Vinguiden.com

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-100
Anmälare: En konsument
Motpart: Vinguiden.com
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vinguiden.com brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner att Vinguiden.com även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en enkelt uppfattbar möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden.com via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen per mail. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSet inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Företagets uppgifter Vinguiden skickar inte marknadsföring till […] Läs mer »

Alert Alarm

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av Alert Alarm via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Avsändaren stöder dessutom inte […] Läs mer »

Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne för fem år sedan var med i en tävling för bästa klädsel och vann då däribland en prenumeration på Rock ’n’ Roll Magazine. Tidningen var inget anmälaren var intresserad av så den gavs bort. Efter att prenumerationen upphört så började företagets försäljare att kontakta anmälaren. Detta har hänt […] Läs mer »

Phonera Företag AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom hon inte har kopplats till en agent när hon har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 8 mars 2017. Företagets uppgifter Phonera Företag AB har inte inkommit med ett yttrande […] Läs mer »

Sverigekronan.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att sverigekronan.com skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta fortsätter anmälaren att erhålla marknadsföring från företaget per SMS. Det senaste meddelandet togs emot den 12 mars 2017. Företagets uppgifter sverigekronan.com har […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Com Hem AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 21 mars 2017. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en […] Läs mer »

Läkarmissionen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Läkarmissionen trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick och ta bort hans namn från sitt register. Anmälaren har den 9 september 2015 erhållit ett mejlsvar från Läkarmissionen där man bekräftar att man inte göra fler utskick till anmälaren. Oaktat […] Läs mer »

Nära & Kära i Stockholm AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Nära & Kära i Stockholm AB trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt […] Läs mer »

Loxytel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Loxytel AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt mycket otrevligt. Samtalet ringdes den 21 mars 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret […] Läs mer »

Camanio Care AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Camanio Care AB trots att han aldrig haft med företaget att göra. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla angivits på det aktuella utskicket. Företagets uppgifter Camanio Care AB har angett att företaget börsnoterades efter det att Brighter AB delat ut en del av […] Läs mer »