Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20190731
Diarienummer: 19-156
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste reklamutskicket mottogs den 3 mars 2019. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam konstaterar att utdelaren i aktuellt fall helt enkelt har missat nej-tack […] Läs mer »

Härjedals Kök AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de erhållit oadresserade marknadsföringsutskick från Härjedals Kök AB. Detta trots att anmälarna har dekaler på sina dörrar som anger att de inte önskar motta reklam. Utskicken gjordes under april samt maj månad 2019. Samtliga anmälare har erhållit marknadsföringsutskick från företaget tidigare. Företagets uppgifter Företaget motsätter sig inte att man […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han erhållit reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Reklamen har erbjudit kostnadsfri homestyling vid försäljning av anmälarens bostad. Anmälaren anger också att reklamen påminner om en sådan där ”stör-ej skylt” som hängs på hotelldörrar. Detta då reklamen hängdes på dörrhandtaget på anmälarens dörr samt på alla hans grannars dörrar. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att denne med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att denne inte ville ha oadresserad reklam. Anmälarens skylt har suttit på brevlådan i 6 år och sitter fortfarande kvar lika synlig som innan. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har angett […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att denne med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att denne inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i aktuell bransch, där respekt för Nej-tack dekaler […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste reklamutskicket kom den 18 mars 2019. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam är mycket noga med att följa de etiska regler som finns […] Läs mer »

PostNord

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Uppmärkningen på lådan är korrekt. Fastigheten har en så kallad fastighetsbox och övriga hushåll i fastigheten som inte vill ha reklam […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Hushållet har mycket riktigt en Nej-tack dekal uppsatt på utsidan av sin box. Vid utdelning av post öppnar företaget hela framsidan […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Uppmärkningen på anmälarens brevlåda är korrekt. Ett misstag har dock skett och brevbäraren har av misstag delat ut oadresserad reklam till […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »