Reaktion i Sverige AB

Uttalandedatum: 20181011
Diarienummer: 17-468
Anmälare: En konsument
Motpart: Reaktion i Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Reaktion i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att Reaktion i Sverige AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner dock inte att Reaktion i Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Reaktion i Sverige AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick samt bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 14 december 2017. Företagets […] Läs mer »

Wallin & Co

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon var på en bostadsvisning den 11 januari 2018 vilken anordnades av Wallin & Co. Anmälaren var intresserad av lägenheten och lämnade därför sitt telefonnummer. När hon lämnade sitt telefonnummer upprepade hon ett flertal gånger att hon inte ville ha någon som helst reklam för andra bostäder eller tjänster […] Läs mer »

Effective Communication Dnr AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Trots detta har företaget återkontaktat honom. Det senaste samtalet ringdes den 9 augusti 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden […] Läs mer »

Effective Communication Dnr AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han dagligen blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom han inte har kopplats till en agent när han har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 29 augusti 2018. Företagets uppgifter Effective Communication Dnr AB har bekräftat att man […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Fortum i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har då ringt upp företagets kundtjänst och bett om att man ska ta bort anmälarens telefonnummer och inte ringa mer. Trots detta fortsätter företaget att kontakta anmälaren. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blev uppringd av Postkodlotteriet en gång den 21 maj 2018 och tre gånger den 22 maj 2018 i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots det har företaget åter ringt […] Läs mer »

Kombispel

Anmälarens uppgifter Anmälaren anger att hon har haft problem med Kombispel flera gånger tidigare och senast i december 2017 noterades det i företagets system att det skulle läggas in en spärr för samtal till hennes hemtelefonnummer. Trots det ringde företaget åter upp anmälaren under juni och juli 2018 och så kallade tysta samtal förekom.  Detta […] Läs mer »

Canal Digital

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Canal Digital i marknadsföringssyfte ett flertal gånger trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren har även blivit lovad av företaget att hans telefonnummer ska plockas bort från ringlistan. Det […] Läs mer »

Accord Alliance Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Accord Alliance LTD skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren uppger även att företaget i SMS-meddelandet uppmanat anmälaren att gå ur svenska kyrkan mot en avgift och att företaget, helt felaktigt, påstått att en vän till anmälaren tipsat om […] Läs mer »

Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i början av mars 2018 var på en visning som hölls av en mäklare på Karlsson & Uddare Fastighetsmäklare. Anmälaren var intresserad av det specifika objektet och när hon lämnade sitt telefonnummer sade hon ett flertal gånger att hon inte ville få någon som helst reklam för andra […] Läs mer »