Parvus

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-550
Anmälare: En konsument
Motpart: Parvus
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring. Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte är styrkt att marknadsföringen utförts på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner vidare att samtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom telefonsamtalet inte genomfört på ett sätt som varit felaktigt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Parvus ringt henne ett flertal gånger för att sälja hygienartiklar, schampo m.m. omskrivet till avfettningsmedel. Företagets agent har vid dessa telefonsamtal varit påstridig. Anmälaren har vid tidigare tillfällen uttalat att hon inte önskar motta fler telefonsamtal från företaget, trots detta har Parvus åter ringt anmälaren. Företagets uppgifter Parvus låter […] Läs mer »

Svenska energi SEF förbundet AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Svenska energi SEF förbundet AB i marknadsföringssyfte den 21 februari 2017. Anmälaren uppger att företagets agent försökt propsa på att anmälaren får felaktiga priser från sin el-leverantör och att det är mycket felaktigheter från anmälarens nuvarande el-leverantör. När anmälaren ställde motfrågor avslutade företagets agent samtalet. […] Läs mer »

Corlux International

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans pappa blivit uppringd av Corlux International i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hans pappa är till åren kommen och att försäljaren hela tiden tilltalat honom med förnamn vilket […] Läs mer »

Consida Rådgivning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hans minderåriga barn blivit uppringt av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte den 26 september 2016, trots att telefonnumret är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 5 september 2016. Företagets uppgifter Consida Rådgivning AB har […] Läs mer »

All Smart Sales Öresund AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av All Smart Sales Öresund AB i marknadsföringssyfte trots att denne uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 7 februari 2017. Anmälaren har även angett att företagets agent agerat på ett otrevligt sätt. Företagets uppgifter All Smart […] Läs mer »

Sotningstjänst i Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Sotningstjänst i Norden i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 15 februari 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren upplevde som otrevligt. Uppgifter från […] Läs mer »

SverigesEnergi elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av SverigesEnergi elförsäljning AB i marknadsföringssyfte den 25 januari 2017. Under telefonsamtalet fick företagets agent det att låta som att anmälaren redan var kund hos företaget och att han enbart behövde godkänna en sak för att få lägre pris på el. Anmälaren har ingen kundrelation till […] Läs mer »

Tele4U

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Tele4U i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 2 december 2016. Under samtalet agerade företaget på ett sätt som fick anmälaren att tro att det var […] Läs mer »

Dialect Kundservice AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dialect Kundservice ABs agent agerat på ett sätt som inte var korrekt. Företagets agent var inte sanningsenlig avseende de tjänster företaget sålde. Företaget skickade s.k. ”gratisprodukter” där en av fyra produkter som företaget skickade inte var gratis. Därmed fick anmälaren betala för att företaget skulle bryta avtalet. Sedan dess […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet och att företagets agent agerat agressivt. Samtalet ringdes den 22 november 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen […] Läs mer »