Loxytel AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-087
Anmälare: En konsument
Motpart: Loxytel AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Loxytel AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att Loxytel AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt. DM-nämnden finner vidare att Loxytel AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Loxytel AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt mycket otrevligt. Samtalet ringdes den 21 mars 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

Sensor Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Sensor Alarm i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt genom att spela på rädslor för inbrott redan i inledningsfasen […] Läs mer »

Nordeal AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Nordeal AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt. Likväl vill inte företagets agent förstå att anmälaren har NIX. […] Läs mer »

Callsign Consulting Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes barn (13 år) blivit uppringt av Callsign Consulting Sverige AB i marknadsföringssyfte. Enligt företaget hade han deltagit i en tävling /frågeenkät och lämnat sitt namn, sin mailadress och anmälarens telefonnummer. Vad företaget vill sälja är kalsonger. Företaget kan inte svara på varifrån de fått informationen om honom, vilken […] Läs mer »

Viafone

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viafone i marknadsföringssyfte den 16 november 2016. Under telefonsamtalet hävdade den uppringande agenten att företaget ringde på uppdrag av ett företag som anmälaren hade ett avtal med. Företagets agent påstod även att anmälaren hade bonuspoäng insamlade vilket gjorde att företaget ville erbjuda anmälaren en tjänst. […] Läs mer »

Yves Rocher

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hans 9-åriga barn fått direktadresserad reklam tillsänt sig av Yves Rocher i marknadsföringssyfte den 10 februari 2017. Företagets uppgifter Yves Rocher har uppgett att det telefonnummer som mottagit det aktuella SMS-meddelandet är registrerat på en kvinna (ej minderårig) som är registrerad som kund hos företaget sedan tidigare. Företaget har […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Reciva AB i marknadsföringssyfte den 9 november 2016. Trots att han omedelbart angav att han inte var intresserad, fortsatte företagets agent att påstridigt försöka sälja mer. När anmälaren upprepade att han inte var intresserad frågade företagets agent varför han inte var det. Anmälaren tyckte att […] Läs mer »

Parvus

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Parvus ringt henne ett flertal gånger för att sälja hygienartiklar, schampo m.m. omskrivet till avfettningsmedel. Företagets agent har vid dessa telefonsamtal varit påstridig. Anmälaren har vid tidigare tillfällen uttalat att hon inte önskar motta fler telefonsamtal från företaget, trots detta har Parvus åter ringt anmälaren. Företagets uppgifter Parvus låter […] Läs mer »

Svenska energi SEF förbundet AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Svenska energi SEF förbundet AB i marknadsföringssyfte den 21 februari 2017. Anmälaren uppger att företagets agent försökt propsa på att anmälaren får felaktiga priser från sin el-leverantör och att det är mycket felaktigheter från anmälarens nuvarande el-leverantör. När anmälaren ställde motfrågor avslutade företagets agent samtalet. […] Läs mer »

Corlux International

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans pappa blivit uppringd av Corlux International i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hans pappa är till åren kommen och att försäljaren hela tiden tilltalat honom med förnamn vilket […] Läs mer »