Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 20190812
Diarienummer: 19-131, 19-132, 19-133 samt 19-134
Anmälare: En konsument
Motpart: Eld & Ventilation i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring i Dnr 19-131, Dnr 19-132 samt Dnr 19-134 eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som aggressivt eller otrevligt

Anmälarnas uppgifter Anmälaren har uppgivit att man blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att man har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i Dnr 19-131 anger att företagets agent agerat på ett aggressivt och obehagligt sätt. Anmälarna i Dnr 19-132 samt Dnr 19-134 anger att företagets agent uppträtt […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent talat osanning för att sälja företagets produkter. Vid aktuellt telefonsamtal frågade anmälaren förtagets agent varför hon ringt anmälaren när han inte är kund hos […] Läs mer »

FiberCenter Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av FiberCenter Sverige AB den 22 februari 2019 på ett oseriöst och vilseledande sätt. Vid aktuellt telefonsamtal utgav sig företagets agent ringa från Tre. Företagets agent sa att företaget hade tillgång till anmälarens nuvarande abonnemangsuppgifter hos Telia och kunde erbjuda ett bättre och billigare abonnemang. Företagets […] Läs mer »

MobileGroup Nordic AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av MobileGroup Nordic AB (MobileGroup). Företagets agent sa vid aktuellt telefonsamtal att företaget samarbetade med Tre och att han kunde hjälpa anmälaren att sänka sin månadskostnad genom att skriva över en del av kostnaden hos tre till Avarda. Dock är det så att Tre inte alls […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Permanent Bilskydd Pbs AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Permanent Bilskydd Pbs AB i marknadsföringssyfte den 8 mars 2019. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att den nyare begagnade bil som hon köpt saknade stöldmärkning och att man måste ha det. Företagets agent uttryckte det vidare som att anmälaren och han kände varandra sedan tidigare […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 5 mars 2019. Under telefonsamtalet tjatade företagets agent om att rengöra spisfläkten till ett hutlöst […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nordiska Bevakningsgruppen ringt honom. Företagets agent sade att anmälarens personnummer var ute och valsade på internet och var bland annat på internetsidan www.merinfo.se. Sen undrade företagets agent vad anmälaren hade tänkt göra åt saken och det verkade som att företagets agent ville ge anmälaren ett erbjudande av något slag. […] Läs mer »

Atlas Nutrition

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Atlas hälsokost som sagt att hon varit kund hos företaget. Detta stämmer men var 10–15 år sedan. Anmälaren uttalade direkt i telefonsamtalet att hon inte vill ha något men företagets agent sa att företaget skulle skicka hem ett gratispaket till anmälaren. Anmälaren sa nej och […] Läs mer »