Reciva AB

Uttalandedatum: 20170218
Diarienummer: 16-571
Anmälare: En konsument
Motpart: Reciva AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Reciva AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att Reciva AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet och att företagets agent agerat agressivt. Samtalet ringdes den 22 november 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen […] Läs mer »

SF Pension AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SF Pension AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren upplevde som fult och klart oetiskt. Samtalet ringdes den 12 oktober […] Läs mer »

Nytech

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nytech i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet agerade företagets agent på ett sätt som inte var tillförlitligt och som visade på en ignorans för NIX-telefon. Samtalet ringdes den […] Läs mer »

ComHem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Comhem trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företagets agent påstår att anmälaren är kund hos företaget sedan 6 år trots att så inte är fallet. Några minuter in i telefonsamtalet visar det […] Läs mer »

PEC

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 18 maj 2016. Anmälaren gör vidare gällande att företaget genomfört 4-5 samtalsförsök varje dygn. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Virtway Invest Ab

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Virtway Invest AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 12 december 2016. Under samtalet påstod agenten att man från företagets sida inte respekterar spärregistret NIX-Telefon. Uppgifter från […] Läs mer »

Com Hem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger vidare att han upplevde företagets agent som mycket påstridig under det aktuella telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 23 november 2016. Uppgifter […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet agerade företagets agent på ett sätt som anmälaren upplevde som vilseledande genom att lämna inkorrekta uppgifter. Samtalet ringdes den 4 […] Läs mer »

Shisab

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Shisabs agent påstått att det var ett lagkrav att rengöra ventilationskanaler och spisfläkt vartannat år och att företaget utförde tjänsten på mandat av myndighet. När anmälaren frågade om det inte borde vara han som fastighetsägare som tar initiativ till en förfrågan så avfärdade företagets agent detta på ett sätt […] Läs mer »

Telewi

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Telewis agent agerat på ett sätt som fått anmälarna att tro att företaget börjat ett samarbete med den operatör som anmälarna redan var kund hos, vilket inte var sant. Företagets uppgifter Telewi har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Otillbörlig marknadsföring Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande […] Läs mer »