Blocket AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-083
Anmälare: En konsument
Motpart: Blocket AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Blocket AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom godtagbara skäl förelegat till det aktuella utskicket. DM-nämnden finner vidare att Blocket AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 10 mars 2017. Anmälaren uppger att han har varit i kontakt med Blocket AB och företaget har då bekräftat att man tagit emot hans begäran att inte erhålla […] Läs mer »

Hyresgästföreningen Region Mitt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 24 november 2016. Företagets uppgifter Hyresgästföreningen Region Mitt har uppgivit […] Läs mer »

Blocket AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Blocket AB. Den innehåller ingen information om hur han avbeställer framtida e-post. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 25 juni 2015. Företagets uppgifter I det aktuella e-postmeddelandet som Blocket AB skickat till anmälaren har det funnits en länk som anmälaren kunnat […] Läs mer »

UC AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av UC AB trots att hon inte är kund hos UC AB. Anmälaren anger därtill att hon skickat e-post till företaget för att få information om varifrån företaget erhållit hennes e-postadress. Anmälaren har inte erhållit något svar. Anmälaren tog emot det senaste utskicket […] Läs mer »

My Trendy Phone AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av My Trendy Phone AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 26 december 2016. Företagets uppgifter My Trendy Phone AB har […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Postkodföreningen , utan att han samtyckt till detta. Anmälaren anger även att han tidigare begärt att företaget inte ska kontakta honom. Trots det har företaget åter tagit kontakt i marknadsföringssyfte. Den senaste kontakten skedde den 3 februari 2017. Företagets uppgifter Novamedia […] Läs mer »

Qliro AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Qliro, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Qliro AB motsätter sig inte att utskicket har gjorts. Företaget anser dock att utskicket skett i enlighet med god marknadsföringssed. Anmälaren ifråga är kund hos Qliro AB sedan tidigare. […] Läs mer »

CDON AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av CDON AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att hon ett upprepat antal gånger begärt att företaget ska radera alla hennes kontaktuppgifter då hon inte vill ha några som helst utskick från CDON AB. […] Läs mer »

Lendo

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Lendo, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Lendo motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket. Företaget gör dock gällande att ett samtycke från anmälaren förelegat i det aktuella ärendet. Lendo utgör en del […] Läs mer »

elstore.se

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från elstore.se. Han handlade en vara från företaget 2011. Under 2016 mottog han ett reklammail från företaget. Anmälaren avregistrerade sig via den avregistreringslänk som fanns i mailet och mottog därefter information om att han avregistrerats. Trots detta fick anmälaren den 8 december 2016 […] Läs mer »