Canal Digital

Uttalandedatum: 20170721
Diarienummer: 17-113
Anmälare: En konsument
Motpart: Canal Digital
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Canal Digital brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen
DM-nämnden finner vidare att Canal Digital brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Canal Digital i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 april 2017. Under samtalet påstod agenten att en privatperson måste anmäla sig till NIX-telefon varje år varför företaget […] Läs mer »

Zensum AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte trots att han låtit meddela att han inte vill motta telefonsamtal från företaget samt uttryckligen meddelat att han vill bli borttagen från företagets listor. Oaktat detta ringer företaget upp anmälaren igen. Anmälaren anger vidare att företagets agenter är väldigt otrevliga och […] Läs mer »

SverigesEnergi

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av SverigesEnergi i marknadsföringssyfte trots att han ett upprepat antal gånger uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 3 april 2017. Företagets uppgifter SverigesEnergi har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en […] Läs mer »

Vinguiden.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden.com via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen per mail. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSet inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Företagets uppgifter Vinguiden skickar inte marknadsföring till […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av Alert Alarm via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Avsändaren stöder dessutom inte […] Läs mer »

Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne för fem år sedan var med i en tävling för bästa klädsel och vann då däribland en prenumeration på Rock ’n’ Roll Magazine. Tidningen var inget anmälaren var intresserad av så den gavs bort. Efter att prenumerationen upphört så började företagets försäljare att kontakta anmälaren. Detta har hänt […] Läs mer »

Phonera Företag AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom hon inte har kopplats till en agent när hon har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 8 mars 2017. Företagets uppgifter Phonera Företag AB har inte inkommit med ett yttrande […] Läs mer »

Sverigekronan.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att sverigekronan.com skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta fortsätter anmälaren att erhålla marknadsföring från företaget per SMS. Det senaste meddelandet togs emot den 12 mars 2017. Företagets uppgifter sverigekronan.com har […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Com Hem AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 21 mars 2017. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en […] Läs mer »

Läkarmissionen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Läkarmissionen trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick och ta bort hans namn från sitt register. Anmälaren har den 9 september 2015 erhållit ett mejlsvar från Läkarmissionen där man bekräftar att man inte göra fler utskick till anmälaren. Oaktat […] Läs mer »