Active Leads

Uttalandedatum: 20180425
Diarienummer: 18-015
Anmälare: En konsument
Motpart: Active Leads
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Active Leads inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Active Leads handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte av flera bolag som han inte haft eller vill ha kontakt med. På frågan varför företagen ringer anmälaren svarar de att de köpt listor från Active Leads. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad igen. Denna begäran har dock inte medfört önskad effekt. […] Läs mer »

Novamedia Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av PostkodLotteriet, trots att hon varit inne och spärrat reklamutskick från företaget ett flertal gånger, via företagets hemsida. Anmälaren anger vidare att hon tidigare under hösten 2017 begärt att inte bli kontaktad men att hon trots detta fortsatt att erhålla direktmarknadsföringsutskick från företaget. Företagets […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte via adresserad direktreklam trots att hon inte har några kontaktuppgifter hos företaget. Anmälaren har tidigare fyllt i en ”reklamspärr” på Svenska PostkodLotteriets hemsida samt haft personlig kundkontakt om att avstå från postade reklamutskick. Trots anmälarens kontakt med företaget får hon fortfarande […] Läs mer »

One CC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE CC AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 9 november 2017.  Anmälaren gör även gällande att företagets agent felaktigt angett att anmälaren indirekt […] Läs mer »

Ztorylabs AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten ett flertal gånger, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 oktober 2017. Företagets uppgifter Ztorylabs AB […] Läs mer »

Ingo

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Ingo skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 22 november 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare meddelat företaget att hon inte vill bli kontaktad men att företaget inte hörsammat detta då fler utskick gjorts. […] Läs mer »

Coop

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Coop trots begäran att slippa dylika utskick från företaget. Anmälaren uppger även att hon försökt avregistrera sig men att detta inte medfört önskad effekt då anmälaren fortsatt att motta utskick från Coop. Företagets uppgifter Coop är noga med att följa gällande regler […] Läs mer »

Softrack AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Softrack AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 29 november 2017. Företagets uppgifter Softrack AB har angett att företaget jobbar med egna projekt och egenutvecklade produkter. Företaget ser långsiktigt på företagets affärsverksamhet och […] Läs mer »

Allra Försäkring AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett antal tillfällen blivit uppringd av Allra Försäkring AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Allra Försäkring AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam ett flertal gånger trots att han påtalat detta för företaget och med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam motsätter sig inte att företaget delat ut den aktuella direktreklamen. Företag […] Läs mer »