Confex Sverige AB

Uttalandedatum: 20180702
Diarienummer: 18-006
Anmälare: Ett företag
Motpart: Confex Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det funnits förklarliga orsaker till aktuellt utskick som inte kan ligga företaget till last

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Confex Sverige AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 januari 2018. Företagets uppgifter Confex Sverige AB har angett att anmälaren har mottagit aktuellt […] Läs mer »

Lendify AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han skapat ett konto hos Lendify den 1 november 2016 och därmed godkänt bolagets behandling av hans personuppgifter. Den 15 november 2017 bad anmälaren Lendify skriftligen att avsluta hans konto hos bolaget samt radera hans uppgifter från bolagets system. Detta bekräftades skriftligen av en handläggare. Efter detta datum har […] Läs mer »

Söderberg & Partners

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom, med det har inte fungerat utan företaget har återigen kontaktat anmälaren. Det senaste e-postutskicket mottogs den 22 januari 2018. Företagets uppgifter Söderberg & […] Läs mer »

ComeOn

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av ComeOn även fast han avregistrerat sig från dylika utskick. Trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2017. Företagets uppgifter ComeOn har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post […] Läs mer »

Ztorylabs AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten ett flertal gånger, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 oktober 2017. Företagets uppgifter Ztorylabs AB […] Läs mer »

Coop

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Coop trots begäran att slippa dylika utskick från företaget. Anmälaren uppger även att hon försökt avregistrera sig men att detta inte medfört önskad effekt då anmälaren fortsatt att motta utskick från Coop. Företagets uppgifter Coop är noga med att följa gällande regler […] Läs mer »

Swedenmobile Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Swedenmobile Holding AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig via den länk som finns i företagets e-postutskick.  Anmälaren har även bett företagets kundtjänst om att inte längre få dessa utskick. […] Läs mer »

Softrack AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Softrack AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 29 november 2017. Företagets uppgifter Softrack AB har angett att företaget jobbar med egna projekt och egenutvecklade produkter. Företaget ser långsiktigt på företagets affärsverksamhet och […] Läs mer »

LeoVegas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av LeoVegas, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtid e-postutskick inte fanns tillgänglig. Anmälaren tog emot e-posten den 7 oktober 2017. Företagets uppgifter LeoVegas har angett att anmälaren samtyckte till att […] Läs mer »

TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 12 oktober 2017. Företagets uppgifter TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud […] Läs mer »