Svensk Direktreklam AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-094
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skyltliknande skylt, eftersom den inte innehållit en tillräckligt klargörande text

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam AB betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

ICA Kuriren

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Ica–Kuriren, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att kuvertet i utskicket saknat adresskälla. Företagets uppgifter Ica–Kuriren har uppgivit att ICA-kuriren, vilken är den tidning som ärendet rör, […] Läs mer »

Alm Möller

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Alm Möller, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att hon inte kunnat finna en ansvarig utgivare i tidningen för magasinet ifråga. Företagets uppgifter Den aktuella tidskriften Sagolika […] Läs mer »

Smarta Val Intl AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Smarta Val Intl AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Smarta Val Intl AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående sakfrågorna i detta ärende. DM-nämndens bedömning Enligt […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att dem fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att de har en Nej tack-skylt på sina brevlådor. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

Al Forno

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Al Forno trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Al Forno har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Eklund Stockholm New York

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Eklund Stockholm New York, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Eklund Stockholm New York har uppgivit att tidningen World of ESNY är att anse som ett livsstilsmagasin. Med anledning […] Läs mer »

Svenska Kyrkan

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från bl.a. Svenska Kyrkan, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren menar att det rör sig mer om marknadsföring än samhällsinformation, då det i utskicket ”Tidsaxeln” fanns en inträdestalong genom vilken man […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, där respekt […] Läs mer »