Ringson AB

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-142
Anmälare: En konsument
Motpart: Ringson AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Obeställda varor. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ringson AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Ringson ABs abonnemangsbeställning åt anmälaren stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom en beställning gjorts utan att anmälaren på ett korrekt sätt samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ringson AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 april 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agenter angett felaktig information och däribland sagt att NIX inte […] Läs mer »

mySafety

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av My Safety i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 juni 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agent varit påstridig. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

M-hemservice

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av M-hemservice trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade en ”nej-tack […] Läs mer »

Klubbmobil

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Klubbmobil i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren menar vidare att företaget gett bilden av att man ringt från företaget 3 medan de i själva verket knappt har med det företaget att göra. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

ETC Utveckling Aktiebolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att ETC Utveckling Aktiebolag kontaktat henne per telefon. Under samtalet har företagets agent sagt att man ringer från Microsoft och att det är någon som försöker att hacka sig in i anmälarens dator, och att företaget måste hjälpa henne med detta. Anmälaren upplever detta samtal som stressande. Företagets uppgifter ETC […] Läs mer »

Canal Digital

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Canal Digital i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 april 2017. Under samtalet påstod agenten att en privatperson måste anmäla sig till NIX-telefon varje år varför företaget […] Läs mer »

Hi3G Access AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av 3 Sverige i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att en person som uppgivit sig vara ”rådgivare” ringt från 3 Sverige några dagar efter det att hon […] Läs mer »

VIQ Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en påminnelse om ett paket att hämta ut. Samma dag mottog hon även ett brev från Viasat med en faktura gällande en digitalbox och nytecknat abonnemang varpå hon förstod vad paketet innehöll. Anmälaren uppger att hon inte har beställt något, varken en digitalbox eller ett abonnemang. Inte […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att han blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 23 maj 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes […] Läs mer »

Zensum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte trots att han låtit meddela att han inte vill motta telefonsamtal från företaget samt uttryckligen meddelat att han vill bli borttagen från företagets listor. Oaktat detta ringer företaget upp anmälaren igen. Anmälaren anger vidare att företagets agenter är väldigt otrevliga och […] Läs mer »