Eskilstuna Energi och miljö AB

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-246
Anmälare: En konsument
Motpart: Eskilstuna Energi och miljö AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad samt fråga om samhällsinformation
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eskilstuna Energi och miljö AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han anser sig ha mottagit adresserad direktreklam av Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM) trots att han med en NEJ TACK-skylt på sin brevlåda visat att han inte önskar motta dylika utskick. Anmälaren anger även att han har varit i kontakt med företaget som ena sekunden menar att aktuellt […] Läs mer »

Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag, trots att han med en NEJ TACK-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag har uppgivit att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen. Däremot anför företaget […] Läs mer »

KA Webb & Tryck Stockholm AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från KA Webb & Tryck Stockholm AB i form av en kalender fullproppad med reklam och värdekuponger, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter KA Webb & Tryck Stockholm AB har […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han under september 2017 vid två olika tillfällen fått oadresserad reklam utdelad av Notar Järfälla trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Notar Järfälla har anfört att företaget har ändrat sina rutiner för direktreklam och företaget delar ut det mesta genom externa företag som […] Läs mer »

SvD

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från SvD, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att hon påtalat företaget detta per telefon och då meddelat att hon inte vill ha gratistidningar. Företagets uppgifter SvD Magasinet […] Läs mer »

Mäklarcentrum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Mäklarcentrum trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Mäklarcentrum har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

Svenskt Mäklarcentrum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Nära & kära i Stockholm AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Länsförsäkringrar Fastighetsförmedling trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Länsförsäkringrar Fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Tipptapp

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit kontaktad av Tipptapp i marknadsföringssyfte den 9 november 2017 genom en bifogad lapp i brevlådan. Lappen uppfattades av anmälaren som hotfull. Den aktuella lappen har medvetet designats så att den inte ser ut att komma från ett företag utan att den kommer från en privatperson. Lappen är […] Läs mer »