Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Uttalandedatum: 20170908
Diarienummer: 17-230
Anmälare: En konsument
Motpart: Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister . Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner vidare att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att han tidigare avregistrerat sig för dylika utskick från företaget, i enlighet med instruktionerna i SMS-meddelandet. Trots detta har han fortsatt att erhålla SMS-meddelanden […] Läs mer »

Dunder Casino /MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att han tidigare försökt avregistrerat sig från att motta dylika utskick från företaget, i enlighet med instruktionerna i SMS-meddelandet men att det inte fungerat. […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare avregistrerat sig för dylika utskick från företaget. Trots detta har hon fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs […] Läs mer »

Tidningen Fria Tider (FT News Group OÜ)

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Tidningen Fria Tider (FT News Group OÜ) i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att hon inte kopplats till en agent när hon svarat, ett s.k. ”tyst […] Läs mer »

Evry AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Evry AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Evry AB åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 juli 2017. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon […] Läs mer »

Ruotsin Suomalainen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen fått tidningen Ruotsi Suomalainen i sin brevlåda trots att han har NIX-adresserat och trots att han till företaget uttryckligen, såväl per post, mail och telefon, begärt att inte få fler utskick av tidningen. Den senaste kontakten ägde rum den 26 juni 2017. Företagets uppgifter Ruotsin […] Läs mer »

Nordfinance SIA

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordfinance SIA, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 13 juli 2017. Företagets uppgifter Nordfinance SIA har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller […] Läs mer »

Super Lenny Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad. Företagets uppgifter Super Lenny Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen […] Läs mer »

Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad. Företagets uppgifter Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är […] Läs mer »

Reciva AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. I samtalet den 5 januari 2017 uppträdde företagets agent aggressivt och påstod att anmälaren har en för hög ränta på sitt blancolån. Anmälaren har inget blancolån och hon avslutade därför samtalet […] Läs mer »