Sportförlaget i Norden AB

Uttalandedatum: 20190521
Diarienummer: 19-035 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Sportförlaget i Norden AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå huruvida företagets samtal till anmälaren stred mot god sed vid direktmarknadsföring varför ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Sportförlaget i Norden AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 10 januari 2019. Företagets uppgifter Sportförlaget i Norden AB har angett att anmälaren har handlat en del produkter från företaget, senst i september […] Läs mer »

Härjedalskök

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att de fått oadresserad reklam utdelad av Härjedalskök trots att de har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Företagets uppgifter Härjedalskök har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en […] Läs mer »

SaveEnerg AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SaveEnergy AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren anger även att företagets agent uppträtt otrevligt samt varit mycket påstridig. Samtalet ringdes den 28 februari 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer […] Läs mer »

Fria Tider

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Fria Tider i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under januari och februari månad 2019. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer var […] Läs mer »

Nordiska Profilsystem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av företaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i späregistret NIX adresserat. Anmälaren har även blivit uppringd av samma företag den 18 december 2018. Detta trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal […] Läs mer »

Happy Green AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon fått obeställd reklam skickat till sin e-postadress. Anmälaren har ett upprepat antal gånger, den 15 oktober och den 27 oktober 2018, begärt att Happy Green ska radera samtliga personuppgifter från företagets system samt bekräfta att så gjorts till anmälaren. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad men […] Läs mer »

Åhléns AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren anger att hon den 24 januari erhöll ett SPAM-SMS från Åhléns AB (Åhléns) Den 4 januari 2019 erhöll hon återigen ett SPAM-SMS från företaget. Anmälaren såg då till att avregistrera sitt mobilnummer. Bekräftelse fick hon 15 minuter senare per SMS där Åhléns uppmanar henne att om hon vill ändra sina uppgifter ska […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har angett att hon har bredband från Com Hem AB (Com Hem). Företaget ringer en gång i kvartalet för att bedriva merförsäljning och sälja på henne telefoni, kanalpaket etc. Ett flertal samtal har ringts till anmälaren och vissa dagar, flera samtalsförsök per dag. Till slut svarar anmälaren. Anmälaren har även mailat företaget […] Läs mer »

Svenska Mäklarhuset AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att man erhållit reklam från Svenska Mäklarhuset AB. Reklamen utlovar en hotellnatt i utbyte mot att Svenska Mäklarhuset AB får värdera din bostadsrätt. Reklamen är utformad som en ”stör-ej skylt” för att föra tankarna till hotell. Den aktuella reklamen hängdes på dörrhandtaget. Exponeringen blev därmed stor. En dag senare var […] Läs mer »

Com Hem AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Com Hem AB, som han är tv-kund hos, i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör gällande att han konstant får telefonsamtal från Com Hem AB om ett erbjudande om att få bredband och varenda gång (händer ca en […] Läs mer »