Intersport

Uttalandedatum: 20180105
Diarienummer: 17-450
Anmälare: En konsument
Motpart: Intersport
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en giltig förklaring lämnats till varför man återkontaktat anmälaren en gång trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner därtill att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta då en giltig förklaring lämnats och åtgärder omgående vidtagits för att rätta till den brist som förelegat

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Intersport via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Intersport har uppgivit att företaget inte kontaktar kunder som inte begärt att bli kontaktade. Företaget har en avregistreringsfunktion i alla digitala utskick (e-post och sms) samt […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet trots att han sedan några år tillbaka meddelat företag att han inte vill motta dess reklam. Den 7 september 2017 var anmälaren i kontakt med företagets kundtjänst som bad om ursäkt för att företaget skickat reklam trots att företaget noterat att […] Läs mer »

Teleman AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit en orderbekräftelse på telefonabonnemang med ett annat bolag än det anmälaren har. Bolaget samarbetar med ett annat bolag, Telephonia Telecom AB, som gjorde samma sak i januari 2017. Anmälaren har kontaktat Teleman AB för annullering av bekräftelsen. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne. Företagets […] Läs mer »

UNHCR

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att UNHCR skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 6 september 2017. Anmälaren gör även gällande att företaget inte har en avregistreringsfunktion i SMS-meddelandet. Företagets uppgifter UNHCR har uppgivit att anmälaren har […] Läs mer »

Stadens Pizza Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Stadens Pizza Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 29 september 2017. Företagets uppgifter Stadens Pizza Sverige AB har angett att företaget säljer mat online […] Läs mer »

Sveriges Energi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sveriges Energi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Sveriges Energi Elförsäljning AB åter ringt anmälaren ett upprepat antal gånger. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Hundstallet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Hundstallet trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett flertal tillfällen tidigare talat om att hon inte vill ha dylika utskick. Trots detta fortsätter företaget med de aktuella […] Läs mer »

Freedom Finance Kreditservice AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett upprepat antal gånger av Freedom Finance Kreditservice AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Freedom Finance Kreditservice AB igen. Trots detta har företaget åter ringt […] Läs mer »

Hjärt-Lungfonden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han skänkte en gåva till Hjärt-Lungfonden julen 2016. När det senare under 2017 kom ett brev med reklam från fonden så skrev anmälaren att han inte önskade mer kontakt med Hjärt-Lungfonden. Den 14 september mottag anmälaren trots sin begäran ett utskick från Hjärt-Lungfonden. Företagets uppgifter Hjärt-Lungfonden bekräftar att anmälaren […] Läs mer »

Hubbr AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Hubbr AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Hubbr AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 26 september […] Läs mer »