Svenskt Mäklarcentrum AB

Uttalandedatum: 20190510
Diarienummer: 19-064 samt 19-065
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenskt Mäklarcentrum AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenskt Mäklarcentrum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att Svenskt Mäklarcentrum AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) […] Läs mer »

Svenska Mäklarhuset AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att man erhållit reklam från Svenska Mäklarhuset AB. Reklamen utlovar en hotellnatt i utbyte mot att Svenska Mäklarhuset AB får värdera din bostadsrätt. Reklamen är utformad som en ”stör-ej skylt” för att föra tankarna till hotell. Den aktuella reklamen hängdes på dörrhandtaget. Exponeringen blev därmed stor. En dag senare var […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB ett upprepat antal gånger, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har instruerat sina brevbärare om […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam (SDR), trots att de med en Nej-tack skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter SDR är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i sin bransch, där respekt för Nej tack-dekaler […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam motsätter sig inte att företaget gjort fel utan anger att det rör sig om ett förbiseende. Företaget kommer att […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam bedömer att aktuellt ärende grundar sig på ett missförstånd och olika definitioner av begreppet ”reklam.” Efter att ha kontaktat […] Läs mer »

Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby (Svenska Mäklarhuset) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att företaget satt upp reklam som hänger på dörrhandtaget på alla dörrar. Detta trots […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de erhållit oadresserade marknadsföringsutskick från PostNord AB. Detta trots att anmälarna har dekaler på sina dörrar som anger att de inte önskar motta reklam. Utskicken gjordes under januari månad 2019. Företagets uppgifter Företaget är medvetet om att Nej Tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och man har instruerat […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »