Santander Consumer Bank

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-392
Anmälare: En konsument
Motpart: Santander Consumer Bank
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Santander Consumer Bank brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan. DM-nämnden finner vidare att Santander Consumer Bank brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Santander Consumer Bank trots att han inte har något kundförhållande till företaget. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Santander Consumer Bank ska avregistrera honom från framtida utskick. Trots detta har han fortsatt att erhålla utskick från företaget. Företagets uppgifter Santander […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet trots att han sedan några år tillbaka meddelat företag att han inte vill motta dess reklam. Den 7 september 2017 var anmälaren i kontakt med företagets kundtjänst som bad om ursäkt för att företaget skickat reklam trots att företaget noterat att […] Läs mer »

Hundstallet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Hundstallet trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett flertal tillfällen tidigare talat om att hon inte vill ha dylika utskick. Trots detta fortsätter företaget med de aktuella […] Läs mer »

Resurs Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Resurs Bank, trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom bett företaget flera gånger att inte skicka erbjudanden till honom och respektera att han inte vill att företaget ska kontakta […] Läs mer »

Hjärt-Lungfonden

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han skänkte en gåva till Hjärt-Lungfonden julen 2016. När det senare under 2017 kom ett brev med reklam från fonden så skrev anmälaren att han inte önskade mer kontakt med Hjärt-Lungfonden. Den 14 september mottag anmälaren trots sin begäran ett utskick från Hjärt-Lungfonden. Företagets uppgifter Hjärt-Lungfonden bekräftar att anmälaren […] Läs mer »

Santander Consumer Bank

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Santander Consumer Bank i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 juni 2017. Företagets uppgifter Santander Consumer Bank har angett att adresskällan för det aktuella utskicet var IDM Adress. Enligt uppgift […] Läs mer »

Synsam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Synsam, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, talat med företaget och då bett Synsam att inte kontakta henne. Uppgifter från NIX adresserat Nämnden har […] Läs mer »

Falck Försäkringsbolag

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck försäkringsbolag trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, bett företaget att inte kontakta honom. Företagets uppgifter Falck försäkringsbolag har underlåtit att inkomma med ett […] Läs mer »

Ellos

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Ellos, trots att hon vid ett tidigare tillfälle, både via kundtjänst och mail, begärt att företaget inte ska skicka direktadresserad reklam till henne. Företagets uppgifter Ellos har anfört att anmälaren utgör en kund. Denna kund har valt att säga nej tack till ett […] Läs mer »

Dekra

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom gjort gällande att utskicket utformats som en påminnelse för att försöka lura konsumenter att betala för en besiktning hos företaget. Uppgifter […] Läs mer »