ComeOn

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 18-043
Anmälare: En konsument
Motpart: ComeOn
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ComeOn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner vidare att ComeOn handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att ComeOn brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av ComeOn även fast han avregistrerat sig från dylika utskick. Trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2017. Företagets uppgifter ComeOn har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post […] Läs mer »

Ztorylabs AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten ett flertal gånger, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 oktober 2017. Företagets uppgifter Ztorylabs AB […] Läs mer »

Coop

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Coop trots begäran att slippa dylika utskick från företaget. Anmälaren uppger även att hon försökt avregistrera sig men att detta inte medfört önskad effekt då anmälaren fortsatt att motta utskick från Coop. Företagets uppgifter Coop är noga med att följa gällande regler […] Läs mer »

Swedenmobile Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Swedenmobile Holding AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig via den länk som finns i företagets e-postutskick.  Anmälaren har även bett företagets kundtjänst om att inte längre få dessa utskick. […] Läs mer »

Softrack AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Softrack AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 29 november 2017. Företagets uppgifter Softrack AB har angett att företaget jobbar med egna projekt och egenutvecklade produkter. Företaget ser långsiktigt på företagets affärsverksamhet och […] Läs mer »

LeoVegas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av LeoVegas, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtid e-postutskick inte fanns tillgänglig. Anmälaren tog emot e-posten den 7 oktober 2017. Företagets uppgifter LeoVegas har angett att anmälaren samtyckte till att […] Läs mer »

TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 12 oktober 2017. Företagets uppgifter TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud […] Läs mer »

MyBonus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av MyBonus AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 18 december 2017. Företagets uppgifter MyBonus AB har angett att anmälaren har kontaktats genom sin e-postadress i egenskap av befattningshavare i ett bolag. Underlag som […] Läs mer »

Blixten & Co

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 5 oktober 2017. Företagets uppgifter Blixten & Co har initialt kontaktat anmälaren med stöd från ett godkännande att bli kontaktad […] Läs mer »

Safechild of Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Safechild of Sweden AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hennes yrkesroll utan riktade sig mot henne som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt att kontakta henne trots att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot […] Läs mer »