöriga blivit kontaktade av Eld & ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har även gjort gällande att företagets agenter agerat på ett sätt som varit vilseledande. Därtill har anmälarna angett att företaget, utan […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit automatiskt uppringd av Effective Commincations DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att s.k. tysta samtal har förekommit, eftersom företaget ringt honom utan att han kopplas till en agent. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Comera AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren blockerade det första numret som Comera AB ringde ifrån men företaget ringde senare från ett snarlikt nummer som anmälaren också blockerade. Denna process upprepades en gång till. Vid aktuellt telefonsamtal […] Läs mer »

Mecenat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon har fått ett brev från Mecenat AB där företaget annonserar om sin ” Lyxtävling,” där man kan vinna priser till ett samlat värde av 200 000 kr. När anmälaren loggar in via sin mobiltelefon ser hon inte någon tävling. Anmälaren testar även att upprepa detta via datorn, men det […] Läs mer »

Bobutik Enskede AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgivit att företaget är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamhet bedrivs över hela Sverige. Varje enskilt franchisebolag […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av företaget trots att de tidigare bett företaget att man inte vill bli kontaktade. De senaste samtalen genomfördes den 15 juli 2018 i Dnr 18–318 samt den 28 september 2018 för Dnr 18–335. Anmälaren i Dnr 18–335 har vidare angett att företaget ringt anmälaren ett flertal […] Läs mer »

Mäklarringen Vällingby/Hässelby

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han erhållit adresserade marknadsföringsutskick från Mäklarringen Vällingby/Hässelby ett flertal gånger. Detta trots att anmälaren har dekaler på sin dörr som anger att han inte önskar motta mäklarreklam i någon form. Enligt företaget har de lagt ut utdelning av utskicken på annat företag varför Mäklarringen Vällingby/Hässelby inte har kontroll på […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Notar trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda.  Reklamen var för en lägenhetsvisning i anmälarens trappuppgång. Företagets uppgifter Notar har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av […] Läs mer »