PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 20181223
Diarienummer: 18-372
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC Sweden AB
Frågeställning: Aggressiv försäljningsmetod
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PEC Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte. Företagets agent sa att han ringde från Telia. Företagets agent skickade sedermera även SMS som anmälaren skulle skriva på. Anmälaren lovade ingenting. Företagets agent ringde därefter upp anmälaren och under nästan 20 minuter så hotade han anmälaren ett flertal gånger […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företagets agent ringt upp henne för att erbjuda ett elavtal. Anmälaren svarade att hon ville ha erbjudandet skriftligt för att tänka över det och då […] Läs mer »

Tre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 november 2018. Anmälaren har även angett att företagets agent angett att man inte ringt i försäljningssyfte utan endast med […] Läs mer »

Likvidum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Likvidum i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent hade en smått aggressiv och väldigt påflugen attityd. Trots att anmälaren upplyste företagets agent om att han inte var intresserad av företagets tjänster, så fortsatte […] Läs mer »

Nordic Green Energy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordic Green Energy i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 10 oktober 2018. Företagets agent ställde frågor om huruvida det är hon som har hand om elavtalet hemma […] Läs mer »

Falck Försäkringsaktiebolag

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att man fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck Försäkringsaktiebolag, trots att man inte har något kundförhållande till Falck Försäkringsaktiebolag och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren i Dnr 18-275 har angett att han besiktade två bilar hos Bilprovningen. Några dagar senare visar det sig att Bilprovningen har […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 oktober. Företagets […] Läs mer »

Akono AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Akono AB som sa att man skulle rengöra ventilationen, trots att hon inte beställt någon tid för detta. Direkt lurendrejeri. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens mammas telefonnummer var infört i spärregistret. Företagets uppgifter Akono AB har kontrollerat aktuellt […] Läs mer »

Hjärnfonden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon skrivit till Hjärnfonden och bett fonden att ta bort henne ur fondens register. Fonden anger att den köper adresserna och därmed inte kan stoppa sina utskick till anmälaren. Anmälaren anser att fonden är ansvarigt för sina utskick och ska se till att anmälaren inte får post av fonden. […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot telefonsamtal från Telia Sverige AB trots att hon, vid tidigare telefonsamtal, har avböjt att motta fler telefonsamtal från företaget som rör försäljning. Anmälaren har fått information från företaget om hur man avregistrerar sig genom att bli hänvisad till företagets hemsida där det framgår att […] Läs mer »