Intersport

Uttalandedatum: 20180105
Diarienummer: 17-450
Anmälare: En konsument
Motpart: Intersport
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en giltig förklaring lämnats till varför man återkontaktat anmälaren en gång trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner därtill att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta då en giltig förklaring lämnats och åtgärder omgående vidtagits för att rätta till den brist som förelegat

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Intersport via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Företagets uppgifter Intersport har uppgivit att företaget inte kontaktar kunder som inte begärt att bli kontaktade. Företaget har en avregistreringsfunktion i alla digitala utskick (e-post och sms) samt […] Läs mer »