Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-464
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Utebliven addresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom undantag förelegat. DM-nämnden finner vidare att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom företagets angivelse av adresskälla i utskicket

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla är uppgiven på de aktuella utskicken. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Com Hem AB åter ringt anmälaren. Det […] Läs mer »

PEC

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren uppger att han blivit uppringd då han har bredbands tv via Telia. Han har dock sedan en lång tid tillbaka bett om reklamspärr på samtliga Telias produkter. Samtalet ringdes den 13 […] Läs mer »

Blocket AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Blocket AB. Den innehåller ingen information om hur han avbeställer framtida e-post. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 25 juni 2015. Företagets uppgifter I det aktuella e-postmeddelandet som Blocket AB skickat till anmälaren har det funnits en länk som anmälaren kunnat […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Göta Energi i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 3 oktober 2016. Anmälaren gör även gällande att företaget påstått att det kan sälja ett företagsabonnemang på el till anmälarens privata bostad och att det innebär lägre avgifter. […] Läs mer »

UC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av UC AB trots att hon inte är kund hos UC AB. Anmälaren anger därtill att hon skickat e-post till företaget för att få information om varifrån företaget erhållit hennes e-postadress. Anmälaren har inte erhållit något svar. Anmälaren tog emot det senaste utskicket […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen ett antal gånger. Den senaste kontakten ägde rum den 3 februari 2017. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälaren. Avseende punkten […] Läs mer »

ICA Kuriren

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Ica–Kuriren, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att kuvertet i utskicket saknat adresskälla. Företagets uppgifter Ica–Kuriren har uppgivit att ICA-kuriren, vilken är den tidning som ärendet rör, […] Läs mer »

My Trendy Phone AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av My Trendy Phone AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 26 december 2016. Företagets uppgifter My Trendy Phone AB har […] Läs mer »