Qliro AB

Uttalandedatum: 20180709
Diarienummer: 18-128
Anmälare: En konsument
Motpart: Qliro AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Qliro AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren är kund till företaget

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Qliro AB som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 12 april 2018. Företagets uppgifter Qliro AB har uppgivit att man inte motsätter sig att utskicket har gjorts. Företaget anser däremot att utskicket har skett […] Läs mer »

Confex Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Confex Sverige AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 januari 2018. Företagets uppgifter Confex Sverige AB har angett att anmälaren har mottagit aktuellt […] Läs mer »

Carolinas Matkasse AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han åtskilliga gånger blivit uppringd av Carolinas Matkasse AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 6 […] Läs mer »

Förebygg Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Förebygg Norden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agenter är oseriösa då de med aggressiva marknadsföringsknep försöker pracka på brandvarnare/brandskydd och/eller informationsmaterial via […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Svenska Postkodlotteriet i marknads­förings­syfte, trots att de tidigare begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. De senaste utskicken ankom under mars månad 2018. Företagets uppgifter Novamedia Sverige AB driver bland annat Svenska Postkodlotteriet åt Svenska Postkodföreningen som innehar lotteritillstånd (”Postkodlotteriet”). Postkodlotteriet anger att […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet, trots att hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Svenska Postkodlotteriet ska avregistrera henne från framtida utskick. Det senaste utskicket gjordes den 5 mars 2018. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd på uppdrag av Viasat AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även informerat företaget om att han inte vill bli kontaktad ett flertal gånger. Trots det fortsätter företaget att kontakta honom. Det senaste samtalet ringdes den 19 mars […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd på uppdrag av Viasat AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även informerat företaget om att han inte vill bli kontaktad. Trots det fortsätter företaget att kontakta honom. Det senaste samtalet ringdes den 16 mars 2018. Uppgifter från […] Läs mer »

Söderberg & Partners

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom, med det har inte fungerat utan företaget har återigen kontaktat anmälaren. Det senaste e-postutskicket mottogs den 22 januari 2018. Företagets uppgifter Söderberg & […] Läs mer »

Nordax Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Nordax Bank trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick. Företagets uppgifter Nordax Bank har medgett att man har skickat adresserad direktreklam till anmälaren. Företaget anger dock att man har välutvecklade processer och rutiner vad avser den direktmarknadsföringskanal som används. […] Läs mer »