Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-119
Anmälare: En konsument
Motpart: Hi3G Access AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att 3 Sverige inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte går att fastslå att företaget ringt de aktuella telefonsamtalen och därmed agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av 3 Sverige i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att en person som uppgivit sig vara ”rådgivare” ringt från 3 Sverige några dagar efter det att hon […] Läs mer »

VIQ Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en påminnelse om ett paket att hämta ut. Samma dag mottog hon även ett brev från Viasat med en faktura gällande en digitalbox och nytecknat abonnemang varpå hon förstod vad paketet innehöll. Anmälaren uppger att hon inte har beställt något, varken en digitalbox eller ett abonnemang. Inte […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att han blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 23 maj 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes […] Läs mer »

Zensum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte trots att han låtit meddela att han inte vill motta telefonsamtal från företaget samt uttryckligen meddelat att han vill bli borttagen från företagets listor. Oaktat detta ringer företaget upp anmälaren igen. Anmälaren anger vidare att företagets agenter är väldigt otrevliga och […] Läs mer »

AKONO AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av AKONO AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent talat osanning under telefonsamtalet och sagt att han fått en bokning för att rensa ventilationsrör […] Läs mer »

Loxytel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Loxytel AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt mycket otrevligt. Samtalet ringdes den 21 mars 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

Sensor Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Sensor Alarm i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt genom att spela på rädslor för inbrott redan i inledningsfasen […] Läs mer »

Nordeal AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordeal AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt. Likväl vill inte företagets agent förstå att anmälaren har NIX. […] Läs mer »

Callsign Consulting Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes barn (13 år) blivit uppringt av Callsign Consulting Sverige AB i marknadsföringssyfte. Enligt företaget hade han deltagit i en tävling /frågeenkät och lämnat sitt namn, sin mailadress och anmälarens telefonnummer. Vad företaget vill sälja är kalsonger. Företaget kan inte svara på varifrån de fått informationen om honom, vilken […] Läs mer »

Viafone

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viafone i marknadsföringssyfte den 16 november 2016. Under telefonsamtalet hävdade den uppringande agenten att företaget ringde på uppdrag av ett företag som anmälaren hade ett avtal med. Företagets agent påstod även att anmälaren hade bonuspoäng insamlade vilket gjorde att företaget ville erbjuda anmälaren en tjänst. […] Läs mer »