SaveEnerg AB

Uttalandedatum: 20190517
Diarienummer: 19-057
Anmälare: En konsument
Motpart: SaveEnergy AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande/påstridig. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SaveEnergy AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att SaveEnergy AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som otrevligt. DM-nämnden finner därtill att SaveEnergy AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt otrevligt samt varit mycket påstridig. Samtalet ringdes den 28 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att företaget ringt ett telefonnummer som sedan den 18 november 2013 är spärrat i NIX-Telefon. Anmälaren står som ägare på abonnemanget men telefonen används av en annan person i hushållet. Företaget har kontaktat denne och berättat att man är i området och att det var dags att se över rengöring […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordiska Bevakningsgruppen AB i marknadsföringssyfte den 31 januari 2019. Företagets agent erbjöd att skydda anmälarens personnummer. Företagets agent nämnde de sista fyra siffrorna i anmälarens telefonnummer. Företagets agent angav även att han visste anmälarens postadress. Utifrån telefonsamtalet lät det som att det fanns en fara […] Läs mer »

Dermafutura Italia s.r.l, Torino

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dermafutura Italia s.r.l. i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att företaget skickat varor till honom som han inte velat ha. När anmälaren velat skicka tillbaka varorna […] Läs mer »

Permanent Bilskydd PBS AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Permanent Bilskydd PBS AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 12 december 2018. Anmälaren fick intrycket av att företagets agent ringde från Toyota och att Toyota missat […] Läs mer »

Svensk Låneförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svensk Låneförmedling ringt honom den 11 januari 2019. Företaget ville sälja in sin tjänst för att omförhandla lån åt anmälaren. Anmälaren konfronterade företagets agent om att han inte är kund hos företaget. Företaget påstod att det de sysslar med är samhällsinformation. När anmälaren inte höll med blev säljarens ton […] Läs mer »

Key Capital AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Key Capital AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 20 november 2018. Anmälaren gör även gällande att hon mottagit flera uppringningar under några veckor. När […] Läs mer »

Citysälj AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Citysälj AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger. Ingen information om uppdragsgivare lämnas i det telefonmeddelande man får uppläst vid motringning. Vid kontakt med företaget (via kontaktformulär på företagets hemsida och efterföljande e-post) så har anmälaren efterfrågat en uppgift om uppdragsgivaren. Företaget vägrar dock att lämna […] Läs mer »

Save Energy AB

Anmälarnas uppgifter Anmälaren i Dnr 19-014 har angett att hon blivit uppringd av en agent från Save Energy AB som angav att företaget ville erbjuda henne en ventilationskontroll. Företagets agent sa att kontrollen var gratis och att det inte handlade om att sälja något. Anmälaren ifrågasatte varför företagets agent ringde henne trots att hon registrerat […] Läs mer »

Sensor Försäkring Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sensor Försäkring Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 17 januari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens […] Läs mer »