Happy Green AB

Uttalandedatum: 20190502
Diarienummer: 19-043
Anmälare: En konsument
Motpart: Happy Green AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Happy Green AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren initialt samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att Happy Green AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att inte ha tillsett anmälarens spärrbegäran

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »

Happy Green AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »

Åhléns AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren anger att hon den 24 januari erhöll ett SPAM-SMS från Åhléns AB (Åhléns) Den 4 januari 2019 erhöll hon återigen ett SPAM-SMS från företaget. Anmälaren såg då till att avregistrera sitt mobilnummer. Bekräftelse fick hon 15 minuter senare per SMS där Åhléns uppmanar henne att om hon vill ändra sina uppgifter ska […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon har bredband från Com Hem AB (Com Hem). Företaget ringer en gång i kvartalet för att bedriva merförsäljning och sälja på henne telefoni, kanalpaket etc. Ett flertal samtal har ringts till anmälaren och vissa dagar, flera samtalsförsök per dag. Till slut svarar anmälaren. Anmälaren har även mailat företaget […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB, som han är tv-kund hos, i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör gällande att han konstant får telefonsamtal från Com Hem AB om ett erbjudande om att få bredband och varenda gång (händer ca en […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har instruerat sina brevbärare om […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från ICA Banken trots att han är med i NIX adresserat och inte är kund hos ICA Banken. Anmälaren gör även gällande att han tidigare begärt att företaget inte ska skicka reklam till honom. Under mars 2018 så bad anmälaren företaget att stryka honom från […] Läs mer »

Borås Elhandel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Borås Elhandel AB. E-posten har skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 oktober 2018. Företagets uppgifter Borås Elhandel AB bekräftar att företaget skickat mail till en jobbadress. E-postutskicket […] Läs mer »

KAIS Mora IF

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte under flera år tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få.  Anmälaren har flera gånger bett föreningen som står bakom aktuell ungdomsturnering att upphöra med dessa utskick till honom, dock utan resultat. Anmälaren gör även gällande att det inte går att avanmäla sig […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam bedömer att aktuellt ärende grundar sig på ett missförstånd och olika definitioner av begreppet ”reklam.” Efter att ha kontaktat […] Läs mer »