Prisjakt Sverige AB

Uttalandedatum: 20180817
Diarienummer: 18-167
Anmälare: En konsument
Motpart: Prisjakt Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Prisjakt Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka utskick till konsument som avsagt sig utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post av Prisjakt Sverige AB. Anmälaren avbeställde dylika utskick den 13 september 2017, som han även fick bekräftelse på. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 8 maj 2018. Företagets uppgifter Prisjakt Sverige AB […] Läs mer »

Sambla

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sambla, trots att han aldrig haft någon kontakt med företaget och inte heller har lämnat sitt samtycke till det. Företagets uppgifter Sambla motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket. Företaget låter dock lyfta fram följande. Anmälaren har uttryckligt godkänt […] Läs mer »

Fortum

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Fortum trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen. Anmälaren tydliggjorde vid avtalsingåendet med bolaget att han inte ville ha erbjudanden varken per SMS eller e-post. På grund av att bolaget inte följt detta, har anmälaren sagt upp avtalet […] Läs mer »

Naturskyddsföreningen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Naturskyddsföreningen. E-posten ha skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren anger vidare att företaget fortsatt att kontakta honom trots att han tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 9 […] Läs mer »

Mybonus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han från MyBonus.com erhållit mail till sin privata mailadress. Anmälaren kontaktade då företagets kundservice som hävdade att ”E-postmeddelandet har du fått i egenskap av befattningshavare eller kontaktperson på ditt företag. Uppgifterna kommer från officiella företagsregister.” Anmälaren anger att det inte stämmer då han inte har bolagskopplingar och den aktuella […] Läs mer »

Forskning och Framsteg

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger vidare att det inte råder någon kundrelation mellan honom och tidningen Forskning och Framsteg. Inte heller råder det någon kundrelation mellan honom och tidningen Modern Psykologi eller mellan anmälaren och förlaget Vetenskapsmedia i […] Läs mer »

Cartero Digital Markets AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren gör även gällande att företagets avregistreringsmöjlighet inte är uppkopplad utan att man får ett besked ” Sorry vi kan inte finna sidan”, när man gör ett avregistreringsförsök. Anmälaren anger även att han skrivit till […] Läs mer »

Qliro AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Qliro AB som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 12 april 2018. Företagets uppgifter Qliro AB har uppgivit att man inte motsätter sig att utskicket har gjorts. Företaget anser däremot att utskicket har skett […] Läs mer »

Skandiabanken Aktiebolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han via e-post den 10 april 2018 blivit kontaktad av Skandiabanken Aktiebolag i marknadsföringssyfte trots att han begärt att företaget inte ska kontakta honom igen. Företagets uppgifter Skandiabanken Aktiebolag medger att anmälaren kontaktats av banken. Anmälaren kontaktade den 27 februari 2018 företaget och tydliggjorde att han inte ville ha […] Läs mer »

Confex Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Confex Sverige AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 januari 2018. Företagets uppgifter Confex Sverige AB har angett att anmälaren har mottagit aktuellt […] Läs mer »