Smarta Val Intl AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-069
Anmälare: En konsument
Motpart: Smarta Val Intl AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Smarta Val Intl AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Smarta Val Intl AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Smarta Val Intl AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående sakfrågorna i detta ärende. DM-nämndens bedömning Enligt […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att dem fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att de har en Nej tack-skylt på sina brevlådor. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

Al Forno

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Al Forno trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Al Forno har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Eklund Stockholm New York

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Eklund Stockholm New York, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Eklund Stockholm New York har uppgivit att tidningen World of ESNY är att anse som ett livsstilsmagasin. Med anledning […] Läs mer »

Svenska Kyrkan

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från bl.a. Svenska Kyrkan, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren menar att det rör sig mer om marknadsföring än samhällsinformation, då det i utskicket ”Tidsaxeln” fanns en inträdestalong genom vilken man […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, där respekt […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam i form av Magasin 365 med reklam från Pite Havsbad, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har uppgivit att man låtit dela ut Magasin 365 […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB har uppgivit att det tyvärr kan förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll som undanbett sig […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har bekräftat att företaget delat ut reklam till hushåll trots att hushållen undanbett sig reklam. Orsaken till att detta […] Läs mer »

Tanto’s Pizza Express

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Tanto’s Pizza Express trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Tanto’s Pizza Express har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »