Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-120
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt då en godtagbar omständighet förelåg vilket kan förklara händelsen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. På hennes adress har man postboxar i porten och på hennes postbox står det ”ej reklam eller gratistidningar” på namnraden sedan lång tid […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam AB betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, […] Läs mer »

Blocket AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 10 mars 2017. Anmälaren uppger att han har varit i kontakt med Blocket AB och företaget har då bekräftat att man tagit emot hans begäran att inte erhålla […] Läs mer »

ACE Försäkringar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ace försäkringar i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Ace försäkringar igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 mars […] Läs mer »

Allra

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Allra igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 28 mars 2017. Uppgifter […] Läs mer »

Ampiliomedia

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ampiliomedia i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt. Samtalet ringdes den 17 mars 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Hyresgästföreningen Region Mitt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2016. Företagets uppgifter Hyresgästföreningen Region Mitt har uppgivit […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla är uppgiven på de aktuella utskicken. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Com Hem AB åter ringt anmälaren. Det […] Läs mer »

PEC

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av PEC i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren uppger att han blivit uppringd då han har bredbands tv via Telia. Han har dock sedan en lång tid tillbaka bett om reklamspärr på samtliga Telias produkter. Samtalet ringdes den 13 […] Läs mer »