Scandinavian Airlines System

Uttalandedatum: 20181221
Diarienummer: 18-383
Anmälare: En konsument
Motpart: Scandinavian Airlines System
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att aktuellt utskick varit felaktigt men att Scandinavian Airlines System, vid en helhetsbedömning av ärendet, inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då företaget vidtagit kraftfulla åtgärder som syftar till att påtalat förfarande inte upprepas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han erhållit e-post från Scandinavian Airlines (SAS) trots att han den 1 september 2016 avsagt sig all kommunikation från SAS. Anmälaren mottog trots aktuell spärrbegäran utskick från företaget. Aktuellt utskick skedde den 5 november 2018. Företagets uppgifter SAS har bekräftat anmälarens uppgifter att man gjort utskick till anmälaren. Företaget […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit hon har blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har bett företaget att inte kontakta henne igen men trots detta så ringer företaget åter upp anmälaren ett flertal gånger. Det senaste samtalet ringdes den 9 oktober 2018. Uppgifter från […] Läs mer »

Tre

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd för Tre i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 maj 2018. Under samtalet angav företagets agent att NIX-telefon inte fungerar utan man måste klaga hos NIX kundtjänst. Anmälaren […] Läs mer »

Likvidum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Likvidum i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att företagets agent hade en smått aggressiv och väldigt påflugen attityd. Trots att anmälaren upplyste företagets agent om att han inte var intresserad av företagets tjänster, så fortsatte […] Läs mer »

Vindbron Invest AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Vindbron Invest AB, trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att företaget inte ska kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren. Uppgifter från […] Läs mer »

BRL Electronics

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att BRL Electronics skickat upprepade SMS till anmälaren med marknadsföring för företaget. Anmälaren anger vidare att han inte anmält sig till någon marknadsföring per SMS. Anmälaren har därtill följt företagets anvisningar i de aktuella SMS-meddelandena för att slippa dessa SMS. Trots detta har anmälaren fortsatt att få SMS med reklam […] Läs mer »

Falck Försäkringsaktiebolag

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att man fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck Försäkringsaktiebolag, trots att man inte har något kundförhållande till Falck Försäkringsaktiebolag och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren i Dnr 18-275 har angett att han besiktade två bilar hos Bilprovningen. Några dagar senare visar det sig att Bilprovningen har […] Läs mer »

Com Hem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Com Hem i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har angett att hon är kund hos företaget men att hon den 31 oktober 2018 meddelat företaget att hon inte vill motta telefonsamtal i marknadsföringssyfte från företaget. Trots det fortsätter […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 oktober. Företagets […] Läs mer »

Akono AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Akono AB som sa att man skulle rengöra ventilationen, trots att hon inte beställt någon tid för detta. Direkt lurendrejeri. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens mammas telefonnummer var infört i spärregistret. Företagets uppgifter Akono AB har kontrollerat aktuellt […] Läs mer »