Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 20181110
Diarienummer: 18-297, 18-298 samt 18-336
Anmälare: En konsument
Motpart: Eld & Ventilation i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring. Obeställd tjänst
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eld & ventilation i Sverige AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring då man i marknadsföringssyfte ringt konsumenter som är spärrade i NIX-Telefon. Vidare finner DM-nämnden att de aktuella telefonsamtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. Slutligen finner DM-nämnden att Eld & ventilation i Sverige AB är att se som ansvarigt för de obeställda tjänsterna varför företaget även på denna ärendepunkt agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de eller någon av dess anhöriga blivit kontaktade av Eld & ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att de har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har även gjort gällande att företagets agenter agerat på ett sätt som varit vilseledande. Därtill har anmälarna angett att företaget, utan […] Läs mer »

Comera AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Comera AB i marknadsföringssyfte, trots att denne har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren blockerade det första numret som Comera AB ringde ifrån men företaget ringde senare från ett snarlikt nummer som anmälaren också blockerade. Denna process upprepades en gång till. Vid aktuellt telefonsamtal […] Läs mer »

Bobutik Enskede AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgivit att företaget är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamhet bedrivs över hela Sverige. Varje enskilt franchisebolag […] Läs mer »

Mäklarringen Vällingby/Hässelby

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han erhållit adresserade marknadsföringsutskick från Mäklarringen Vällingby/Hässelby ett flertal gånger. Detta trots att anmälaren har dekaler på sin dörr som anger att han inte önskar motta mäklarreklam i någon form. Enligt företaget har de lagt ut utdelning av utskicken på annat företag varför Mäklarringen Vällingby/Hässelby inte har kontroll på […] Läs mer »

Notar

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Notar trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda.  Reklamen var för en lägenhetsvisning i anmälarens trappuppgång. Företagets uppgifter Notar har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 augusti 2018. Under samtalet var företagets agent påstridig. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat […] Läs mer »

Sharkspeed Extremeseller

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sharkspeed Extremeseller, utan att det funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men trots detta har företaget fortsatt att kontakta honom. Det senaste utskicket gjordes den 10 augusti 2018. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Dite International

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att företaget flera gånger per månad skickar ut mail om robotdammsugare. Anmälaren har vid flertal tillfällen försökt avregistrera sina mailadresser men företaget fortsätter trots detta att skicka ut reklam som anmälaren inte […] Läs mer »

Volkswagen Group Sverige

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Volkswagen Group Sverige har ringt till anmälarens telefon den 27 april 2018.  När anmälaren svarar möts han av en förinspelad röst som säger ” det är dags för service på din bil…” och att anmälaren är välkommen till företagets verkstad för detta. Då anmälaren inte hade tid att lyssna […] Läs mer »

Sasam AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Sasam AB ringt dem och under telefonsamtalen agerat på ett sätt som var ämnat att vilseleda konsumenterna. De aktuella telefonsamtalen från företaget togs emot under april månad 2018. Företagets uppgifter Sasam AB arbetar med B2B försäljning med bl.a.  operatörerna Tre, Tele2, Telenor, Telia och slutligen Teloteket. Under den perioden […] Läs mer »