Adressgruppen

Uttalandedatum: 20170721
Diarienummer: 17-107
Anmälare: En konsument
Motpart: Adressgruppen
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Adressgruppen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta.
DM-nämnden finner vidare att Adressgruppen brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Adressgruppen. Han har vid ett flertal tillfällen påtalat att han inte vill ha fler mailutskick, trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 1 april 2017. Företagets uppgifter Adressgruppen har underlåtit att yttra sig i […] Läs mer »

Klarna AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns. Anmälaren tog emot e-posten den 6 maj 2017. Företagets uppgifter Klarna AB har medgivit att man skickat det […] Läs mer »

Emperator

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Emperator där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot e-posten den 4 april 2017. Företagets uppgifter Emperator samlar in adresser till företaget dels via insamlingar under företagets föreläsningar, dels genom […] Läs mer »

Storholmen Förvaltning

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Storholmen Förvaltning, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig samt bett företaget att ta bort hans e-post. Trots detta har anmälaren fortsatt att erhålla nyhetsbrev från Storholmen Förvaltning. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

Götenehus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han vid kontakt med företaget meddelat att han inte vill ha fler mailutskick från företaget, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 3 maj 2017. Företagets […] Läs mer »

Fastighetsbyrån Swedbank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Fastighetsbyrån Swedbank, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Fastighetsbyrån Swedbank motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket. Företaget anger dock att anmälaren finns noterad i företagets register sedan den 8 juni 2015. Att […] Läs mer »

Blocket AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 10 mars 2017. Anmälaren uppger att han har varit i kontakt med Blocket AB och företaget har då bekräftat att man tagit emot hans begäran att inte erhålla […] Läs mer »

Hyresgästföreningen Region Mitt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2016. Företagets uppgifter Hyresgästföreningen Region Mitt har uppgivit […] Läs mer »

Blocket AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Blocket AB. Den innehåller ingen information om hur han avbeställer framtida e-post. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 25 juni 2015. Företagets uppgifter I det aktuella e-postmeddelandet som Blocket AB skickat till anmälaren har det funnits en länk som anmälaren kunnat […] Läs mer »

UC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av UC AB trots att hon inte är kund hos UC AB. Anmälaren anger därtill att hon skickat e-post till företaget för att få information om varifrån företaget erhållit hennes e-postadress. Anmälaren har inte erhållit något svar. Anmälaren tog emot det senaste utskicket […] Läs mer »