Förebygg Norden AB

Uttalandedatum: 20190215
Diarienummer: 18-371
Anmälare: En konsument
Motpart: Förebygg Norden AB
Frågeställning: Utge information. Påstridig/Agrressiv försäljningsmetod
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Förebygg Norden AB:s agent inte utgett begärd information. DM-nämnden finner däremot att parternas uppgifter avseende påstridig marknadsföring i sådan grad skiljer sig från varandra att det inte utifrån uppgifterna går att ge endera partens uppgifter företräde. DM-nämnden kan därför inte fastslå att Förebygg Norden AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Förebygg Norden AB i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även angett att företagets agent varit väldigt envis och snabbtalande samt att denne ville sälja skydd mot ID-kapning. Anmälaren känner inte till företaget och har inte bett företaget att kontakta honom. Under telefonsamtalet har inte företagets agent kunnat […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att hennes telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter kontaktat henne. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört […] Läs mer »

Com Hem

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Com Hem i marknadsföringssyfte den 28 augusti 2018. Under telefonsamtalet förklarade anmälaren ett upprepat antal gånger att han inte villa köpa något. Trots detta fortsatte företagets agent att förklara vad han skulle sälja till anmälaren. Även efter det att anmälaren angett att hans nummer är […] Läs mer »

H & M Hennes % Mauritz GBC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) skickat ett flertal SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren anger att när hon lade till medlemskap i H&M Club till sitt tidigare konto hos företaget valde hon särskilt i inställningarna att hon inte ville ha några reklamutskick. Trots detta mottog […] Läs mer »

Göta Energi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Göta Energi i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare angett att företaget kontaktat honom 2-3 gånger per dag i tre veckor och att han vid flera tillfällen bett företaget att inte ringa honom igen. Trots detta har […] Läs mer »

Telge Energi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telge Energi AB vid flera tillfällen i marknadsföringssyfte. Nämligen den 4 oktober 2018 och två gånger vardera den 17 oktober samt den 19 oktober 2018. Anmälaren är sedan flera månader tillbaka inte längre kund hos företaget och under den tid då han var kund hos […] Läs mer »

Your-look-for-less

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat då anmälaren fortsatt att motta reklamutskick per mail. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 2 oktober […] Läs mer »

PEC Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit han har blivit uppringd av PEC Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Först blev anmälaren uppringd klockan 11.43 och då efterfrågar företaget efter en Ulf Holmström vilket ej finns på aktuellt abonnemang. Anmälaren ber företaget att då ta bort anmälaren från företagets […] Läs mer »

Sensor Alarm Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han blivit kontaktad i direktmarknadsföringssyfte av Sensor Alarm Norden trots att han tydligt markerat med en NIX-spärr att han inte vill motta dylika telefonsamtal. Anmälaren avslutade telefonsamtalet med att undanbe sig vidare kontakt från företaget i framtiden. Samtalet ringdes den 14 november 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har […] Läs mer »

Scandinavian Airlines System

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han erhållit e-post från Scandinavian Airlines (SAS) trots att han den 1 september 2016 avsagt sig all kommunikation från SAS. Anmälaren mottog trots aktuell spärrbegäran utskick från företaget. Aktuellt utskick skedde den 5 november 2018. Företagets uppgifter SAS har bekräftat anmälarens uppgifter att man gjort utskick till anmälaren. Företaget […] Läs mer »