Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-415
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam ett flertal gånger trots att han påtalat detta för företaget och, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam motsätter sig inte att företaget delat ut den […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att Länsförsäkringar fastighetsförmedling skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Notar trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Notar har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam i form av Magasin 365 med reklam från Pite Havsbad, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har per mail varit i kontakt med företaget som menade på att […] Läs mer »

Svenska AC Service

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Svenska Ac service trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade […] Läs mer »

M-hemservice

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av M-hemservice trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade en ”nej-tack […] Läs mer »

Kert Service AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Kert service AB trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade […] Läs mer »

PostNord

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de fått oadresserad reklam utdelad av PostNord trots att de har en Nej tack-skylt på sina brevlådor. Företagets uppgifter PostNord är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av ODR sker […] Läs mer »

MittMedia AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av MittMedia AB trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren har även uppgett att det på aktuellt utskick inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressupgifter. Företagets uppgifter MittMedia AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning […] Läs mer »