Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170428
Diarienummer: 16-463
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska PostkodLotteriet inte har skickat något till anmälaren

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Svenska PostkodLotteriet ska ta bort honom från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 9 september 2016. Företagets uppgifter Svenska PostkodLotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en […] Läs mer »

Marquise Club

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Marquise Club via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:en inte funnits en fungerande möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS:et ankom den 30 december […] Läs mer »

Boxmedia AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Boxmedia AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtalet inte har kopplats till en agent när hon svarat. Det senaste samtalet ringdes den 11 november 2016. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »

Phonera

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Phonera i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Phonera igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 11 november 2016. Uppgifter […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Qall i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företaget angett att Qall är i samma nät som anmälarens operatör, att företaget kommer att sänka hennes telefonkostnader samt […] Läs mer »

Qall Telecom AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Qall Telecom AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid tidigare kontakter med företaget begärt att inte bli kontaktad av Qall Telecom AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 28 […] Läs mer »

Balansekonomi Svenska AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Balansekonomi  Svenska AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 18 november 2016. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

2E Group AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från 2E Group AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt skicka nyhetsbrev till honom trots att han ett flertal gånger avanmält sig från att motta dessa. […] Läs mer »

Seniortelefoni Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Seniortelefoni Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-telefon. Anmälaren anger att hennes minne med åldern börjat svika och att hon haft problem med företag som försökt sälja på henne […] Läs mer »

Hubbr

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Hubbr i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom ett flertal samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 9 december 2016. Vidare har […] Läs mer »