Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-483
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom särskilda omständigheter som förklarar aktuellt utskick förelegat

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Företagets uppgifter Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en kampanj som nådde mottagaren i månadsskiftet augusti/september. I detta adressuttag fanns anmälaren med. I samband med […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Svenska PostkodLotteriet ska ta bort honom från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 9 september 2016. Företagets uppgifter Svenska PostkodLotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att de begärt att Svenska Postkodlotteriet ska ta bort dem från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälarna under januari månad 2017. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälarna. Avseende punkten om skyldighet att […] Läs mer »

Santander Consumer Bank AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Santander Consumer Bank AB trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick. Företagets uppgifter Santander Consumer Bank AB har medgett att företaget har skickat adresserad direktreklam till anmälaren. Även om det aktiva kundförhållandet mellan företaget och anmälaren upphört så borde […] Läs mer »

Cellbes

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Cellbes trots att hon, via dess kundtjänst, begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Företagets uppgifter Cellbes CRMteam har tittat på adressfilerna och det sista utskicket som anmälaren är med på är just det som var hos henne den 16 januari 2017. […] Läs mer »

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Hyresgästföreningen, Riksförbundet i marknadsföringssyfte trots att hon vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste utskicket ankom den 25 januari 2016. Företagets uppgifter Hyresgästföreningen, Riksförbundet har medgett att man låtit skicka en undersökning till anmälaren. För att utvärdera vad Hyresgästföreningens […] Läs mer »

Hedins Bil

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från Hedins bil där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter. Företagets uppgifter Hedins bil har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) […] Läs mer »

Synoptik Åmål

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Synoptik Åmål trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick. Företagets uppgifter Synoptik Åmål har medgett att man har skickat adresserad direktreklam till anmälaren. Företaget uppger vidare att anmälaren under året 2014 bett om att inte bli kontaktad av företaget. […] Läs mer »

Bra förlag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått jultidningar hemskickade adresserade till hennes 7-årige son. Utskicket gjordes av Bra förlag i marknadsföringssyfte den 2 september 2016. Företagets uppgifter Bra förlag har medgett att man har sänt försändelsen till anmälarens adress. Däremot framhåller företaget, efter granskning av samtliga filer i anmäld kampanj, att alla poster med […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av ICA Banken AB trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Det senaste utskicket gjordes den 17 augusti 2016. Företagets uppgifter ICA Banken AB motsätter sig inte att företaget skickat det aktuella utskicket. Däremot låter företaget föra fram följande. Anmälaren […] Läs mer »