Reciva AB

Uttalandedatum: 20180125
Diarienummer: 17-432
Anmälare: En konsument
Motpart: Reciva AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Reciva AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner slutligen att Reciva AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 21 november 2017. Företagets agent var under aktuellt telefonsamtal mycket otydlig med företagets namn, men anmälaren får […] Läs mer »

Fibercenter

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Fibercenter ring upp honom i marknadsföringssyfte och att företagets agent gett anmälaren intrycket av att han ringde från Telia. Först efter att anmälaren ställt en direktfråga om vilket företag han representerade framkom att det inte var Telia han ringde ifrån utan Fibercenter. Företagets uppgifter Fibercenter har underlåtit att yttra […] Läs mer »

Teleman AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en orderbekräftelse på telefonabonnemang med ett annat bolag än det anmälaren har. Bolaget samarbetar med ett annat bolag, Telephonia Telecom AB, som gjorde samma sak i januari 2017. Anmälaren har kontaktat Teleman AB för annullering av bekräftelsen. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Företagets […] Läs mer »

Seniortelefoni

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av Seniortelefoni i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 september 2017. Under samtalet har anmälarens mamma blivit pålurad att byta operatör från Telia till Seniortelefoni. Uppgifter […] Läs mer »

Allra Försäkring

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring i marknadsföringssyfte. Företagets agent började omgående marknadsföra företagets produkter vid detta telefonsamtal och det är med svårighet som anmälaren kan avbryta företagets agent för att själv tala. Anmälaren upplever företagets agent som närmast aggressiv. Samtalet ringdes den 6 oktober 2017. Företagets uppgifter Allra […] Läs mer »

SST Net

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SST NET i marknadsföringssyfte. Företagets agent påstod sig ringa från 3 alternativt ringa avseende hans abonnemang hos 3. Anmälaren är kund hos 3 varför han lät företagets agent prata vidare. Företagets agent ville att man skulle gå igenom anmälarens abonnemang hos 3 och företagets agent […] Läs mer »

Räntesänkarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Räntesänkarna i marknadsföringssyfte. När anmälaren sa att hon inte var intresserad började företagets agent fräsa sarkastiskt ”Lycka till att få ett lån utan oss, med dina skulder” och la därefter på luren i örat på anmälaren. Samtalet ringdes den 2 oktober 2017. Företagets uppgifter Räntesänkarna […] Läs mer »

Företagshjälpen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Företagshjälpen i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 25 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agent inte lyssnat på vad hon sagt om att hennes telefonnummer […] Läs mer »

SeniorTelefoni Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av SeniorTelefoni Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hennes mamma har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren menar vidare att företaget, utan accept, skickat en vara till hennes mamma. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens mammas telefonnummer […] Läs mer »

Zensum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte. Under telefonsamtalet ville företagets agent erbjuda honom privatlån till påstått låga räntor. Företagets agent hävdade vidare att han kunde se att anmälaren hade dyra konsumentlån trots att detta inte stämmer. När anmälaren frågade varifrån företagets agent kunde se den angivna informationen […] Läs mer »