Diamyd Medical

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-172
Anmälare: En konsument
Motpart: Diamyd Medical
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Diamyd Medical brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Diamyd Medical trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 7 januari 2010. Företagets uppgifter Diamyd […] Läs mer »

Ruotsin Suomalainen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen fått tidningen Ruotsi Suomalainen i sin brevlåda trots att han har NIX-adresserat och trots att han till företaget uttryckligen, såväl per post, mail och telefon, begärt att inte få fler utskick av tidningen. Den senaste kontakten ägde rum den 26 juni 2017. Företagets uppgifter Ruotsin […] Läs mer »

Timarco

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Timarco trots att hon per telefon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren har tidigare beställt en tvättpåse från företaget som hon inte behöll. Efter detta har företaget skickat hem adresserad reklam till henne. Företagets uppgifter Timarco har motsatt sig anmälarens […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon via adresserad reklam blivit kontaktad av Santander Consumer Bank i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att Santander Consumer Bank inte ska kontakta henne. Det senaste utskicket mottogs den 10 maj 2017. Företagets uppgifter Santander Consumer Bank har anfört följande. Enligt uppgift från UC Marknadsinformation AB var namn och […] Läs mer »

Aller Media AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Aller Media AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har […] Läs mer »

bmillions.com

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av bmillions.com i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 20 juni 2017. Företagets uppgifter bmillions.com har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister Enligt Artikel […] Läs mer »

Dekra Automotive AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra automotive AB, trots att han inte har något kundförhållande till Dekra automotive AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Dekra automotive AB ska avregistrera honom från framtida utskick. Uppgifter från […] Läs mer »

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne mottagit adresserad direktreklam av Assistansbolaget Försäkring Sverige AB trots att denne begärt att företaget ska avregistrera denne från framtida utskick. Det senaste utskicket togs emot den 17 oktober 2016. Företagets uppgifter Assistansbolaget Försäkring Sverige AB har anfört att företaget har upprättat ett internt spärregister för att förhindra att […] Läs mer »

PostNord

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Postnord trots att han genom att vara med i NIX adresserat tydligt visat att han inte vill motta dylika utskick. Företagets uppgifter Postnord har uppgivit att det på den anmälda adressen finns en markering om Nej Tack till reklam och att Postnords utdelare av […] Läs mer »

Naturens Val

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Naturens val trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Företagets uppgifter Naturens val har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra […] Läs mer »