Borås Elhandel AB

Uttalandedatum: 20190411
Diarienummer: 18-348 ompr
Anmälare: Ett företag
Motpart: Borås Elhandel AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren själv angett sin jobbmail när denne tecknade avtal med företaget och samtidigt samtyckt till att utskick av dylik art kan komma att skickas till honom, på den av honom registrerade adressen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Borås Elhandel AB. E-posten har skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 oktober 2018. Företagets uppgifter Borås Elhandel AB bekräftar att företaget skickat mail till en jobbadress. E-postutskicket […] Läs mer »

KAIS Mora IF

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte under flera år tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få.  Anmälaren har flera gånger bett föreningen som står bakom aktuell ungdomsturnering att upphöra med dessa utskick till honom, dock utan resultat. Anmälaren gör även gällande att det inte går att avanmäla sig […] Läs mer »

Borås Elhandel AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot obeställd e-post från Borås Elhandel AB. E-posten har skickats till anmälaren som privatperson på den e-postadress som tillhör hans arbete. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 oktober 2018. Företagets uppgifter Borås Elhandel AB bekräftar att företaget skickat mail till en jobbadress. E-postutskicket […] Läs mer »

Dagens nyheter, Dagens Industri

Anmälarens uppgifter Aktuellt ärende avser två separata anmälningar mot dels Dagens nyheter (DN) och dels Dagens Industri (DI). DN: Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har vidare angett att han vid starten av en prenumeration 2012 upplyste Dagens nyheter (DN) om att […] Läs mer »

Electrolux AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av AB Electrolux trots att han den 2 maj 2018 tydligt meddelat företaget att hans personuppgifter aldrig får användas för reklam eller marknadsundersökningar. Trots detta fick anmälaren mail av dylikt slag från företaget. Anmälaren gör även gällande att det inte funnits ett sätt […] Läs mer »

www.f-lan.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att www.f-lan.com skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Det senaste meddelandet togs emot den 14 september 2018. Företagets uppgifter www.f-lan.com har angett att företaget inte riktar någon marknadsföring mot svenska konsumenter. Företaget erbjuder sina tjänster enbart till företag och företaget […] Läs mer »

Your-look-for-less

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat då anmälaren fortsatt att motta reklamutskick per mail. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 2 oktober […] Läs mer »

Scandinavian Airlines System

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att han erhållit e-post från Scandinavian Airlines (SAS) trots att han den 1 september 2016 avsagt sig all kommunikation från SAS. Anmälaren mottog trots aktuell spärrbegäran utskick från företaget. Aktuellt utskick skedde den 5 november 2018. Företagets uppgifter SAS har bekräftat anmälarens uppgifter att man gjort utskick till anmälaren. Företaget […] Läs mer »

Kvällstidningen Expressen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han från AB Kvällstidningen Expressen (Expressen) i marknadsföringssyfte fått reklam för resor, mat, hälsa etc., och att varje gång som han har avanmält en kategori verkar bolaget aktivera en annan. Anmälaren anger att droppen för honom var då han avanmälde sig från bolagets resemagasin bara för att dagen efter […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Telia Sverige AB. Anmälaren i Dnr 18-326 har sedan lång tid tillbaka meddelat Telia Sverige AB att man aldrig någonsin får skicka reklam till honom. Trots detta fick anmälaren ändå ett mejl där företaget tjatar om att man ändå vill skicka reklam […] Läs mer »