MobileGroup Nordic AB

Uttalandedatum: 20190608
Diarienummer: 19-117
Anmälare: En konsument
Motpart: MobileGroup Nordic AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av MobileGroup Nordic AB (MobileGroup). Företagets agent sa vid aktuellt telefonsamtal att företaget samarbetade med Tre och att han kunde hjälpa anmälaren att sänka sin månadskostnad genom att skriva över en del av kostnaden hos tre till Avarda. Dock är det så att Tre inte alls […] Läs mer »

Ringson

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ringson i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Ringson åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 19 mars 2019. Anmälaren har även angett att s.k. […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att denne med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att denne inte ville ha oadresserad reklam. Anmälarens skylt har suttit på brevlådan i 6 år och sitter fortfarande kvar lika synlig som innan. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam har angett […] Läs mer »

Svensk Direktreklam AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att denne med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att denne inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i aktuell bransch, där respekt för Nej-tack dekaler […] Läs mer »

Svensk Direktreklam

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste reklamutskicket kom den 18 mars 2019. Företagets uppgifter Svensk Direktreklam är mycket noga med att följa de etiska regler som finns […] Läs mer »

Svenska Postkodlotteriet

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han erhållit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att han tidigare meddelat Svenska Postkodlotteriet att han inte vill bli kontaktad. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 14 mars 2019. Företagets uppgifter Svenska Postkodlotteriet har från sin utredning kunnat se att anmälaren spärrat sig på företagets hemsida den […] Läs mer »

Dressmann AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Dressmann AB, ett företag där han är kund, har skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte. I meddelandet som han mottog den 5 mars kunde man avsäga sig framtida utskick genom att skicka SMS med texten dressmann stopp. Anmälaren gjorde så den 5 mars 2019 och hoppades slippa utskick. […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon vid ett upprepat antal tillfällen erhållit adresserad direktreklam i brevlådan trots att hon uttryckligen bett företaget att inte göra dessa utskick till henne. Det senaste utskicket gjordes den 28 mars 2019. Företagets uppgifter Com Hem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »

Tele15

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Tele15 i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Vidare uppger anmälarens mamma att företagets agent var mycket påstridig. Anmälarens mamma gör även gällande att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne men trots detta har företaget återkontaktat henne. […] Läs mer »