Mäklarcentrum

Uttalandedatum: 20180217
Diarienummer: 17-481
Anmälare: En konsument
Motpart: Mäklarcentrum
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mäklarcentrum brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att Mäklarcentrum brutit mot god sed genom att inte inkomma med yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Mäklarcentrum trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Mäklarcentrum har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

Svenskt Mäklarcentrum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Nära & kära i Stockholm AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Länsförsäkringrar Fastighetsförmedling trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Länsförsäkringrar Fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Tipptapp

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit kontaktad av Tipptapp i marknadsföringssyfte den 9 november 2017 genom en bifogad lapp i brevlådan. Lappen uppfattades av anmälaren som hotfull. Den aktuella lappen har medvetet designats så att den inte ser ut att komma från ett företag utan att den kommer från en privatperson. Lappen är […] Läs mer »

Bobutik Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Bobutik Stockholm AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017. Företagets uppgifter Bobutik Stockholm AB har uppgett att företaget är medvetet om att Nej-tack […] Läs mer »

Valvet Mäklarfirma

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Valvet Mäklarfirma, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam och trots att han vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.  Det senaste utskicket gjordes den 17 […] Läs mer »

Coop Forum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Coop Forum trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Coop Forum har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det […] Läs mer »

Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017. Företagets uppgifter Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden har uppgett att företagets ståndpunkt alltid är att följa […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig […] Läs mer »