Viasat AB

Uttalandedatum: 20181110
Diarienummer: 18-300, 18-301, 18-302 samt 18-303
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB är ansvarigt för sina underleverantörers direktmarknadsföring. Med anledning härav finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed i alla de avseenden som anmälarna aktualiserat. Då detta utgör ett flertal överträdelser från företagets callcenter rekommenderar nämnden Viasat AB att se över vilka företag man har avtal med för att se till att endast företag anlitas som handlar korrekt och i överensstämmelse med gällande regler för direktmarknadsföring

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit kontaktade av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna i Dnr 18–300 samt Dnr 18–303 har även angett att företagets agent agerat på ett sätt som är vilseledande.  Anmälaren i Dnr 18–302 har angett att han tidigare bett företaget […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de eller någon av dess anhöriga blivit kontaktade av Eld & ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har även gjort gällande att företagets agenter agerat på ett sätt som varit vilseledande. Därtill har anmälarna angett att företaget, utan […] Läs mer »

Mecenat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon har fått ett brev från Mecenat AB där företaget annonserar om sin ” Lyxtävling,” där man kan vinna priser till ett samlat värde av 200 000 kr. När anmälaren loggar in via sin mobiltelefon ser hon inte någon tävling. Anmälaren testar även att upprepa detta via datorn, men det […] Läs mer »

Tre/Fintel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 13 februari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

PBS Permanent Bilskydd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes svärfar blivit uppringd av en säljare som velat sälja på hennes svärfar stölddekaler till hans bil. Säljaren har lurat hennes svärfar att köpa något som han inte tackat ja till vilket medfört att hennes svärfar fått grejer och faktura på något som han inte köpt. Anmälaren har hjälpt […] Läs mer »

Fisher Investments Europe Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hennes son bor i en gruppbostad. Han blev den 26 juni 2018 uppringd av Fisher Investments Europe Ltd. Företagets representant ville komma hem till anmälarens son den 9 juli 2018 för att titta på hans fondpapper. Anmälarens son är autistisk och har en utvecklingsstörning. Han har vidare svårigheter med […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Accord Alliance LTD skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren uppger även att företaget i SMS-meddelandet uppmanat anmälaren att gå ur svenska kyrkan mot en avgift och att företaget, helt felaktigt, påstått att en vän till anmälaren tipsat om […] Läs mer »

Cold Sales

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd för Cold Sales i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 3 maj 2018.  Företaget uppgav sig ringa från E.ON men efter en fråga från anmälaren och viss påstötning erkände […] Läs mer »

SverigesEnergi elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd för SvergiesEnergi elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 16 februari 2018. Anmälaren anger att företaget lurat honom på ett avtal som är rena bluffen. Företaget kontaktade […] Läs mer »

PBS Permanentbilskydd AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PBS permanentbilskydd AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör vidare gällande att företagets agent under telefonsamtalet ville sälja stöldmärkning till anmälarens bil. Företaget påtalade att anmälaren redan tidigare hade stöldmärkning på en annan bil. Anmälaren var tveksam […] Läs mer »