elstore.se

Uttalandedatum: 20170331
Diarienummer: 17-029
Anmälare: En konsument
Motpart: elstore.se
Frågeställning: Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att elstore.se inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då företaget tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från elstore.se. Han handlade en vara från företaget 2011. Under 2016 mottog han ett reklammail från företaget. Anmälaren avregistrerade sig via den avregistreringslänk som fanns i mailet och mottog därefter information om att han avregistrerats. Trots detta fick anmälaren den 8 december 2016 […] Läs mer »

PayPal SE

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av PayPal SE. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade han sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren har även varit i kontakt med företaget för att meddela att han inte vill bli kontaktad av […] Läs mer »

Familjensklipp.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Familjensklipp.se, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 9 december 2016. Företagets uppgifter Familjensklipp.se har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot […] Läs mer »

Refunder

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Refunder, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Refunder motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket och att anmälan är korrekt. Företaget låter dock lyfta fram följande. Refunders samarbetspartner Reaktion i Sverige AB, som […] Läs mer »

Swebus

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Swebus. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt att avregistrera sig. Inget tycks fungera då anmälaren fortfarande mottar e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2016. Företagets uppgifter Swebus har medgivit att man låtit kontakta anmälaren. Orsaken […] Läs mer »

2E Group AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från 2E Group AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt skicka nyhetsbrev till honom trots att han ett flertal gånger avanmält sig från att motta dessa. […] Läs mer »

PayPal

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av PayPal. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick. Dock är det inte möjligt för anmälaren att via sin profil hos företaget stänga av att han inte vill motta reklam från PayPal och det finns inte heller någon […] Läs mer »

Vesterålens Naturprodukter AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Vesterålens Naturprodukter AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Vesterålens Naturprodukter AB motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket. I förevarande fall har anmälaren på grund av ett tekniskt fel inte blivit korrekt […] Läs mer »

Co:tunity

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Co:tunity, utan att adresskälla angivits. Anmälaren tog emot e-posten den 15 november 2016. Företagets uppgifter Co:tunity har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämndens bedömning E-post utan att adresskälla angivits Enligt SWEDMAs program ”God sed vid direktmarknadsföring som inte begärts” anges som […] Läs mer »

Skandiabanken

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Skandiabanken, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 10 oktober 2016. Företagets uppgifter Skandiabanken har bekräftat anmälarens uppgifter om att e-post skickats till anmälaren trots att denne meddelat företaget att hon inte önskar motta […] Läs mer »