Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt

Uttalandedatum: 20180524
Diarienummer: 18-106, 18-107, 18-108, 18-109, 18-110, 18-111, 18-112, 18-113, 18-114, 18-116 samt 18-117
Anmälare: En konsument
Motpart: Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenter utan att de på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under mars månad 2018. Företagets uppgifter Accord Alliance LTD / Kyrkskatt har inte inkommit med ett yttrande till DM-nämnden. DM-nämndens bedömning SMS Enligt marknadsföringslagen (MFL) […] Läs mer »

Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att Varmt och Skönt i Stockholm Holding AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren har tidigare informerat företaget att han inte vill bli kontaktad. Trots detta har företaget åter kontaktat honom. Meddelandet togs emot den 24 januari 2018. Företagets […] Läs mer »

Themobilegroup

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Themobilegroup i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att erhålla telefonsamtal från företaget. Det […] Läs mer »

Nordiska Bevakningsgruppen

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av Nordiska bevakningsgruppen i marknadsföringssyfte, trots att denne visat att denne inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 8 februari 2018. Under samtalet försökte företagets agent att få fram anmälarens personnummer och skrämde upp anmälaren att denne […] Läs mer »

Nordic Gaming Group N.V.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Nordic Gaming Group N.V. i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Nordic Gaming Group N.V. åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 februari 2018. […] Läs mer »

Burda Nordic A/S

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd från ett dolt telefonnummer av Burda Nordic A/S i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget ringt anmälaren utan att det föreligger en kundrelation. Samtalet ringdes den […] Läs mer »

Mylano

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mylano i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget sålde på honom en vara som företagets agent kontinuerligt under telefonsamtalet menade var gratis. Det enda anmälaren […] Läs mer »

FT News Group

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FT News Group i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 9 januari 2018. Under samtalet kunde inte företagets agent uppge hur han fått […] Läs mer »

Ventus Norden

Anmälarnas uppgifter Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Ventus Norden i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under februari månad 2018. Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer infördes i spärregistret. […] Läs mer »

Fastighetsbyrån

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen erhållit direktadresserad reklam från Fastighetsbyrån i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte erhålla fler utskick. Det senaste utskicket gjordes den 16 februari 2018. Företagets uppgifter Fastighetsbyrån har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister Enligt Artikel […] Läs mer »