LampGallerian

Uttalandedatum: 20181214
Diarienummer: 18-401
Anmälare: En konsument
Motpart: LampGallerian
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att LampGallerian inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom SMS-meddelandet skickades till konsument som utgjort kund till företaget. DM-nämnden finner även att LampGallerian inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då företaget tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att LampGallerian skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren anger även att ett felaktigt telefonnummer för avregistrering angetts av företaget varför det inte går att stoppa fler utskick. SMS-meddelandet togs emot den 22 november 2018. Företagets uppgifter LampGallerian har angett […] Läs mer »

Dagens Industri

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dagens Industri som ville sälja en prenumeration på Dagens Industri trots att han är med i NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han, när han sa upp sitt konto, begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Twistshake of Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon två gånger har fått reklam per SMS från företaget trots att hon gjort enligt instruktion i SMS för att inte få fler utskick. Andra gången mailade anmälaren även kundservice och bad företaget att med stöd av GDPR ta bort henne. Trots detta fortsätter anmälaren att motta fler SMS. […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad reklam från ICA Banken AB trots att hon är med i NIX adresserat. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare skickat mail till företaget den 18 april 2018 om att hon inte är intresserad och att hon ville bli struken från företagets listor. Anmälaren förklarade tydligt […] Läs mer »

Ellos AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam med bl.a. erbjudanden hemskickad av Ellos AB trots att hon är spärrad i NIX adresserat. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare har meddelat Ellos AB per e-post under 2015 att hon inte ville få sådana utskick från företaget. Anmälaren fick då en bekräftelse på […] Läs mer »

Pakvis International AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger även att han aldrig varit kund hos företaget. Det första mailutskicket från företaget mottog anmälaren i juni. Anmälaren klickade då på länken i mailet för att avregistrera sig från fler utskick. Trots det […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit automatiskt uppringd av Effective Commincations DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att s.k. tysta samtal har förekommit, eftersom företaget ringt honom utan att han kopplas till en agent. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Comera AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren blockerade det första numret som Comera AB ringde ifrån men företaget ringde senare från ett snarlikt nummer som anmälaren också blockerade. Denna process upprepades en gång till. Vid aktuellt telefonsamtal […] Läs mer »

Mecenat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon har fått ett brev från Mecenat AB där företaget annonserar om sin ” Lyxtävling,” där man kan vinna priser till ett samlat värde av 200 000 kr. När anmälaren loggar in via sin mobiltelefon ser hon inte någon tävling. Anmälaren testar även att upprepa detta via datorn, men det […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av företaget trots att de tidigare bett företaget att man inte vill bli kontaktade. De senaste samtalen genomfördes den 15 juli 2018 i Dnr 18–318 samt den 28 september 2018 för Dnr 18–335. Anmälaren i Dnr 18–335 har vidare angett att företaget ringt anmälaren ett flertal […] Läs mer »