TheFork Sweden AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-252
Anmälare: En konsument
Motpart: TheFork Sweden AB
Frågeställning: begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att TheFork Sweden AB genom marknadsföring via e-post brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom inget samtycke förelegat till en dylik kontakt.
DM-nämnden finner även att TheFork Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner därtill att TheFork Sweden AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig men det har inte fungerat. Han har även varit i kontakt med företagets kundtjänst två gånger som då lovat att han är borttagen ur deras register. […] Läs mer »

Axier Equities AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot ett antal e-postmeddelanden från Axier Equities AB. Anmälaren anger även att det inte framgår hur han kan frånsäga sig vidare utskick. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 juni 2017. Företagets uppgifter Axier Equities AB har angett att det har funnits en text […] Läs mer »

MälarEnergi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 20 juni 2017. Företagets uppgifter MälarEnergi AB har uppgivit att […] Läs mer »

Skånetrafiken

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 maj 2017. Företagets uppgifter Skånetrafiken har uppgivit att kunders […] Läs mer »

Compricer AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Compricer AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns tillgänglig.  Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 18 maj 2017. Företagets uppgifter Compricer AB har anfört att […] Läs mer »

Klarna AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får hon ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 29 augusti 2017. Företagets uppgifter Klarna AB har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget […] Läs mer »

Mayhem AB Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mayhem AB Limited. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 september 2017. Företagets uppgifter Mayhem AB Limited har underlåtit att yttra […] Läs mer »

Vinklubben/My taste AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Vinklubben/My taste AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Vinklubben/My taste AB beklagar att företaget stört anmälaren med e-post utskick. Företaget har gått igenom sina listor och anmälarens adress är nu borttagen. Anledningen till att Vinklubben, […] Läs mer »

Svenska Djurapoteket

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Djurapoteket, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Svenska Djurapoteket motsätter sig inte att man har skickat det aktuella e-postmeddelandet. Företaget låter dock lyfta fram att Svenska Djurapoteket i varje utskick har tydliga instruktioner om hur […] Läs mer »

Sellpy

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Sellpy, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 22 juli 2017. Företagets uppgifter Sellpy har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot […] Läs mer »