Klarna AB

Uttalandedatum: 20170718
Diarienummer: 17-131
Anmälare: En konsument
Motpart: Klarna AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Klarna AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren som samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner även att Klarna AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då aktuellt utskick utan avregistreringsfunktion skett p.g.a. ett tekniskt fel som nu åtgärdats

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns. Anmälaren tog emot e-posten den 6 maj 2017. Företagets uppgifter Klarna AB har medgivit att man skickat det […] Läs mer »

Emperator

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Emperator där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot e-posten den 4 april 2017. Företagets uppgifter Emperator samlar in adresser till företaget dels via insamlingar under företagets föreläsningar, dels genom […] Läs mer »

Storholmen Förvaltning

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Storholmen Förvaltning, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig samt bett företaget att ta bort hans e-post. Trots detta har anmälaren fortsatt att erhålla nyhetsbrev från Storholmen Förvaltning. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

TeliaCompany AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att TeliaCompany AB skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken då inställningar för att möjliggöra detta inte varit åtkomliga för henne. Meddelandet togs emot den 13 mars 2017. Företagets uppgifter TeliaCompany AB […] Läs mer »

Cellip

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Cellip i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Cellip åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 27 januari 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Stadium Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Stadium Sverige AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har dessutom begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har han fortsatt att motta marknadsföring från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 24 maj 2017. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Hi3G Access AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av 3 Sverige i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att en person som uppgivit sig vara ”rådgivare” ringt från 3 Sverige några dagar efter det att hon […] Läs mer »

VIQ Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en påminnelse om ett paket att hämta ut. Samma dag mottog hon även ett brev från Viasat med en faktura gällande en digitalbox och nytecknat abonnemang varpå hon förstod vad paketet innehöll. Anmälaren uppger att hon inte har beställt något, varken en digitalbox eller ett abonnemang. Inte […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att han blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 23 maj 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att han blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet genom att företagets säljare blivit oartig och slängt på telefonluren. Samtalet ringdes den 10 maj 2017. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »