Com Hem AB

Uttalandedatum: 20190605
Diarienummer: 19-125
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att utskicken stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Com Hem AB återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att slippa dessa marknadsföringsutskick.
DM-nämnden finner vidare att Com Hem AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett upprepat antal tillfällen erhållit adresserad direktreklam i brevlådan trots att hon uttryckligen bett företaget att inte göra dessa utskick till henne. Det senaste utskicket gjordes den 28 mars 2019. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

PostNord

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Uppmärkningen på lådan är korrekt. Fastigheten har en så kallad fastighetsbox och övriga hushåll i fastigheten som inte vill ha reklam […] Läs mer »

Permanent Bilskydd Pbs AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Permanent Bilskydd Pbs AB i marknadsföringssyfte den 8 mars 2019. Under telefonsamtalet påstod företagets agent att den nyare begagnade bil som hon köpt saknade stöldmärkning och att man måste ha det. Företagets agent uttryckte det vidare som att anmälaren och han kände varandra sedan tidigare […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Hushållet har mycket riktigt en Nej-tack dekal uppsatt på utsidan av sin box. Vid utdelning av post öppnar företaget hela framsidan […] Läs mer »

PostNord AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Uppmärkningen på anmälarens brevlåda är korrekt. Ett misstag har dock skett och brevbäraren har av misstag delat ut oadresserad reklam till […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han fått direktreklam från Svenska Postkodlotteriet. Detta trots att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom och trots att han aktivt själv gått in och spärrat reklam från Svenska Postkodlotteriet via ett formulär på företagets hemsida. Företagets uppgifter Företaget har i sin utredning funnit att anmälaren spärrat sig […] Läs mer »

Eld & Ventilation i Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 5 mars 2019. Under telefonsamtalet tjatade företagets agent om att rengöra spisfläkten till ett hutlöst […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Nordiska Bevakningsgruppen ringt honom. Företagets agent sade att anmälarens personnummer var ute och valsade på internet och var bland annat på internetsidan www.merinfo.se. Sen undrade företagets agent vad anmälaren hade tänkt göra åt saken och det verkade som att företagets agent ville ge anmälaren ett erbjudande av något slag. […] Läs mer »