Skånetrafiken

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-133
Anmälare: En konsument
Motpart: Skånetrafiken
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Skånetrafiken inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till de aktuella utskicken. DM-nämnden finner däremot att Skånetrafiken handlat i strid mot god sed vid direktmarknads-föring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 maj 2017. Företagets uppgifter Skånetrafiken har uppgivit att kunders […] Läs mer »

Compricer AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Compricer AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns tillgänglig.  Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 18 maj 2017. Företagets uppgifter Compricer AB har anfört att […] Läs mer »

Klarna AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får hon ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 29 augusti 2017. Företagets uppgifter Klarna AB har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget […] Läs mer »

Mayhem AB Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mayhem AB Limited. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 september 2017. Företagets uppgifter Mayhem AB Limited har underlåtit att yttra […] Läs mer »

Vinklubben/My taste AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Vinklubben/My taste AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Vinklubben/My taste AB beklagar att företaget stört anmälaren med e-post utskick. Företaget har gått igenom sina listor och anmälarens adress är nu borttagen. Anledningen till att Vinklubben, […] Läs mer »

Svenska Djurapoteket

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Djurapoteket, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Svenska Djurapoteket motsätter sig inte att man har skickat det aktuella e-postmeddelandet. Företaget låter dock lyfta fram att Svenska Djurapoteket i varje utskick har tydliga instruktioner om hur […] Läs mer »

Sellpy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sellpy, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 22 juli 2017. Företagets uppgifter Sellpy har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot […] Läs mer »

Lindbergs Buss AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon beställt en resa av företaget år 2010 och då skickade företaget ut SPAM till hennes e-post. Anmälaren såg genast till att en spärrbegäran skickades till företaget, men trots detta har hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Den senaste e-posten mottogs […] Läs mer »

Nordfinance SIA

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Nordfinance SIA, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 13 juli 2017. Företagets uppgifter Nordfinance SIA har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller […] Läs mer »

Elgiganten

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad.   Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 1 juni […] Läs mer »