Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170428
Diarienummer: 16-463
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska PostkodLotteriet inte har skickat något till anmälaren

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Svenska PostkodLotteriet ska ta bort honom från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 9 september 2016. Företagets uppgifter Svenska PostkodLotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en […] Läs mer »

Ellos

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Ellos i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att Ellos ska ta bort henne från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 16 september 2016. Företagets uppgifter Ellos har angett att anmälaren inte finns kvar i företagets system varmed företaget inte kan spåra aktiviteter som hon […] Läs mer »

Synoptik Åmål

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Synoptik Åmål trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick. Företagets uppgifter Synoptik Åmål har medgett att man har skickat adresserad direktreklam till anmälaren. Företaget uppger vidare att anmälaren under året 2014 bett om att inte bli kontaktad av företaget. […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av ICA Banken AB trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Det senaste utskicket gjordes den 17 augusti 2016. Företagets uppgifter ICA Banken AB motsätter sig inte att företaget skickat det aktuella utskicket. Däremot låter företaget föra fram följande. Anmälaren […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Com Hem AB i marknadsföringssyfte, per post, trots att hon uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister Enligt Artikel C14 i Internationella […] Läs mer »

Lendo AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Lendo AB, trots att han inte har något kundförhållande till Lendo AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 20 januari 2006. Företagets uppgifter […] Läs mer »

Ellos AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon kontaktats av Ellos AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Efter upprepat antal utskick kontaktade anmälaren företaget och uttryckte att hon inte vill ha dessa utskick. Ellos AB angav då att man tagit bort anmälaren från […] Läs mer »

Mediehuset Grönt AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon har mottagit ett adresserat reklamutskick från Mediehuset Grönt AB där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter. Företagets uppgifter Mediehuset Grönt AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens […] Läs mer »

Svenska PostkodLotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid ett upprepat antal tillfällen mottagit reklamutskick per post från Svenska PostkodLotteriet trots att han vid kontakt med företaget meddelat att han inte vill erhålla dylika utskick. Företagets uppgifter Novamedia Sverige AB (Novamedia) driver bland annat Svenska PostkodLotteriet och låter anföra följande. Anmälaren kontaktade Svenska PostkodLotteriet den 2 […] Läs mer »

J Bil AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han har mottagit ett adresserat reklamutskick från J BIL AB där det inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressuppgifter. Företagets uppgifter J BIL AB har bekräftat anmälarens uppgifter att man skickat reklam till konsument utan att ange adresskälla. Företaget anför att man alltid är noga med att ange adresskälla […] Läs mer »