Naturskyddsföreningen

Uttalandedatum: 20180710
Diarienummer: 18-041
Anmälare: En konsument
Motpart: Naturskyddsföreningen
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte funnits förklarliga orsaker till varför aktuellt utskick gjordes till anmälaren. DM-nämnden finner vidare att Naturskyddsföreningen handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Naturskyddsföreningen. E-posten ha skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren anger vidare att företaget fortsatt att kontakta honom trots att han tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 9 […] Läs mer »

Mybonus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han från MyBonus.com erhållit mail till sin privata mailadress. Anmälaren kontaktade då företagets kundservice som hävdade att ”E-postmeddelandet har du fått i egenskap av befattningshavare eller kontaktperson på ditt företag. Uppgifterna kommer från officiella företagsregister.” Anmälaren anger att det inte stämmer då han inte har bolagskopplingar och den aktuella […] Läs mer »

Forskning och Framsteg

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger vidare att det inte råder någon kundrelation mellan honom och tidningen Forskning och Framsteg. Inte heller råder det någon kundrelation mellan honom och tidningen Modern Psykologi eller mellan anmälaren och förlaget Vetenskapsmedia i […] Läs mer »

Cartero Digital Markets AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren gör även gällande att företagets avregistreringsmöjlighet inte är uppkopplad utan att man får ett besked ” Sorry vi kan inte finna sidan”, när man gör ett avregistreringsförsök. Anmälaren anger även att han skrivit till […] Läs mer »

Qliro AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Qliro AB som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 12 april 2018. Företagets uppgifter Qliro AB har uppgivit att man inte motsätter sig att utskicket har gjorts. Företaget anser däremot att utskicket har skett […] Läs mer »

Skandiabanken Aktiebolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han via e-post den 10 april 2018 blivit kontaktad av Skandiabanken Aktiebolag i marknadsföringssyfte trots att han begärt att företaget inte ska kontakta honom igen. Företagets uppgifter Skandiabanken Aktiebolag medger att anmälaren kontaktats av banken. Anmälaren kontaktade den 27 februari 2018 företaget och tydliggjorde att han inte ville ha […] Läs mer »

Confex Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Confex Sverige AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 januari 2018. Företagets uppgifter Confex Sverige AB har angett att anmälaren har mottagit aktuellt […] Läs mer »

Lendify AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han skapat ett konto hos Lendify den 1 november 2016 och därmed godkänt bolagets behandling av hans personuppgifter. Den 15 november 2017 bad anmälaren Lendify skriftligen att avsluta hans konto hos bolaget samt radera hans uppgifter från bolagets system. Detta bekräftades skriftligen av en handläggare. Efter detta datum har […] Läs mer »

Söderberg & Partners

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom, med det har inte fungerat utan företaget har återigen kontaktat anmälaren. Det senaste e-postutskicket mottogs den 22 januari 2018. Företagets uppgifter Söderberg & […] Läs mer »

ComeOn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av ComeOn även fast han avregistrerat sig från dylika utskick. Trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2017. Företagets uppgifter ComeOn har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post […] Läs mer »