Svenska Kyrkan

Uttalandedatum: 20170313
Diarienummer: 16-553
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Kyrkan
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Kyrkan inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då informationen man låtit dela ut inte anses vara reklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från bl.a. Svenska Kyrkan, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren menar att det rör sig mer om marknadsföring än samhällsinformation, då det i utskicket ”Tidsaxeln” fanns en inträdestalong genom vilken man […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, där respekt […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam i form av Magasin 365 med reklam från Pite Havsbad, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har uppgivit att man låtit dela ut Magasin 365 […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB har uppgivit att det tyvärr kan förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll som undanbett sig […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har bekräftat att företaget delat ut reklam till hushåll trots att hushållen undanbett sig reklam. Orsaken till att detta […] Läs mer »

Tanto’s Pizza Express

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Tanto’s Pizza Express trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Tanto’s Pizza Express har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Pizza Express

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Pizza Express Tyresö trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Pizza Express Tyresö har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam Uppsala, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam Uppsala motsätter sig inte att man delat ut den påtalade reklamen. Företaget vill däremot lyfta fram att Svensk […] Läs mer »

Svensk Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Fastighetsförmedling motsätter sig inte att man låtit dela ut den påtalade reklamen. Företaget har kontaktat de företag som Svensk Fastighetsförmedling […] Läs mer »