Teleman AB

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-421
Anmälare: En konsument
Motpart: Teleman AB
Frågeställning: Obeställda varor
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Teleman AB har haft anmälarens samtycke till att skicka den aktuella orderbekräftelsen eftersom en dylik beställning godkänts av anmälaren. Företaget har därför inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en orderbekräftelse på telefonabonnemang med ett annat bolag än det anmälaren har. Bolaget samarbetar med ett annat bolag, Telephonia Telecom AB, som gjorde samma sak i januari 2017. Anmälaren har kontaktat Teleman AB för annullering av bekräftelsen. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Företagets […] Läs mer »

Seniortelefoni

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av Seniortelefoni i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 september 2017. Under samtalet har anmälarens mamma blivit pålurad att byta operatör från Telia till Seniortelefoni. Uppgifter […] Läs mer »

Allra Försäkring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring i marknadsföringssyfte. Företagets agent började omgående marknadsföra företagets produkter vid detta telefonsamtal och det är med svårighet som anmälaren kan avbryta företagets agent för att själv tala. Anmälaren upplever företagets agent som närmast aggressiv. Samtalet ringdes den 6 oktober 2017. Företagets uppgifter Allra […] Läs mer »

SST Net

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SST NET i marknadsföringssyfte. Företagets agent påstod sig ringa från 3 alternativt ringa avseende hans abonnemang hos 3. Anmälaren är kund hos 3 varför han lät företagets agent prata vidare. Företagets agent ville att man skulle gå igenom anmälarens abonnemang hos 3 och företagets agent […] Läs mer »

Räntesänkarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Räntesänkarna i marknadsföringssyfte. När anmälaren sa att hon inte var intresserad började företagets agent fräsa sarkastiskt ”Lycka till att få ett lån utan oss, med dina skulder” och la därefter på luren i örat på anmälaren. Samtalet ringdes den 2 oktober 2017. Företagets uppgifter Räntesänkarna […] Läs mer »

Företagshjälpen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Företagshjälpen i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agent inte lyssnat på vad hon sagt om att hennes telefonnummer […] Läs mer »

SeniorTelefoni Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av SeniorTelefoni Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hennes mamma har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren menar vidare att företaget, utan accept, skickat en vara till hennes mamma. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens mammas telefonnummer […] Läs mer »

Zensum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte. Under telefonsamtalet ville företagets agent erbjuda honom privatlån till påstått låga räntor. Företagets agent hävdade vidare att han kunde se att anmälaren hade dyra konsumentlån trots att detta inte stämmer. När anmälaren frågade varifrån företagets agent kunde se den angivna informationen […] Läs mer »

Bredbandsbolaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bredbandsbolaget i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 20 september 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Identitetsbevakning

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Identitetsbevakning i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 28 september 2017. Under samtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren uppfattade som vilseledande. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »