Svenska AC Service

Uttalandedatum: 20170814
Diarienummer: 17-184
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska AC Service
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Ac service brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner även att Svenska Ac service brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets representant agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Svenska Ac service trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade […] Läs mer »

M-hemservice

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av M-hemservice trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade en ”nej-tack […] Läs mer »

Kert Service AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Kert service AB trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade […] Läs mer »

PostNord

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de fått oadresserad reklam utdelad av PostNord trots att de har en Nej tack-skylt på sina brevlådor. Företagets uppgifter PostNord är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av ODR sker […] Läs mer »

MittMedia AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av MittMedia AB trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren har även uppgett att det på aktuellt utskick inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressupgifter. Företagets uppgifter MittMedia AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. På hennes adress har man postboxar i porten och på hennes postbox står det ”ej reklam eller gratistidningar” på namnraden sedan lång tid […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam AB betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

ICA Kuriren

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Ica–Kuriren, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att kuvertet i utskicket saknat adresskälla. Företagets uppgifter Ica–Kuriren har uppgivit att ICA-kuriren, vilken är den tidning som ärendet rör, […] Läs mer »

Alm Möller

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Alm Möller, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att hon inte kunnat finna en ansvarig utgivare i tidningen för magasinet ifråga. Företagets uppgifter Den aktuella tidskriften Sagolika […] Läs mer »