Erik Olsson Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-396
Anmälare: En konsument
Motpart: Erik Olsson Fastighetsförmedling
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Erik Olsson fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Erik Olsson fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas varför anmälaren återkontaktats trots tidigare begäran att undslippa dylik kontakt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson fastighetsförmedling ett flertal gånger i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Erik Olsson fastighetsförmedling igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Santander Consumer Bank trots att han inte har något kundförhållande till företaget. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Santander Consumer Bank ska avregistrera honom från framtida utskick. Trots detta har han fortsatt att erhålla utskick från företaget. Företagets uppgifter Santander […] Läs mer »

Enklare

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Enklare i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 27 oktober 2017. Företagets uppgifter Enklare bekräftar anmälarens uppgifter att företaget har kontaktat honom trots att han uttryckligen motsatt sig detta. Troligtvis har […] Läs mer »

Nattklubb Kristall

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Kristall skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 13 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Företagets […] Läs mer »

Nattklubb Estelle

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nattklubb Estelle skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 6 oktober 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att företaget inte ska kontakta henne. Trots detta har hon fortsatt att erhålla fler utskick. Avregistreringsfunktionen […] Läs mer »

Notar Järfälla

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av Notar Järfälla trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Notar Järfälla har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det […] Läs mer »

Enklare

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Enklare i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 27 oktober 2017. Företagets uppgifter Enklare bekräftar anmälarens uppgifter att företaget har kontaktat honom trots att han uttryckligen motsatt sig detta. Troligtvis har […] Läs mer »

UNHCR

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att UNHCR skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 6 september 2017. Anmälaren gör även gällande att företaget inte har en avregistreringsfunktion i SMS-meddelandet. Företagets uppgifter UNHCR har uppgivit att anmälaren har […] Läs mer »

Bobutik Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Bobutik Stockholm AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017. Företagets uppgifter Bobutik Stockholm AB har uppgett att företaget är medvetet om att Nej-tack […] Läs mer »

Valvet Mäklarfirma

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Valvet Mäklarfirma, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam och trots att han vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.  Det senaste utskicket gjordes den 17 […] Läs mer »