Dekra Automotive AB

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 17-258 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Dekra automotive AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dekra Automotive AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. Däremot finner DM-nämnden att det aktuella utskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring på den grunden att marknadsföringen visat sig vara utformat på ett sätt som kan verka stötande för konsumenten och äventyrat allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra Automotive AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom gjort gällande att utskicket utformats som en påminnelse för att försöka lura konsumenter att betala för en besiktning hos […] Läs mer »

Themobilegroup

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Themobilegroup i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att erhålla telefonsamtal från företaget. Det […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Nordiska bevakningsgruppen i marknadsföringssyfte, trots att denne visat att denne inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 februari 2018. Under samtalet försökte företagets agent att få fram anmälarens personnummer och skrämde upp anmälaren att denne […] Läs mer »

Mylano

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mylano i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget sålde på honom en vara som företagets agent kontinuerligt under telefonsamtalet menade var gratis. Det enda anmälaren […] Läs mer »

FT News Group

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FT News Group i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 9 januari 2018. Under samtalet kunde inte företagets agent uppge hur han fått […] Läs mer »

Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 januari 2018. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade […] Läs mer »

ProtectMe International AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Protect Me International AB i marknadsföringssyfte den 5 december 2017. Under telefonsamtalet började företagets säljare genast prata om hur anmälarens personnummer ligger ute på nätet oskyddat. Företagets uppgifter Protect Me International AB beklagar att anmälaren har upplevt att telefonsamtalen stridit mot god sed vid direktmarknadsföring […] Läs mer »

ProtectMe International AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av ProtectMe International AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 23 november 2017. Under samtalet sa företagets agent att anmälarens personnummer ligger ute på internet och […] Läs mer »

One CC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE CC AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 9 november 2017.  Anmälaren gör även gällande att företagets agent felaktigt angett att anmälaren indirekt […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 17 januari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes […] Läs mer »