EMG Management Group

Uttalandedatum: 20180412
Diarienummer: 18-036
Anmälare: En konsument
Motpart: EMG Management Group
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att EMG Management Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner att EMG Management Group även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att EMG Management Group brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har mottagit SMS-reklam från Nattklubben Park Lane i Göteborg till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att eftersom företaget byter utskicksnummer varje vecka går det inte att blockera utskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 19 november […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Alert Alarm skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att det inte finns information om hur hon avregistrerar sig från reklamutskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 29 januari 2018. Företagets uppgifter Alert Alarm har underlåtit […] Läs mer »

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Erik Olsson Fastighetsförmedling åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 18 januari 2018. Uppgifter från […] Läs mer »

Effective Communication DNR AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Effective Communication DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Effective Communication DNR AB åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 26 januari 2018. […] Läs mer »

Swedenmobile Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Swedenmobile Holding AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig via den länk som finns i företagets e-postutskick.  Anmälaren har även bett företagets kundtjänst om att inte längre få dessa utskick. […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent agerat otrevligt under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 17 januari 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes […] Läs mer »

Viasat AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB, ett företag han inte är kund hos, i marknads­föringssyfte ett flertal gånger, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Viasat AB igen. Trots detta har företaget åter […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Com Hem AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Com Hem AB ska avregistrera henne från framtida utskick. Uppgifter från NIX adresserat […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har angett att företaget är noga med att följa de etiska regler som finns i företagets bransch, där respekt […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att de med en NEJ TACK-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam beklagar att anmälarna har uppfattat företagets värvarlappar med jobberbjudande som reklam och att företaget genom att dela ut de […] Läs mer »