Blixten & Co

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-387
Anmälare: En konsument
Motpart: Blixten & Co
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Blixten & Co handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 5 oktober 2017. Företagets uppgifter Blixten & Co har initialt kontaktat anmälaren med stöd från ett godkännande att bli kontaktad […] Läs mer »

Safechild of Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Safechild of Sweden AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hennes yrkesroll utan riktade sig mot henne som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt att kontakta henne trots att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

TheFork Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig men det har inte fungerat. Han har även varit i kontakt med företagets kundtjänst två gånger som då lovat att han är borttagen ur deras register. […] Läs mer »

Axier Equities AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot ett antal e-postmeddelanden från Axier Equities AB. Anmälaren anger även att det inte framgår hur han kan frånsäga sig vidare utskick. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 juni 2017. Företagets uppgifter Axier Equities AB har angett att det har funnits en text […] Läs mer »

MälarEnergi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 20 juni 2017. Företagets uppgifter MälarEnergi AB har uppgivit att […] Läs mer »

Skånetrafiken

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 maj 2017. Företagets uppgifter Skånetrafiken har uppgivit att kunders […] Läs mer »

Compricer AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Compricer AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns tillgänglig.  Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 18 maj 2017. Företagets uppgifter Compricer AB har anfört att […] Läs mer »

Klarna AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får hon ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 29 augusti 2017. Företagets uppgifter Klarna AB har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget […] Läs mer »

Mayhem AB Ltd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Mayhem AB Limited. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 september 2017. Företagets uppgifter Mayhem AB Limited har underlåtit att yttra […] Läs mer »

Vinklubben/My taste AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Vinklubben/My taste AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Företagets uppgifter Vinklubben/My taste AB beklagar att företaget stört anmälaren med e-post utskick. Företaget har gått igenom sina listor och anmälarens adress är nu borttagen. Anledningen till att Vinklubben, […] Läs mer »