Com Hem AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-193
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Skyldighet att lämna ut information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Com Hem AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten i dennes egenskap av näringsidkare. Därmed lämnas anmälan i övrigt utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att denne inte i förväg samtyckt till detta. Därtill gör anmälaren gällande att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad men att anmälaren trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 19 […] Läs mer »

Skånetrafiken

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 maj 2017. Företagets uppgifter Skånetrafiken har uppgivit att kunders […] Läs mer »

Compricer AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Compricer AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns tillgänglig.  Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 18 maj 2017. Företagets uppgifter Compricer AB har anfört att […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 22 augusti 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något med dessa […] Läs mer »

Vinklubben/My taste AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Vinklubben/My taste AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Vinklubben/My taste AB beklagar att företaget stört anmälaren med e-post utskick. Företaget har gått igenom sina listor och anmälarens adress är nu borttagen. Anledningen till att Vinklubben, […] Läs mer »

Svenska Djurapoteket

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Djurapoteket, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Svenska Djurapoteket motsätter sig inte att man har skickat det aktuella e-postmeddelandet. Företaget låter dock lyfta fram att Svenska Djurapoteket i varje utskick har tydliga instruktioner om hur […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Svenska Postkodlotteriet åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 juni 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under augusti samt september månad 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något […] Läs mer »

Expressnus, Silverton AB

Anmälarens uppgifter Anmälarna har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat sms-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under augusti samt september månad 2017. Företagets uppgifter Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något […] Läs mer »

SverigesEnergi Elförsäljning AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit uppringd av SverigesEnergi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 29 juni 2017. Företagets uppgifter SverigesEnergi Elförsäljning AB har anfört att företaget ringt anmälaren i två olika syften de senaste sex […] Läs mer »