www.f-lan.com

Uttalandedatum: 20190124
Diarienummer: 18-324 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: www.f-lan.com
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att www.f-lan.com inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till anmälaren såsom företagare

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att www.f-lan.com skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Det senaste meddelandet togs emot den 14 september 2018. Företagets uppgifter www.f-lan.com har angett att företaget inte riktar någon marknadsföring mot svenska konsumenter. Företaget erbjuder sina tjänster enbart till företag och företaget […] Läs mer »

Your-look-for-less

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat då anmälaren fortsatt att motta reklamutskick per mail. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 2 oktober […] Läs mer »

Scandinavian Airlines System

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han erhållit e-post från Scandinavian Airlines (SAS) trots att han den 1 september 2016 avsagt sig all kommunikation från SAS. Anmälaren mottog trots aktuell spärrbegäran utskick från företaget. Aktuellt utskick skedde den 5 november 2018. Företagets uppgifter SAS har bekräftat anmälarens uppgifter att man gjort utskick till anmälaren. Företaget […] Läs mer »

Kvällstidningen Expressen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han från AB Kvällstidningen Expressen (Expressen) i marknadsföringssyfte fått reklam för resor, mat, hälsa etc., och att varje gång som han har avanmält en kategori verkar bolaget aktivera en annan. Anmälaren anger att droppen för honom var då han avanmälde sig från bolagets resemagasin bara för att dagen efter […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Telia Sverige AB. Anmälaren i Dnr 18-326 har sedan lång tid tillbaka meddelat Telia Sverige AB att man aldrig någonsin får skicka reklam till honom. Trots detta fick anmälaren ändå ett mejl där företaget tjatar om att man ändå vill skicka reklam […] Läs mer »

Pakvis International AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren anger även att han aldrig varit kund hos företaget. Det första mailutskicket från företaget mottog anmälaren i juni. Anmälaren klickade då på länken i mailet för att avregistrera sig från fler utskick. Trots det […] Läs mer »

Sharkspeed Extremeseller

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sharkspeed Extremeseller, utan att det funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men trots detta har företaget fortsatt att kontakta honom. Det senaste utskicket gjordes den 10 augusti 2018. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Mekonomen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mekonomen trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta.  Anmälaren har absolut inte gett företaget tillstånd att skicka reklam till honom eller att suga upp hans personuppgifter från hans dator. Detta gör företaget självklart ändå och det tar inte många […] Läs mer »

Dite International

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att företaget flera gånger per månad skickar ut mail om robotdammsugare. Anmälaren har vid flertal tillfällen försökt avregistrera sina mailadresser men företaget fortsätter trots detta att skicka ut reklam som anmälaren inte […] Läs mer »

Pizza Hut

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Pizza Hut Sverige, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att han beställt pizza en gång av Pizza Hut. Han fick därefter nyhetsbrev från företaget, från vilka han mycket noga avanmälde sig den 23 februari […] Läs mer »