Mecenat AB

Uttalandedatum: 20181109
Diarienummer: 18-330
Anmälare: En konsument
Motpart: Mecenat AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att företaget inte agerat i strid mot god sed då ingen del av marknadsföringen utformats på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon har fått ett brev från Mecenat AB där företaget annonserar om sin ” Lyxtävling,” där man kan vinna priser till ett samlat värde av 200 000 kr. När anmälaren loggar in via sin mobiltelefon ser hon inte någon tävling. Anmälaren testar även att upprepa detta via datorn, men det […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av företaget trots att de tidigare bett företaget att man inte vill bli kontaktade. De senaste samtalen genomfördes den 15 juli 2018 i Dnr 18–318 samt den 28 september 2018 för Dnr 18–335. Anmälaren i Dnr 18–335 har vidare angett att företaget ringt anmälaren ett flertal […] Läs mer »

Mekonomen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mekonomen trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta.  Anmälaren har absolut inte gett företaget tillstånd att skicka reklam till honom eller att suga upp hans personuppgifter från hans dator. Detta gör företaget självklart ändå och det tar inte många […] Läs mer »

Dite International

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att företaget flera gånger per månad skickar ut mail om robotdammsugare. Anmälaren har vid flertal tillfällen försökt avregistrera sina mailadresser men företaget fortsätter trots detta att skicka ut reklam som anmälaren inte […] Läs mer »

Volkswagen Group Sverige

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Volkswagen Group Sverige har ringt till anmälarens telefon den 27 april 2018.  När anmälaren svarar möts han av en förinspelad röst som säger ” det är dags för service på din bil…” och att anmälaren är välkommen till företagets verkstad för detta. Då anmälaren inte hade tid att lyssna […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett upprepat antal tillfällen blivit kontaktad av Comera AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 maj 2018. Anmälaren anger att han deltog i en tävling på Aftonbladets hemsida som han avbröt när det kom […] Läs mer »

Tre/Fintel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 13 februari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Pizza Hut

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Pizza Hut Sverige, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att han beställt pizza en gång av Pizza Hut. Han fick därefter nyhetsbrev från företaget, från vilka han mycket noga avanmälde sig den 23 februari […] Läs mer »

Mecenat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mecenat AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att hon vid tre separata tillfällen under 2018 avregistrerat sig från utskick från Mecenat Alumni. Trots detta fortsätter mailutskicken komma till anmälarens e-postadress. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

PBS Permanent Bilskydd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes svärfar blivit uppringd av en säljare som velat sälja på hennes svärfar stölddekaler till hans bil. Säljaren har lurat hennes svärfar att köpa något som han inte tackat ja till vilket medfört att hennes svärfar fått grejer och faktura på något som han inte köpt. Anmälaren har hjälpt […] Läs mer »