Affärsvärlden

Uttalandedatum: 20190614
Diarienummer: 19-042
Anmälare: En konsument
Motpart: Affärsvärlden
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Affärsvärlden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att Affärsvärlden brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Affärsvärlden, trots att hon inte lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare angett att hon varken är kund eller kommer att vara kund hos företaget varför Affärsvärlden inte har hennes personuppgifter att behandla enligt GDPR. Företagets uppgifter Affärsvärlden har underlåtit att […] Läs mer »

Affärsvärlden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Affärsvärlden, trots att hon inte lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare angett att hon varken är kund eller kommer att vara kund hos företaget varför Affärsvärlden inte har hennes personuppgifter att behandla enligt GDPR. Företagets uppgifter Affärsvärlden har underlåtit att […] Läs mer »

Onlinepizza Norden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger vidare att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 8 mars 2019. Företagets uppgifter Företaget anger att man har […] Läs mer »

Skandiamäklarna

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Skandiamäklarna i marknads­förings­syfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Skandiamäklarna åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes i mars 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från […] Läs mer »

Dagens Nyheter

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Dagens nyheter ett flertal gånger i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen men trots detta blir hon inte kvitt dessa telefonsamtal. Anmälaren har meddelat företaget såväl under dessa telefonsamtal som […] Läs mer »

Xlash

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Xlash skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 12 mars 2019. Anmälaren gör även gällande att företaget återkontaktat henne trots att hon ett flertal gånger meddelat företaget om att hon inte vill motta fler SMS-utskick. Företagets […] Läs mer »

SaveEnergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 22 mars 2019. Företaget ville under aktuellt telefonsamtal erbjuda en gratis ventilationskontroll. Anmälaren ifrågasatte samtalet då han är […] Läs mer »

SaveEnergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 mars 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i […] Läs mer »

SaveEnergy Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy Stockholm AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren. Det senaste […] Läs mer »

FiberCenter Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av FiberCenter Sverige AB den 22 februari 2019 på ett oseriöst och vilseledande sätt. Vid aktuellt telefonsamtal utgav sig företagets agent ringa från Tre. Företagets agent sa att företaget hade tillgång till anmälarens nuvarande abonnemangsuppgifter hos Telia och kunde erbjuda ett bättre och billigare abonnemang. Företagets […] Läs mer »