Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170808
Diarienummer: 17-102
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring oaktat att man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan då en komplett och korrekt anmälan om reklamspärr inte gjorts

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet är mycket angeläget om att tillmötesgå spärrförfrågningar. I det aktuella fallet uppger anmälaren att hon bett företaget att spärra hennes namn och adress för direktreklam men […] Läs mer »

Läkarmissionen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Läkarmissionen trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick och ta bort hans namn från sitt register. Anmälaren har den 9 september 2015 erhållit ett mejlsvar från Läkarmissionen där man bekräftar att man inte göra fler utskick till anmälaren. Oaktat […] Läs mer »

Camanio Care AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Camanio Care AB trots att han aldrig haft med företaget att göra. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla angivits på det aktuella utskicket. Företagets uppgifter Camanio Care AB har angett att företaget börsnoterades efter det att Brighter AB delat ut en del av […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla är uppgiven på de aktuella utskicken. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen ett antal gånger. Den senaste kontakten ägde rum den 3 februari 2017. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälaren. Avseende punkten […] Läs mer »

Yves Rocher

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hans 9-åriga barn fått direktadresserad reklam tillsänt sig av Yves Rocher i marknadsföringssyfte den 10 februari 2017. Företagets uppgifter Yves Rocher har uppgett att det telefonnummer som mottagit det aktuella SMS-meddelandet är registrerat på en kvinna (ej minderårig) som är registrerad som kund hos företaget sedan tidigare. Företaget har […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen fått oadresserad reklam av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen på detta sätt. Den senaste kontakten ägde rum den 11 januari 2017. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälaren. Avseende […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Företagets uppgifter Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en kampanj som nådde mottagaren i månadsskiftet augusti/september. I detta adressuttag fanns anmälaren med. I samband med […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Svenska PostkodLotteriet ska ta bort honom från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 9 september 2016. Företagets uppgifter Svenska PostkodLotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en […] Läs mer »