Härjedalskök

Uttalandedatum: 20190517
Diarienummer: 19-059, 19-060 samt 19-061
Anmälare: En konsument
Motpart: Härjedalskök
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Härjedalskök brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att Härjedalskök brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

SaveEnerg AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt otrevligt samt varit mycket påstridig. Samtalet ringdes den 28 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Fria Tider i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under januari och februari månad 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var […] Läs mer »

Nordiska Profilsystem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal […] Läs mer »

Svenskt Mäklarcentrum AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Svenskt Mäklarcentrum AB trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Svenskt Mäklarcentrum AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) […] Läs mer »

Svenska Mäklarhuset AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att man erhållit reklam från Svenska Mäklarhuset AB. Reklamen utlovar en hotellnatt i utbyte mot att Svenska Mäklarhuset AB får värdera din bostadsrätt. Reklamen är utformad som en ”stör-ej skylt” för att föra tankarna till hotell. Den aktuella reklamen hängdes på dörrhandtaget. Exponeringen blev därmed stor. En dag senare var […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB, som han är tv-kund hos, i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör gällande att han konstant får telefonsamtal från Com Hem AB om ett erbjudande om att få bredband och varenda gång (händer ca en […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB ett upprepat antal gånger, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter PostNord AB är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och företaget har […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från ICA Banken trots att han är med i NIX adresserat och inte är kund hos ICA Banken. Anmälaren gör även gällande att han tidigare begärt att företaget inte ska skicka reklam till honom. Under mars 2018 så bad anmälaren företaget att stryka honom från […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att företaget ringt ett telefonnummer som sedan den 18 november 2013 är spärrat i NIX-Telefon. Anmälaren står som ägare på abonnemanget men telefonen används av en annan person i hushållet. Företaget har kontaktat denne och berättat att man är i området och att det var dags att se över rengöring […] Läs mer »