Svenska Djurapoteket

Uttalandedatum: 20171124
Diarienummer: 17-240
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Djurapoteket
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Djurapoteket inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Djurapoteket, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Svenska Djurapoteket motsätter sig inte att man har skickat det aktuella e-postmeddelandet. Företaget låter dock lyfta fram att Svenska Djurapoteket i varje utskick har tydliga instruktioner om hur […] Läs mer »

Sellpy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sellpy, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 22 juli 2017. Företagets uppgifter Sellpy har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot […] Läs mer »

Lindbergs Buss AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon beställt en resa av företaget år 2010 och då skickade företaget ut SPAM till hennes e-post. Anmälaren såg genast till att en spärrbegäran skickades till företaget, men trots detta har hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Den senaste e-posten mottogs […] Läs mer »

Nordfinance SIA

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordfinance SIA, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 13 juli 2017. Företagets uppgifter Nordfinance SIA har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller […] Läs mer »

Elgiganten

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad.   Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 1 juni […] Läs mer »

Adressgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Adressgruppen. Han har vid ett flertal tillfällen påtalat att han inte vill ha fler mailutskick, trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 1 april 2017. Företagets uppgifter Adressgruppen har underlåtit att yttra sig i […] Läs mer »

Klarna AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns. Anmälaren tog emot e-posten den 6 maj 2017. Företagets uppgifter Klarna AB har medgivit att man skickat det […] Läs mer »

Emperator

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Emperator där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot e-posten den 4 april 2017. Företagets uppgifter Emperator samlar in adresser till företaget dels via insamlingar under företagets föreläsningar, dels genom […] Läs mer »

Storholmen Förvaltning

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Storholmen Förvaltning, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig samt bett företaget att ta bort hans e-post. Trots detta har anmälaren fortsatt att erhålla nyhetsbrev från Storholmen Förvaltning. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

Götenehus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han vid kontakt med företaget meddelat att han inte vill ha fler mailutskick från företaget, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 3 maj 2017. Företagets […] Läs mer »