Falck Försäkringsaktiebolag

Uttalandedatum: 20181218
Diarienummer: 18-275 samt 18-276
Anmälare: En konsument
Motpart: Falck Försäkringsaktiebolag
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Vilseledande marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Falck Försäkringsaktiebolag brutit mot god marknadsföringssed, då anmälarnas adresser var införda i NIX adresserat. DM-nämnden anser däremot inte att utskicken stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen varit erforderligt märkt som ett erbjudande

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgett att man fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck Försäkringsaktiebolag, trots att man inte har något kundförhållande till Falck Försäkringsaktiebolag och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren i Dnr 18-275 har angett att han besiktade två bilar hos Bilprovningen. Några dagar senare visar det sig att Bilprovningen har […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Telia Sverige AB. Anmälaren i Dnr 18-326 har sedan lång tid tillbaka meddelat Telia Sverige AB att man aldrig någonsin får skicka reklam till honom. Trots detta fick anmälaren ändå ett mejl där företaget tjatar om att man ändå vill skicka reklam […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda, på vilket en bild bilagts, visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Företagets uppgifter Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har angett att företaget har tydliga rutiner för hur hantering av direktreklam ska ske […] Läs mer »

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 13 september 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 4 november 2013. Företagets uppgifter Länsförsäkringar […] Läs mer »

Svensk Fastighetsförmedling

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Svensk Fastighetsförmedling skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 31 augusti 2018. Företagets uppgifter Svensk Fastighetsförmedling har inte inkommit med ett yttrande till nämnden. DM-nämndens bedömning Marknadsföring via SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet […] Läs mer »

Telia Sverige AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot telefonsamtal från Telia Sverige AB trots att hon, vid tidigare telefonsamtal, har avböjt att motta fler telefonsamtal från företaget som rör försäljning. Anmälaren har fått information från företaget om hur man avregistrerar sig genom att bli hänvisad till företagets hemsida där det framgår att […] Läs mer »

Dagens Industri

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Dagens Industri som ville sälja en prenumeration på Dagens Industri trots att han är med i NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att han, när han sa upp sitt konto, begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes […] Läs mer »

Twistshake of Sweden AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon två gånger har fått reklam per SMS från företaget trots att hon gjort enligt instruktion i SMS för att inte få fler utskick. Andra gången mailade anmälaren även kundservice och bad företaget att med stöd av GDPR ta bort henne. Trots detta fortsätter anmälaren att motta fler SMS. […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad reklam från ICA Banken AB trots att hon är med i NIX adresserat. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare skickat mail till företaget den 18 april 2018 om att hon inte är intresserad och att hon ville bli struken från företagets listor. Anmälaren förklarade tydligt […] Läs mer »

ICA Banken AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han erhållit adresserad reklam från ICA Banken AB trots att han registrerat sig i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren gör även gällande att han inte är kund hos ICA Banken AB samt att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta har företaget åter kontaktat anmälaren. Det senaste […] Läs mer »