Dite International

Uttalandedatum: 20181025
Diarienummer: 18-164
Anmälare: En konsument
Motpart: Dite International
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dite International inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte går att fastslå att företaget har agerat felaktigt. DM-nämnden finner vidare att det inte går att fastslå att Dite International brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha inte tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.
DM-nämnden finner dock att Dite International handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att företaget flera gånger per månad skickar ut mail om robotdammsugare. Anmälaren har vid flertal tillfällen försökt avregistrera sina mailadresser men företaget fortsätter trots detta att skicka ut reklam som anmälaren inte […] Läs mer »

Volkswagen Group Sverige

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Volkswagen Group Sverige har ringt till anmälarens telefon den 27 april 2018.  När anmälaren svarar möts han av en förinspelad röst som säger ” det är dags för service på din bil…” och att anmälaren är välkommen till företagets verkstad för detta. Då anmälaren inte hade tid att lyssna […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett upprepat antal tillfällen blivit kontaktad av Comera AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 maj 2018. Anmälaren anger att han deltog i en tävling på Aftonbladets hemsida som han avbröt när det kom […] Läs mer »

Tre/Fintel

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tre i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 13 februari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

Pizza Hut

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Pizza Hut Sverige, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att han beställt pizza en gång av Pizza Hut. Han fick därefter nyhetsbrev från företaget, från vilka han mycket noga avanmälde sig den 23 februari […] Läs mer »

Mecenat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mecenat AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att hon vid tre separata tillfällen under 2018 avregistrerat sig från utskick från Mecenat Alumni. Trots detta fortsätter mailutskicken komma till anmälarens e-postadress. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

PBS Permanent Bilskydd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hennes svärfar blivit uppringd av en säljare som velat sälja på hennes svärfar stölddekaler till hans bil. Säljaren har lurat hennes svärfar att köpa något som han inte tackat ja till vilket medfört att hennes svärfar fått grejer och faktura på något som han inte köpt. Anmälaren har hjälpt […] Läs mer »

Viafone Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har initialt inte svarat men då påringningarna har fortsatt har anmälaren sökt och fått fram att det är Viafone Sweden AB som ligger bakom de aktuella telefonsamtalen. Vid ett […] Läs mer »

SverigesEnergi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av SverigesEnergi i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 18 juli 2018. Anmälaren har även angett att företaget inte kunnat uppge varifrån man fått anmälarens uppgifter. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens […] Läs mer »

SverigesEnergi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SverigesEnergi i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 31 juli 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 11 september 2015. Företagets uppgifter SverigesEnergi har bekräftat att […] Läs mer »