Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 19-031
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan samt tillvägagångssätt
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svenska Mäklarhuset Vallentuna & Täby (Svenska Mäklarhuset) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att företaget satt upp reklam som hänger på dörrhandtaget på alla dörrar. Detta trots […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de erhållit oadresserade marknadsföringsutskick från PostNord AB. Detta trots att anmälarna har dekaler på sina dörrar som anger att de inte önskar motta reklam. Utskicken gjordes under januari månad 2019. Företagets uppgifter Företaget är medvetet om att Nej Tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och man har instruerat […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

Home Design One

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Home Design One trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Home Design One har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda, på vilket en bild bilagts, visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har angett att företaget har tydliga rutiner för hur hantering av direktreklam ska ske […] Läs mer »

Bobutik Enskede AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgivit att företaget är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamhet bedrivs över hela Sverige. Varje enskilt franchisebolag […] Läs mer »

Mäklarringen Vällingby/Hässelby

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han erhållit adresserade marknadsföringsutskick från Mäklarringen Vällingby/Hässelby ett flertal gånger. Detta trots att anmälaren har dekaler på sin dörr som anger att han inte önskar motta mäklarreklam i någon form. Enligt företaget har de lagt ut utdelning av utskicken på annat företag varför Mäklarringen Vällingby/Hässelby inte har kontroll på […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Notar trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda.  Reklamen var för en lägenhetsvisning i anmälarens trappuppgång. Företagets uppgifter Notar har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av […] Läs mer »

Wapnö Gård

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de tagit emot oadresserad reklam från Wapnö Gård, trots att de med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att de inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Wapnö Gård har uppgivit att tidningen inte är ett reklamblad utan det arbetas vid varje nummer med redaktionell text i den […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon ett flertal gånger tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren anger vidare att hon varit i kontakt med företaget, såväl per e-post och telefon, för att påtala felet. Vid […] Läs mer »