Santander Consumer Bank

Uttalandedatum: 20171217
Diarienummer: 17-187 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Santander Consumer Bank
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister.
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att utskick av adresserad direktreklam stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Santander Consumer Bank återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Santander Consumer Bank i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 juni 2017. Företagets uppgifter Santander Consumer Bank har angett att adresskällan för det aktuella utskicet var IDM Adress. Enligt uppgift […] Läs mer »

Synsam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Synsam, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, talat med företaget och då bett Synsam att inte kontakta henne. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har […] Läs mer »

Falck Försäkringsbolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck försäkringsbolag trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, bett företaget att inte kontakta honom. Företagets uppgifter Falck försäkringsbolag har underlåtit att inkomma med ett […] Läs mer »

Ellos

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Ellos, trots att hon vid ett tidigare tillfälle, både via kundtjänst och mail, begärt att företaget inte ska skicka direktadresserad reklam till henne. Företagets uppgifter Ellos har anfört att anmälaren utgör en kund. Denna kund har valt att säga nej tack till ett […] Läs mer »

Dekra

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom gjort gällande att utskicket utformats som en påminnelse för att försöka lura konsumenter att betala för en besiktning hos företaget. Uppgifter […] Läs mer »

Diamyd Medical

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Diamyd Medical trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 7 januari 2010. Företagets uppgifter Diamyd […] Läs mer »

SBM Väghjälp

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av SBM Väghjälp trots att han vid ett tidigare tillfälle begärt att företaget inte ska kontakta honom. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 20 september 2017. Företagets uppgifter SBM Väghjälp har angett att […] Läs mer »

Ruotsin Suomalainen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen fått tidningen Ruotsi Suomalainen i sin brevlåda trots att han har NIX-adresserat och trots att han till företaget uttryckligen, såväl per post, mail och telefon, begärt att inte få fler utskick av tidningen. Den senaste kontakten ägde rum den 26 juni 2017. Företagets uppgifter Ruotsin […] Läs mer »

Timarco

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Timarco trots att hon per telefon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren har tidigare beställt en tvättpåse från företaget som hon inte behöll. Efter detta har företaget skickat hem adresserad reklam till henne. Företagets uppgifter Timarco har motsatt sig anmälarens […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon via adresserad reklam blivit kontaktad av Santander Consumer Bank i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att Santander Consumer Bank inte ska kontakta henne. Det senaste utskicket mottogs den 10 maj 2017. Företagets uppgifter Santander Consumer Bank har anfört följande. Enligt uppgift från UC Marknadsinformation AB var namn och […] Läs mer »