Viasat AB

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-130, 18-131 samt 18-132
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt konsumenter vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt

Anmälarnas uppgifter Anmälarma har uppgivit att de blivit uppringda av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktade igen. Trots detta har Viasat AB åter ringt anmälarna. Det senaste samtalet ringdes under april månad. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Naturskyddsföreningen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Naturskyddsföreningen. E-posten ha skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren anger vidare att företaget fortsatt att kontakta honom trots att han tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 9 […] Läs mer »

Mybonus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han från MyBonus.com erhållit mail till sin privata mailadress. Anmälaren kontaktade då företagets kundservice som hävdade att ”E-postmeddelandet har du fått i egenskap av befattningshavare eller kontaktperson på ditt företag. Uppgifterna kommer från officiella företagsregister.” Anmälaren anger att det inte stämmer då han inte har bolagskopplingar och den aktuella […] Läs mer »

Mobile Group AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mobile Group AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 17 januari 2018. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att bindningstiden på anmälarens Telenor-abonnemang hade gått ut. Anmälaren talade […] Läs mer »

FinansPro Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FinansPro Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företagets agent påstod under telefonsamtalet att man ringt anmälaren tidigare och fått i uppdrag av anmälaren att undersöka om det går […] Läs mer »

Forskning och Framsteg

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger vidare att det inte råder någon kundrelation mellan honom och tidningen Forskning och Framsteg. Inte heller råder det någon kundrelation mellan honom och tidningen Modern Psykologi eller mellan anmälaren och förlaget Vetenskapsmedia i […] Läs mer »

Skandiabanken Aktiebolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han via e-post den 10 april 2018 blivit kontaktad av Skandiabanken Aktiebolag i marknadsföringssyfte trots att han begärt att företaget inte ska kontakta honom igen. Företagets uppgifter Skandiabanken Aktiebolag medger att anmälaren kontaktats av banken. Anmälaren kontaktade den 27 februari 2018 företaget och tydliggjorde att han inte ville ha […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tre gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att hon informerat företaget tidigare om att hon inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att kontakta henne. Den 19 mars 2018 blev […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tre gånger blivit uppringd av Viasat AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att hon informerat företaget tidigare om att hon inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget fortsatt att kontakta henne. Den 19 mars 2018 blev […] Läs mer »

Tryggsam i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tryggsam i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även informerat företaget om att hon inte vill bli kontaktad.  Trots det fortsätter företaget att kontakta henne per telefon. Det senaste samtalet ringdes den 18 januari 2018. Uppgifter från Föreningen […] Läs mer »