Svensk Fordonsgaranti AB

Uttalandedatum: 20190117
Diarienummer: 18-351
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Fordonsgaranti AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Fordonsgaranti AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom inget undantag i reglerna för NIX adresserat var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Svensk Fordonsgaranti AB inte angett adresskälla på aktuellt utskick. DM-nämnden finner även att Svensk Fordonsgaranti AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har fått adresserad direktreklam hemskickad av Svensk Fordonsgaranti AB, trots att han inte har något kundförhållande till Svensk Fordonsgaranti AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Utskicket saknar dessutom information om adresskälla. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress […] Läs mer »

HusmanHagberg AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av HusmanHagberg AB i marknadsföringssyfte. När anmälaren angav att han tänkte anmäla företaget ville företagets agent inte uppge information om vare sig företaget eller mer precist dess organisationsnummer. Företagets agent erbjöd sig att ge telefonnumret till hennes chef men avbröt sedan samtalet ganska abrupt. Anmälaren upplevde […] Läs mer »

Göta Energi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi AB i marknadsföringssyfte. Anmälaren har vidare angett att han vid varje samtal sagt att han inte är intresserad. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren. Under samtalet uppfattade anmälaren företagets agent som aggressiv och påstridig. Det senaste samtalet ringdes den 3 oktober 2018. Företagets […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte. Företagets agent sa att han ringde från Telia. Företagets agent skickade sedermera även SMS som anmälaren skulle skriva på. Anmälaren lovade ingenting. Företagets agent ringde därefter upp anmälaren och under nästan 20 minuter så hotade han anmälaren ett flertal gånger […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företagets agent ringt upp henne för att erbjuda ett elavtal. Anmälaren svarade att hon ville ha erbjudandet skriftligt för att tänka över det och då […] Läs mer »

Tre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 november 2018. Anmälaren har även angett att företagets agent angett att man inte ringt i försäljningssyfte utan endast med […] Läs mer »

Likvidum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Likvidum i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent hade en smått aggressiv och väldigt påflugen attityd. Trots att anmälaren upplyste företagets agent om att han inte var intresserad av företagets tjänster, så fortsatte […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 oktober 2018. Företagets agent ställde frågor om huruvida det är hon som har hand om elavtalet hemma […] Läs mer »

Falck Försäkringsaktiebolag

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att man fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck Försäkringsaktiebolag, trots att man inte har något kundförhållande till Falck Försäkringsaktiebolag och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren i Dnr 18-275 har angett att han besiktade två bilar hos Bilprovningen. Några dagar senare visar det sig att Bilprovningen har […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 oktober. Företagets […] Läs mer »