Viasat AB

Uttalandedatum: 20190319
Diarienummer: 18-407, 18-408, 18-409, 18-410, 18-411 samt 18-412
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt konsumenter vars telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, då undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas vilket medfört att anmälarna återkontaktats trots tidigare begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit de har blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har bett företaget att inte kontakta de igen men trots detta så har företaget åter ringt upp anmälarna. De aktuella telefonsamtalen skedde under december månad 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Sensor Försäkring Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sensor Försäkring Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 17 januari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens […] Läs mer »

UNIQ Dialog

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av företaget i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 12 december 2018. Företaget har ringt anmälaren upp till tre gånger per […] Läs mer »

Folkspel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Folkspel avseende BingoLotto ett flertal gånger per dag i marknadsföringssyfte, trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet […] Läs mer »

Förebygg Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Förebygg Norden AB i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även angett att företagets agent varit väldigt envis och snabbtalande samt att denne ville sälja skydd mot ID-kapning. Anmälaren känner inte till företaget och har inte bett företaget att kontakta honom. Under telefonsamtalet har inte företagets agent kunnat […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att hennes telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter kontaktat henne. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört […] Läs mer »

Com Hem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Com Hem i marknadsföringssyfte den 28 augusti 2018. Under telefonsamtalet förklarade anmälaren ett upprepat antal gånger att han inte villa köpa något. Trots detta fortsatte företagets agent att förklara vad han skulle sälja till anmälaren. Även efter det att anmälaren angett att hans nummer är […] Läs mer »

www.f-lan.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att www.f-lan.com skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Det senaste meddelandet togs emot den 14 september 2018. Företagets uppgifter www.f-lan.com har angett att företaget inte riktar någon marknadsföring mot svenska konsumenter. Företaget erbjuder sina tjänster enbart till företag och företaget […] Läs mer »

H & M Hennes % Mauritz GBC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) skickat ett flertal SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren anger att när hon lade till medlemskap i H&M Club till sitt tidigare konto hos företaget valde hon särskilt i inställningarna att hon inte ville ha några reklamutskick. Trots detta mottog […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företaget kontaktat honom 2-3 gånger per dag i tre veckor och att han vid flera tillfällen bett företaget att inte ringa honom igen. Trots detta har […] Läs mer »