Notar

Uttalandedatum: 20180303
Diarienummer: 17-413 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Notar
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Notar Järfälla brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han under september 2017 vid två olika tillfällen fått oadresserad reklam utdelad av Notar Järfälla trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Notar Järfälla har anfört att företaget har ändrat sina rutiner för direktreklam och företaget delar ut det mesta genom externa företag som […] Läs mer »

SvD

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från SvD, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att hon påtalat företaget detta per telefon och då meddelat att hon inte vill ha gratistidningar. Företagets uppgifter SvD Magasinet […] Läs mer »

Mäklarcentrum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Mäklarcentrum trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Mäklarcentrum har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

Svenskt Mäklarcentrum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Nära & kära i Stockholm AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Länsförsäkringrar Fastighetsförmedling trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Länsförsäkringrar Fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Tipptapp

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit kontaktad av Tipptapp i marknadsföringssyfte den 9 november 2017 genom en bifogad lapp i brevlådan. Lappen uppfattades av anmälaren som hotfull. Den aktuella lappen har medvetet designats så att den inte ser ut att komma från ett företag utan att den kommer från en privatperson. Lappen är […] Läs mer »

Bobutik Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Bobutik Stockholm AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017. Företagets uppgifter Bobutik Stockholm AB har uppgett att företaget är medvetet om att Nej-tack […] Läs mer »

Valvet Mäklarfirma

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Valvet Mäklarfirma, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam och trots att han vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.  Det senaste utskicket gjordes den 17 […] Läs mer »

Coop Forum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Coop Forum trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Coop Forum har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det […] Läs mer »