PostNord AB

Uttalandedatum: 20190603
Diarienummer: 19-102
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Hushållet har mycket riktigt en Nej-tack dekal uppsatt på utsidan av sin box. Vid utdelning av post öppnar företaget hela framsidan […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Uppmärkningen på anmälarens brevlåda är korrekt. Ett misstag har dock skett och brevbäraren har av misstag delat ut oadresserad reklam till […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

Svenskt Mäklarcentrum AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) […] Läs mer »

Svenska Mäklarhuset AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att man erhållit reklam från Svenska Mäklarhuset AB. Reklamen utlovar en hotellnatt i utbyte mot att Svenska Mäklarhuset AB får värdera din bostadsrätt. Reklamen är utformad som en ”stör-ej skylt” för att föra tankarna till hotell. Den aktuella reklamen hängdes på dörrhandtaget. Exponeringen blev därmed stor. En dag senare var […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB ett upprepat antal gånger, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har instruerat sina brevbärare om […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam (SDR), trots att de med en Nej-tack skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter SDR är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i sin bransch, där respekt för Nej tack-dekaler […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam motsätter sig inte att företaget gjort fel utan anger att det rör sig om ett förbiseende. Företaget kommer att […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam bedömer att aktuellt ärende grundar sig på ett missförstånd och olika definitioner av begreppet ”reklam.” Efter att ha kontaktat […] Läs mer »