Eklund Stockholm New York

Uttalandedatum: 20170313
Diarienummer: 16-620
Anmälare: En konsument
Motpart: Eklund Stockholm New York
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eklund Stockholm New York brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Eklund Stockholm New York, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Eklund Stockholm New York har uppgivit att tidningen World of ESNY är att anse som ett livsstilsmagasin. Med anledning […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB har uppgivit att det tyvärr kan förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll som undanbett sig […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har bekräftat att företaget delat ut reklam till hushåll trots att hushållen undanbett sig reklam. Orsaken till att detta […] Läs mer »

Tanto’s Pizza Express

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Tanto’s Pizza Express trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Tanto’s Pizza Express har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Pizza Express

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Pizza Express Tyresö trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Pizza Express Tyresö har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam Uppsala, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam Uppsala motsätter sig inte att man delat ut den påtalade reklamen. Företaget vill däremot lyfta fram att Svensk […] Läs mer »

Svensk Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Fastighetsförmedling motsätter sig inte att man låtit dela ut den påtalade reklamen. Företaget har kontaktat de företag som Svensk Fastighetsförmedling […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Notar, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har tidigare anmält företaget och erhållit en ursäkt men trots detta fortsatt motta utskick från Notar. Företagets uppgifter Notar har inte motsatt sig […] Läs mer »

Svensk Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Fastighetsförmedling har uppgivit att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen. Företaget anför dock att de dokument som anmälan avser […] Läs mer »