Swedenmobile Holding AB

Uttalandedatum: 20180412
Diarienummer: 17-469
Anmälare: En konsument
Motpart: Swedenmobile Holding AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad och uttryckligen undanbett sig utskick. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Swedenmobile Holding AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner även att Swedenmobile Holding AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att Swedenmobile Holding AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Swedenmobile Holding AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig via den länk som finns i företagets e-postutskick.  Anmälaren har även bett företagets kundtjänst om att inte längre få dessa utskick. […] Läs mer »

Softrack AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Softrack AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 29 november 2017. Företagets uppgifter Softrack AB har angett att företaget jobbar med egna projekt och egenutvecklade produkter. Företaget ser långsiktigt på företagets affärsverksamhet och […] Läs mer »

LeoVegas

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av LeoVegas, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtid e-postutskick inte fanns tillgänglig. Anmälaren tog emot e-posten den 7 oktober 2017. Företagets uppgifter LeoVegas har angett att anmälaren samtyckte till att […] Läs mer »

TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 12 oktober 2017. Företagets uppgifter TrafikUtbildningsAlliansen TUA AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via e-post Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud […] Läs mer »

MyBonus AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av MyBonus AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 18 december 2017. Företagets uppgifter MyBonus AB har angett att anmälaren har kontaktats genom sin e-postadress i egenskap av befattningshavare i ett bolag. Underlag som […] Läs mer »

Blixten & Co

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 5 oktober 2017. Företagets uppgifter Blixten & Co har initialt kontaktat anmälaren med stöd från ett godkännande att bli kontaktad […] Läs mer »

Safechild of Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Safechild of Sweden AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hennes yrkesroll utan riktade sig mot henne som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt att kontakta henne trots att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot […] Läs mer »

TheFork Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig men det har inte fungerat. Han har även varit i kontakt med företagets kundtjänst två gånger som då lovat att han är borttagen ur deras register. […] Läs mer »

Axier Equities AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot ett antal e-postmeddelanden från Axier Equities AB. Anmälaren anger även att det inte framgår hur han kan frånsäga sig vidare utskick. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 juni 2017. Företagets uppgifter Axier Equities AB har angett att det har funnits en text […] Läs mer »

MälarEnergi AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 20 juni 2017. Företagets uppgifter MälarEnergi AB har uppgivit att […] Läs mer »