Safechild of Sweden AB

Uttalandedatum: 20171218
Diarienummer: 17-389
Anmälare: En konsument
Motpart: Safechild of Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det funnits förklarliga orsaker till aktuellt utskick som inte kan ligga företaget till last.
DM-nämnden finner vidare att Safechild of Sweden AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, då det inte tillfredställande visats att anmälaren kontaktats i strid mot uppgiven begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Safechild of Sweden AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hennes yrkesroll utan riktade sig mot henne som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt att kontakta henne trots att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

Axier Equities AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot ett antal e-postmeddelanden från Axier Equities AB. Anmälaren anger även att det inte framgår hur han kan frånsäga sig vidare utskick. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 juni 2017. Företagets uppgifter Axier Equities AB har angett att det har funnits en text […] Läs mer »

KappAhl

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Kappahl skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 2 augusti 2017. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad och avregistrerat sig via företagets avregistreringsfunktion. Trots detta har hon fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från […] Läs mer »

Ellos

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Ellos, trots att hon vid ett tidigare tillfälle, både via kundtjänst och mail, begärt att företaget inte ska skicka direktadresserad reklam till henne. Företagets uppgifter Ellos har anfört att anmälaren utgör en kund. Denna kund har valt att säga nej tack till ett […] Läs mer »

OKQ8 AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att OK-Q8 AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 14 augusti 2017. Anmälaren gör även gällande att han tidigare begärt att inte bli kontaktad men att han trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från […] Läs mer »

LuckyDino Gaming Limited

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att LuckyDino Gaming Limited skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 29 augusti 2017. Företagets uppgifter LuckyDino Gaming Limited har uppgivit att det aktuella SMS-meddelandet kommer från en samarbetspartner till företaget. Det är således inte […] Läs mer »

SBM Väghjälp

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av SBM Väghjälp trots att han vid ett tidigare tillfälle begärt att företaget inte ska kontakta honom. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 20 september 2017. Företagets uppgifter SBM Väghjälp har angett att […] Läs mer »

Skånetrafiken

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 maj 2017. Företagets uppgifter Skånetrafiken har uppgivit att kunders […] Läs mer »

Compricer AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Compricer AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns tillgänglig.  Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 18 maj 2017. Företagets uppgifter Compricer AB har anfört att […] Läs mer »

If Skadeförsäkring AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av IF It Services As i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 28 augusti 2017. Uppgifter […] Läs mer »